Loading images...

Žetonu vakars “Mirkļi kā dimanti mirdz”

17. februārī BVĢ norisinājās ikgadējais skolas simbola- žetonu gredzena pasniegšanas pasākums.
Šogad žetonu gredzenu saņēma 43 abiturienti.
Kā ik gadu laba vēlējuma vārdus teica skolas direktore Inese Paidere, klašu audzinātājas Irēna Baltiņa, Eva Zučika –Kuzņecova un Mudīte Stepanova.
Skaistu priekšnesumu bija sarūpējuši vienpadsmito klašu skolēni un viesmākslinieks Rihards Krilovs.
Abiturienti veltīja aizkustinošu muzikālu sveicienu saviem vecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem.
Pasākuma otrajā daļa katra klase pieteica sevi ar interesantu video sveicienu un bija sagatavojuši dažādus interesantus, jautrus, pārsteidzošus un ļoti atraktīvus priekšnesumus, kuros atklājās abiturientu dažādie talanti.
Par tradīciju jau kļuvis žetonu vakara priekšnesumu daļu noslēgt ar skolas himnu un mirdzošu konfeti salūtu.
Balle tika atklāta ar Balvu valsi, un izcilais mūziķis Arnis Graps aicināja visus dejot līdz pat rītam.
Īpašs paldies Gintam Grīslim un Mārim Lāpānam par gaismas un skaņas kvalitāti!