Loading images...

7a.klase ciemos VUGD Balvu nodaļā

2018.gada 14.februārī Balvu Valsts ģimnāzijas 7a.klases skolēni viesojās VUGD Balvu nodaļā, lai projektu nedēļas ietvaros iepazītu ugunsdzēsēja profesiju un ikdienas darba gaitas. Bērni bija sajūsmā par iespēju tuvumā apskatīt lielās ugunsdzēsēju mašīnas, to aprīkojumu, darba specifiku. Darbinieki ļāva arī iekāpt mašīnās un izbaudīt, kā ir tur atrasties. Skolēni paši apgalvoja, ka tas ļoti patika. Viņi nebija iedomājušies, ka mašīnas tuvumā ir tik liela izmēra un ar tik dārgu aprīkojumu.
Sarunās ar darbiniekiem skolēni noskaidroja, ka ugunsdzēsēja darbs daudziem ir bijis jau sapnis no bērnības, ko piepildīt var, mācoties Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā Rīgā. Bet ar šo izglītību vien nepietiek, jo visu laiku regulāri savas zināšanas ir jāpilnveido dažādos kursos. Arī paaugstinājumu amatā var iegūt, tikai papildus mācoties. Ugunsdzēšēju pienākumi ir ne tikai izbraukt uz ugunsgrēku vai veikt glābšanas darbus, bet katras dežūras laikā notiek gan praktiskās, gan teorētiskās apmācības. Tādēļ skolēni bija pārsteigti, ka arī ugunsdzēsējiem ir sava mācību telpa.
Skolēni nonāca pie secinājuma, ka šis darbs ir grūts un atbildīgs, jo darbs norit gan telpās, gan ārā, ir dūmi, termoiedarbība, darbs augstumā, stress un bieži arī fiziska pārslodze. Tāpēc paši darbinieki uzsvēra – lai strādātu šo darbu, jābūt nosvērtam, fiziski labi sagatavotam, drosmīgam un ar labām komunikācijas spējām. Un gandarījumu, protams, sniedz labi paveikts darbs – katra izglābtā dzīvība vai materiālā vērtība. Tā kā sabiedrība nevar pastāvēt bez glābšanas dienestiem, tad šī profesija darba tirgū ir un būs pieprasīta.
Balvu Valsts ģimnāzijas 7.a klases audzinātāja Ilga Petrova

Aktivitātes tiek īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.