Loading images...

Muzejnakts – 2018 Balvu Valsts ģimnāzijā.

Šogad Starptautiskā muzeju nakts Latvijā notika četrpadsmito reizi. Arī Balvu Valsts ģimnāzijas muzejs jau sesto reizi piedāvāja interesentiem apmeklēt skolas muzeju, lai ielūkotos muzeja krājumā, izmantojot piedāvātās aktivitātes, kas atbilda Muzejnakts tēmai „Šūpulis”. Pārnestā nozīmē šūpulis nozīmē vietu, kur kaut kas sācis attīstīties.
Apmeklētājiem Balvu Valsts ģimnāzijas muzejā tika piedāvāta iespēja orientēties muzeja materiālos – saņemot attēlu lapu, kur bija redzama tikai neliela daļa no kāda muzeja priekšmeta, vajadzēja atrast to pilnībā. Tad telpas gidi, muzeja pulciņa dalībnieki, lapiņā uzlika zīmodziņu vai krāsainu uzlīmi. Tādā veidā, meklējot muzeja eksponātus, varēja iepazīties ar visām četrām skolas muzeja telpām.
Tiem, kuriem vēl bija vēlme un pacietība, varēja burtu mīklā meklēt atbildes uz 11 dažādiem jautājumiem, piemēram, kā sauc mūsu skolas 2.izlaiduma absolventu, kurš visu darba dzīvi, būdams ārsts, veltījis Balviem.
Katrs muzeja apmeklētājs pēc izmantotajām aktivitātēm saņēma kādu nelielu saldumu ar muzeja logo.
Muzejnakts laikā skanēja arī daudzas Balvu dziesminieka Aiņa Šaicāna dziesmas, jo arī viens no muzeja eksponātiem ir tieši šūpulis, kurā viņš bērnībā bijis guldīts.
Pēc sarunām ar skolas muzeja vadītāju, vēstures skolotāju Irēnu Šaicāni, daudzi no apmeklētājiem uzrakstīja pārdomas, ka viņiem šūpulis nozīmē: mieru, bērnu, bērnības atmiņas, mīļuma turētāju, attīstību, bet skolas muzejs kā šūpulis nozīmē: lielu ieguldījumu Balvu nākotnē, kas nes vēstījumu mums visiem, kā pagātnes dāvanu nākotnei, interesantu redzējumu pagātnē, jaukas atmiņas un pozitīvas emocijas.