Loading images...

Skaļās lasīšanas konkurss

21.martā Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotēkā Jau sesto reizi notika “Skaļās lasīšanas konkurss”. Rūdolfam Blaumanim šogad būtu -155, tāpēc šajā reizē tika lasīta Rūdolfa Blaumaņa pasaka “Velniņi”. Konkursā piedalījās 9 skolēni no 7.tajām klasēm. Žūrijas komisija vērtēja skolēnu lasītprasmi, pareizu vārdu izrunu, izteiksmīgumu. Augstāko vērtējumu un iespēju piedalīties Starpnovadu skaļās lasīšanas konkursā ieguva 7.c klases skolniece Anastasija Klija. 2.vieta ir 7.a klases skolniecei Ketijai Mozulei un 3. vieta 7.b skolniecei Ketijai Rakstiņai.