Loading images...

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes jaunieši piedalās Latvijas Sarkanā krusta pasākumā Rīgā

Kopā ar Latvijas Sarkanā krusta Balvu nodaļas izpilddirektori Marutu Castrovu Balvu Valsts ģimnāzijas jaunieši- Annija Ertmane, Monta Ripa, Niks Kevins Petrovs, Arta Smirnova, Agnesei Kaša, Anna Logina un Jūlija Kuzņecova- devās uz Latvijas Sarkanā krusta pasākumu jauniešiem Rīgā.
Sarkanā krusta darbībā ietilpst: pirmā palīdzība, veselības veicināšana, diskriminācijas un vardarbības novēršana, sociālā integrācija, LSKJ attīstība un starptautiskā sadarbība.
Izpētot Sarkanā krusta darbības jomas, jauniešiem, darbojoties grupās, bija jāizstrādā plāns kādam projektam vai pasākumam, un tas jāprezentē. Noslēguā mūsu novada jaunieši apsprieda, kā varētu iesaistīties Sarkanā krusta aktivitātēs savā novadā.
Lauma Krastiņa