”Draudzīgi šarži”

Kaut arī 1.aprīlis šogad bija svētdiena, tomēr Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotēkā šai joku dienai ir veltīta skolas audzēkņu izstāde ”draudzīgi šarži” Paldies vizuālās mākslas skolotājai Daigai Zvirbulei un skolēniem – māksliniekiem, kuru darbus mēs varam visi apskatīt.