Loading images...

Izzini mežu – Mammadaba praktiskās nodarbības Balvu Valsts ģimnāzijā.

“Latvija, Tu skaistākā no zemēm, kas esi manas mājas un ģimene, kas dod man sātu un ticību. Manas domas, lai ir Tavs spēks, mani darbi – Tava bagātība, un mani bērni – Tava mīlestība.”
/A.Jaunbelzere./

Katru gadu, gatavojoties Meža dienām, Balvu Valsts ģimnāzijā notiek praktiskas nodarbības 7.-9.klašu skolēniem Vides izglītības programmā “Izzini mežu!”
10.aprīlī ģimnāzijas skolēnus un Mamadaba pulciņa dalībniekus ar meža zinībām iepazīstināja Ziemeļlatgales LVM meža apsaimniekošanas plānošanas nodaļas vadītājs Dainis Rudzītis un Ziemeļlatgales mežsaimniecības Balvu iecirkņa meža speciālists Andris Duļbinskis.
Ar interesi skolēni padziļināja zināšanas nodarbībā “Zinību krustcelēs”. Meža speciālisti uzbūra dažādas ainas. Ejot pa mežu, tu neviļus nonāc trīs izziņas taku krustcelēs. Kā lai izlemj, pa kuru taku doties? To palīdzēja atklāt LVM speciālisti.
Meža draugu takā var iepazīt un uzzināt par mežam draudzīgajām, derīgajām dzīvajām radībām un meža ienaidniekiem – koku kaitēkļiem.
Noskaidrot trīs nominācijas, kurās izceļas sīlis, uzzināt, ka nebūt nav jāielūkojas mutē astoņzobu mizgrauzim, lai saskatītu zobus, atklāt ciršļu saimes prasmi pārvietoties karavānā.
Koksnes taka stāsta, kā rūpēties par mežu, lai tas taptu skaists un spēcīgs, kā mērīt mežu un to, cik daudz ogļskābās gāzes tas sevī uzkrājis. Kā noteikt koka vecumu, augstumu, apkārtmēru, kā uzvesties mežā – tas taču jāzina ikvienam! Skaidu kaudzīte zem koka, izrakņāta zeme, izmīdīta guļasvieta zem eglītes, izknābātu čiekuru kaudzīte vai spalvu kamolītis – tās ir zīmes, ko mums jāiemācās lasīt. Cituviet mazās priedītes palikušas bez galotnēm, bet lielajām galīgi noberzēti sāni. Nezinātājs ko tādu pat neievērotu, bet šeit nekas nepaliek nepamanīts.
Dodoties pa meža dzīvnieku taku, tu mācies ne vien ieraudzīt šīs zīmes, bet arī pazīt to radītāju. Tāpēc mācies lasīt – daba raksta. Skolēni atzina, ka bija interesanti šos meža instrumentus iepazīt kopā ar meža nozares speciālistiem.
AS “Latvijas valsts meži” katru gadu skolām piedāvā izzināt mežu Mammadaba meistarklasē, Meža olimpiādē un citās aizraujošās aktivitātēs. Latvijā īstenotā “Izzini mežu!” kvalitāte un pārdomātā programma ir Pasaules vides izglītības īstenotāju līderu sarakstā. Ģimnāzijas skolēni Dagnis Laizāns, Lauris Jauntēvs, atbildot uz dažādiem jautājumiem, saņēma sienas kalendārus, bet Lauris un citi skolēni – pārsteiguma balvas.
Par godu Latvijas simtgadei Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni aktīvi iesaistījās uzlīmju konkursā “Jaunaudze”, Meža olimpiādē, praktiskās apmācībās kopā ar Madonas novada meža apmācību centra “Pakalnieši” meža speciālistiem. Visās meistardarbnīcās skolēni ir ieguvuši zināšanas – visvērtīgāko produktu pasaules tirgū.
Mēs mīlam savu Latviju, savus mežus, un mežs to zina, jūt un aug griezdamies. Par plaukstošu Latviju!

Mammadaba koordinatore
Balvu Valsts ģimnāzijā,
skolotāja Velta Učelniece