Loading images...

Sveicam skolas psiholoģi Gintu Keišu skaistajā jubilejā!

Tik interesanti neprātīga pasaule
Kad gribas laimīgai būt-skaistumu rast.
Kad nepietiek mirkļu dvēselisku,
Bet pietiek vilinoši neveiksmīgu
Izsmalcināti skaistu melodiju
Bezrūpīgi klausīties,
Līdz apjaust, es jau tepat vien esmu-
Ar rožu ziedu smaržu plaukstās,
Ar mīlestības pēkšņo mirkli.

Sirsnīgi sveicam skaistajā dzīves jubilejā!

Balvu Valsts ģimnāzijas saime