Loading images...

Skolas vecāku kopsapulce

Šogad skolas padomes priekšsēdētāja ierosināja atjaunot skolas vecāku kopsapulces, kurās vecākiem būtu iespēja tikties ar skolas vadību un pārrunāt aktualitātes. Labprāt atsaucāmies šim aicinājumam.
12. februāra vakarā aicinājām vecākus uz izglītojošu lekciju „Kā palīdzēt bērnam saprast, kāpēc jāmācās, un kā uzlabot saskarsmi ar bērnu?” , ko vadīja “Laimes kalves” lektore Solvita Pekstiņa.
Otrajā sanāksmes daļā skolas direktore Inese Paidere stāstīja vecākiem par mācību pieejas maiņu, gatavojoties projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” īstenošanai, atbilstoši 21. gs. nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un attieksmēm.
Direktores vietniece, izglītības metodiķe Valija Muldiņa iepazīstināja ar paveikto BVĢ , dodoties pretī jaunajai kompetenču izglītībai.
Direktores vietniece mācību jomā Ināra Konivale pastāstīja par jauno mācību saturu, jomām un iepazīstināja ar olimpiāžu rezultātiem.
Savukārt, direktores vietniece audzināšanas jomā dalījās savā redzējumā par to, kā audzināšanas darba organizēšana skolā iekļaujas jaunajā kompetenču izglītības vīzijā.
Priecājamies par katru vecāku, kurš atnāca.