Loading images...

BVĢ viesojas Jānis Stabiņš

11. aprīlī BVĢ viesojās Jānis Stabiņš, lai programmas “Esi līderis” ietvaros runātu ar 11. klašu skolēniem par karjeras izvēli. Paldies lektoram par interesanto un iedvesmojošo nodarbību un sarunu ar jauniešiem!