Loading images...

Aizvadīta projektu nedēļa „Es ceļā uz nākotni”

Laika posmā no 12. līdz 16.februārim Balvu Valsts ģimnāzijā norisinājās projektu nedēļa „Es ceļā uz nākotni”. Projektu nedēļas mērķis bija organizēt izglītības saturu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, apgūt pašnovērtēšanas prasmes un izmantot tās nākotnes mērķu izvirzīšanai un lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.
Projektu nedēļas viens no mērķiem bija palīdzēt skolēniem pašattīstīties, motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas, palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru. Nedēļas garumā 7.-12.klašu skolēniem tika organizēti karjeras attīstības atbalsta pasākumi. Sadarbībā ar interešu izglītības iestādi „Laimes kalve” tika organizētas nodarbības 7.-9.klašu skolēniem „Mācību motivācija”, kuras laikā skolēni ieguva izpratni par to, kur jau šodien ir iespējams saskatīt „ceļa rādītājus” savai nākotnes profesijai un karjeras izvēlei. Savukārt 11.klašu skolēni tikās ar biedrības „ZINIS” eksperti Vitu Brakovsku radošajā nedarbnīcā „Mans praktiskais radošums jaunām iespējām novadā, Latvijā un pasaulē”, iegūstot atbildes uz jautājumiem- Kā savas vājās puses un netikumus var pārvērst par konkurētspējas priekšrocību?, Kā es varu piedalīties jaunu ideju radīšanā un gūt no tā ienākumus?, Kā zināšanas un prasmes var būt noderīgas nākotnes profesijas izvēlei?, kā arī kādas ir darba tirgus attīstības tendences?. Mazās Brīnumzemes lektore Kristīne Sprūdža novadīja lekciju 7.-10.klašu skolēniem ”Veidojot savu karjeras ceļu” par karjeru veicinošiem un graujošiem faktoriem, drošību internetā un to, kā ieraksti sociālajos medijos var ietekmēt nākotnes iespējas un karjeru. Mikrouzņēmuma „Sense of team” treneri novadīja nodarbību „Nākotnes līnija” 9.klašu skolēniem par verbālās un neverbālās komunikācijas nozīmi, kuras rezultātā veidojas pamats savstarpējai sapratnei un izaugsmi veicinošai sadarbībai, kā arī par nozīmīgākajām īpašībām un prasmēm personīgajai līderībai. Projekta „Esi Līderis” komandas pārstāvji piedāvāja 11.klases skolēniem spēli „Fikss” par karjeras veidošanu, uzņēmējdarbību un līdera prasmēm.
Projektu nedēļas ietvaros skolēni iepazinās ar fizioterapeita profesiju un viņa darbu, tiekoties praktiskā nodarbībā ar fizioterapeitu Oskaru Kliju, kā arī iepazina kanisterapeita profesiju un tikās ar kanisterapeiti Ingrīdu Supi un viņas draugu- suni “Kanisterapija- atveseļojies kopā ar suni” un Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra vadītāju Lieni Ivanova, kura dalījās pieredzē ar savu karjeras ceļu, uzņēmējdarbības iespējām jauniešiem un svarīgākajām dzīves prasmēm. Projektu nedēļas laikā skolēni izzināja savas uztveres spējas, veicot Balvu Valsts ģimnāzijas psiholoģes Gintas Keišas psiholoģisko uztveres testu, kā arī piedalījās aptaujā par karjeras izglītību. Skolēni radoši darbojās kopā ar pedagogiem, noskatoties filmu par karjeras veidošanu, veidoja kopīgu plakātu „Vērtīgs darbinieks”, uzsverot īpašības, prasmes un vērtības, kā arī individuāli un grupās veidoja savu, sava uzņēmuma vizītkarti, reklāmu, darba sludinājumu vai CV.
Kā otrs no projektu nedēļas mērķiem bija iesaistīt vecākus karjeras izglītības procesā. Vecākiem tika organizēta kopsapulce , ko vadīja lektore, sociālais pedagogs Solvita Pekstiņa „Kā palīdzēt bērnam saprast, kāpēc jāmācās un kā uzlabot saskarsmi ar bērnu?” . Savukārt Ēnu dienu ietvaros skolēni aktīvi apmeklēja savu vecāku darba vietas, izzinot vecāku profesijas, galvenos darba pienākumus, nepieciešamās zināšanas un prasmes. Skolēni devās ēnot uz tādām vietām kā Balvu Novada dome, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests Balvi, Valsts Robežsardzes bataljons Viļakā, Nacionālo ziņu aģentūru LETA, TVNET, Alberta koledža, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, VIASAT, SIA „Cēsu klīnika” u.c.
Kā trešais projektu nedēļas mērķis bija sadarboties ar augstākās izglītības iestādēm. Tā ietvaros 15.02.2018. Balvu Valsts ģimnāzijā tika organizēta izstāde „Skola 2018”, kur tika uzaicinātas tādas augstskolas kā Rīgas Stradiņa Universitāte, Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža, Valsts Robežsardzes koledža, Malnavas koledža, Vidzemes augstskola, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Celtniecības koledža, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA” un Rīgas Ekonomikas augstskola. Izstādi apmeklēja Balvu Valsts ģimnāzijas 9.-12.klašu skolēni, kā arī Rugāju vidusskolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas un Bērzpils vidusskolas vecāko klašu skolēni. Skolēniem bija iespēja iegūt informāciju par izglītības iespējām Latvijā, uzdodot sev interesējošos jautājumus par studiju iespējam.
Projektu nedēļas noslēguma dienā Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās Draugiem Group sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Palkavnieks, novadot 7.-12.klašu skolēniem nodarbība „Personība. Karjera”, ar mērķi izzinot savu personību, kā arī apzinoties savus iekšējos un ārējos resursus veiksmīgas izglītības un karjeras izaugsmes mērķa izvirzīšanai un sasniegšanai.

Informāciju sagatavoja:
Balvu Novada Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes karjeras konsultante Anita Laurena

Aktivitātes tiek īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.