Ģimnāzistu panākumi Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē.

2018. gada 23. martā Daugavpils Universitātē jau astoto reizi notika Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference, kas pulcēja vairāk nekā 200 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu labāko zinātniski pētniecisko darbu autorus.
Kopumā konferencē 23 sekcijās tika prezentēti 169 zinātniski pētnieciskie darbi no 37 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm.

Arī šogad Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni tika uzaicināti uz konferenci, savos darbos atspoguļoja pētījumus par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem.
Tieslietu sekcijā darbu “Nāvessods un tā atcelšana Latvijā” veiksmīgi aizstāvēja Paula Paidere (skolotāja konsultante Irēna Šaicāne) un ieguva II pakāpi konferencē.
Darbu “Fosiliju un devona iežu atsegumu aizsardzības iespēju izpēte Ziemeļlatgalē” Zemes zinātņu un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijā prezentēja Paula Rutmane, Džūlija Apine un Madara Lapse (skolotāja konsultante Valentīna Pužule), iegūstot II pakāpi.
Konferencē II pakāpi ieguva Kristīne Budeviča (skolotāja konsultante Anna Barbaniška), veselības zinātņu sekcijā prezentējot darbu “Jauniešu stājas problēmas un to aktualitāte”, bet Guna Apša (skolotāja konsultante Anna Barbaniška) veselības zinātņu sekcijā ieguva III pakāpi par darbu “Veģetārisms, tā ietekme uz organismu”.
Lepojamies ar saviem audzēkņiem un sakām paldies viņu skolotājām, kā arī vēlam veiksmi, jo visi darbi ir izvirzīti Latvijas skolēnu 42.valsts zinātniskās pētniecības darbu konferencei.