Loading images...

Ģimnāzistu diena Balvu pamatskolas sesto klašu skolēniem un vecākiem.

“Mūsu nākotne nāk ciemos! “ tā varam teikt par Balvu Valsts ģimnāzijā notikušo 5. aprīļa pasākumu, kurā ciemos gaidījām Balvu pamatskolas sesto klašu skolēnus , viņu vecākus un audzinātājas. Ļoti priecājamies, ka arī Balvu pamatskolas direktore bija kopā ar mums šajā dienā.
Ģimnāzijas direktore Inese Paidere izteica patiesu prieku par kupli apmeklēto pasākumu, pateicās Balvu pamatskolas direktorei un sesto klašu audzinātājām par sadarbību, kā arī klātesošos iepazīstināja ar skolas iecerēm tuvākai nākotnei un īsi pastāstīja par paveikto ceļā uz kompetenču izglītību.
Direktores vietniece mācību jomā Ināra Konivale stāstīja par ģimnāzijas sasniegumiem mācībās, konkursos un zinātniski pētnieciskajā darbā. Iepazīstināja ar izglītības programmām un uzņemšanas noteikumiem 7. klasē.
Direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece pastāstīja par audzināšanas darbu Balvu Valsts ģimnāzijā un skolēnu iespējām iesaistīties ārpusstundu aktivitātēs.
Ģimnāzijas jaunieši Matīss, Monta Līna, Kristers, Ralfs, Paula, Mārtiņš, Līva un Agnese demonstrēja skolas formas elementus, Sintija komentēja un skaidroja to simbolisko nozīmi. Paldies Agnesei par profesionāla uznāciena izveidošanu.
Pašpārvaldes jaunieši Dārija, Niks, Baiba, Krista, Lauma, Annija E., Evelīna, Kitija, Annija, Jūlija, Dana, Ketija, Marija, Dita, Linda, Agita, Eva, Elīza, Agris un Ieva rūpējās par sestklasnieku iepazīstināšanu ar skolu, pavadīja uz kabinetiem, kuros bija iespēja tikties ar priekšmetu skolotājiem un piedalīties viņu sarūpētajos pārbaudījumos. Skolēnu pašpārvaldes prezidente Arta vadīja iepazīšanās spēles un aktivitātes foto stūrītī. Lieliskā Arina iepriecināja ar skaistu klavierspēli, bet Česlavs rūpējās par skaņas kvalitāti.
Īpašu paldies jāsaka pašpārvaldes čaklajām jaunietēm Montai un Agnesei, kuras gan gādāja par viesu reģistrāciju, gan mācīja mūsu viesiem skolas himnu.
Kamēr skolēni iepazinās ar skolu un mācību priekšmetu skolotājiem, vecākiem tika piedāvāta spēle “Stāstu stāstiem izstāstīju”. Pēc atraisošās spēles direktores vietniece metodiskajā jomā Valija Muldiņa, izmantojot grupu darba metodi, aicināja vecākiem pārdomāt un paust viedokli par vērtībām, kuras skolā būtu īpaši kopjamas, un skolas un ģimenes sadarbības vēlamajām formām.
Prieks, ka Balvu Valsts ģimnāzijas vērtības sakrīt ar vecāku paustajām vērtībām. Bijām gandarīti, ka vecāki ļoti vēlas sadarboties ar skolu, izteica vēlmi aktīvi iesaistīties skolas dzīvē un uzturēt ciešu kontaktu ar klases audzinātāju, priekšmetu skolotājiem un skolas vadību. Bija patiess prieks iepazīties ar smaidīgiem, labestīgiem un komunikācijai atvērtiem vecākiem.
Kad pamatskolas sestklasnieki atgriezās no ceļojuma pa BVĢ, prieks bija dzirdēt jaukās atsauksmes par skaisto skolu, jaukajiem skolotājiem un BVĢ draudzīgajiem jauniešiem.
Paldies priekšmetu skolotājiem ,kuri bija sagatavojuši interesantus pārbaudījumus topošajiem ģimnāzistiem!
Esam patiesi priecīgi un gandarīti par kvalitatīvi un produktīvi kopā pavadīto laiku.
Uz tikšanos BVĢ 1. septembrī! Mēs jūs ļoti gaidīsim!