Loading images...

Ģimnāzistes Ievas Jurjānes panākumi konkursā Homines 2018

Lai veicinātu jauniešu interesi par dzīvesveida, uztura, vides kvalitātes un tehnoloģiju ietekmi uz cilvēka veselību, Rīgas Stradiņa universitāte organizēja erudīcijas konkursu “Homines 2018”. Konkursā jaunieši pārbaudīja savas zināšanas un praktiskās iemaņas bioloģijas, cilvēka anatomijas, fizioloģijas, sabiedrības veselības un pirmās palīdzības jautājumos.
Konkursā piedalījās trīs Balvu Valsts ģimnāzijas jaunietes Ieva Jurjāne, Kristīne Inga Lipska un Elīna Saidāne.
Pirmā kārta norisinājās skolās. Lai izcīnītu tiesības startēt konkursa finālā, 2. martā tiešsaistē organizētajā zināšanu pārbaudē par bioloģijas, cilvēka anatomijas, fizioloģijas un higiēnas jautājumiem otrajā kārtā piedalījās 396 audzēkņi no 44 Latvijas skolām.
Lepojamies, ka 12a.klases skolniece Ieva Jurjāne bija 20. labākā 396 skolēnu konkurencē un ieguva 3.vietu. Jauniete bija arī 100 finālistu vidū 3.kārtā.
Liels prieks par Ievas veiksmīgo startu, par parādītajām izcilajām zināšanām un paldies skolotājai Annai Barbaniškai par skolēnu sagatavošanu.