Loading images...

Skolēnu pašpārvalde dodas ekskursijā

Skolēnu pašpārvaldei aizvadīts darbīgs un notikumiem bagāts gads, tāpēc nolēmām mācību gada noslēgumā kopā atpūsties, dodoties ekskursijā. 27. aprīļa rītā devāmies ceļā. Mūsu skola ir zaļi domājoša, aktīvi piedalās eko aktivitātēs, tāpēc pirmais pieturas punkts bija izzinoši izglītojošs- ZAAO atkritumu poligons Daibē, kur iepazināmies ar atkritumu pārstrādes procesu un piedalījāmies interesantā nodarbībā “Ilgtspējīga attīstība, “Nulles atkritumu koncepts””.
Tad devāmies uz Rīgu, tur apmeklējām “Cosmo” ilūziju muzeju un Motormuzeju.
Diena bija patīkamām emocijām bagāta un izdevusies.