Loading images...

Starpnovadu skaļās lasīšanas konkurss.

Balvu Valsts ģimnāzijā jau piekto reizi notiek starpnovadu skaļās lasīšanas konkurss, kurā sacenšas 5., 6. un 7. klašu skolēni no Balviem, Tilžas, Bērzpils, Stacijas, Rugājiem, Eglaines un Krišjāņiem. Konkursa mērķis ir rosināt skolēnu interesi par lasīšanu, uzlabot lasītprasmes un izlasītā teksta izpratnes iemaņas. Skolēniem ir jāprot arī klausīties citu konkursa dalībnieku lasītos tekstus, jo nobeigumā ir jāpilda uzdevums, kur šīs prasmes jāliek lietā. Konkursa dalībnieki tiek vērtēti. Šogad Balvu Valsts ģimnāziju šai konkursā pārstāvēja 7.c klases skolniece Anastasija Klija. Priecājamies, ka Anastasija ieguva 2. vietu.
Paldies skolas bibliotekārei Lucijai Jermacānei par pasākuma organizēšanu.