Loading images...

«

»

May 29

Erasmus + projekta koordinatoru trešā starpvalstu tikšanās Balvos, Balvu Valsts ģimnāzijā.

2016.gada 1.septembrī Balvu Valsts ģimnāzijā tika uzsākts Starptautiskais starpskolu stratēģiskās partnerības projekts Erasmus + KA2 “Effective Methods for Strengthening the Learning Process in Teaching Science”. Projekta mērķis – veidot administrācijas, skolotāju un skolēnu komandu, lai nākotnē veicinātu izmaiņas, mācot dabaszinības un matemātiku. Komandas darbs ir balstīts uz aktīvu mācīšanos, izmantojot daudzveidīgas metodes, apgūstot dabaszinības un kritisko domāšanu caur kultūras un tuvākās apkārtnes prizmu, uzlabojot valodas prasmes, veidojot daudzvalodīgu mācību procesu un ieviešot inovatīvas mācību metodes. Divu gadu garumā minētajā projektā sadarbojās Latvijas, Itālijas, Turcijas, Lietuvas un Portugāles skolotāji un skolēni, lai kopā mācītos, darbotos, dalītos savā labajā praksē Eiropā. Šī gada 31.augustā projekts noslēgsies. Tāpēc, lai izvērtētu tā rezultātus, laikā no 14. līdz 16. maijam Balvos, Balvu Valsts ģimnāzijā, notika trešā starpvalstu sanāksme, kurā piedalījās trīspadsmit partnerības skolu koordinatori, skolotāji, direktori un vietnieki.
Sanāksmes mērķis bija izvērtēt projekta rezultātus, atskatīties uz paveikto savā skolā, izanalizēt aktivitātes, kas notika projekta laikā, vienoties par noslēguma atskaites paraugu, kura tiks iesniegta valsts nacionālajām aģentūrām. Sanāksmes laikā tika apspriestas dažādas projekta izplatīšanas iespējas savā, kā arī citās Eiropas Savienības valstīs. Koordinatori sniedza informāciju par projekta pozitīvo ietekmi uz skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Notika darbs pie projekta rezultātiem: mājaslapas, e-grāmatas noformējuma un satura, videosižeta par projekta gaitu un skolēnu anketēšanas rezultātiem. Sekot projekta gaitai un aktivitātēm, kā arī apskatīties projekta rezultātus var projekta mājas lapā: https://smileserasmus.wixsite.com/smiles.
Apliecinot latviešu viesmīlību, 13.maijā sanāksmes dalībnieki tika sagaidīti Rīgā un patīkami pārsteigti ar zirgu izjādi Gulbenes novada “Purenēs”, kur guva iespēju baudīt Latvijas dabu, atrodoties tālu prom no pilsētām, zirga mugurā apskatot burvīgās lauku ainavas, plašos laukus, mežus un mazos lauku celiņus.
Pirmdienas rītā (14.05.) projekta dalībnieki skolā tika sagaidīti ar muzikālu sveicienu un skolas direktores Ineses Paideres uzrunu, stāstījumu par skolu un videofilmu par Latviju. Pēcpusdienā notika izzinoša ekskursija Alūksnē gida pavadībā, brauciens ar plostu pa Alūksnes ezeru, tika apmeklēts Dabas muzejs “Vides labirinti”, Stāmerienas pils un Stāmerienas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca.
Otrdienas (15.05.) rītā sanāksmes dalībnieki devās uz novada domi vizītē pie Balvu novada domes priekšsēdētāja Aigara Pušpura. Vizītes laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar Balvu novadu. Pēc tam sekoja ekskursija uz blakus novadiem, tika apskatīta Latvijas vecākā pilsēta Ludza, kā arī Rēzekne un Aglona. Aglonā tika apmeklēts “Maizes muzejs”, kur dalībniekus iespaidoja stāstījums par maizes vēsturi, uzturvērtību, rudzu maizes gatavošanu pēc sentēvu metodēm, maizes degustācija, zāļu tēja ar medu.
Trešdien (16.05.) Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni iepriecināja ar saviem priekšnesumiem noslēguma koncertā. Ar mūsdienu dejām uzstājās grupas “Terpsihora” un “Di-dancers” dejotāji, kā arī tautu deju kolektīvs “Purenīte”, ar dziesmām priecēja skolas ansamblis un koris. Koncerta noslēgumā deju kolektīvs “Purenīte” iemācīja sanāksmes dalībniekiem deju “Cūka driķos”.
Apzinoties, ka tā bija pēdējā tikšanās projekta laikā, ārkārtīgi grūti bija atvadīties no projekta dalībniekiem, jo šo divu gadu laikā bijām kā viena liela, draudzīga ģimene. Milzīgs paldies visiem projektā iesaistītajiem skolotājiem, skolēniem, vecākiem, skolas vadībai par ieguldīto darbu, lai sasniegtu projekta mērķus un īstenotu uzdevumus. Īpašu paldies gribas teikt skolas direktorei Inesei Paiderei, kura bija šī projekta iniciatore un atbalstītāja.
Jauku vasaru vēlot,
projekta koordinatore Irīna Krivošejeva.