Loading images...

«

»

Aug 24

12. klašu izlaidums „Lidot pretī sapņiem”

Šogad Balvu Valsts ģimnāziju absolvēja 43 divpadsmito klašu skolēni. Viņus sveikt bija ieradušies vecāki, radi un draugi. Arī šogad zālē tika svinīgi ienests Latvijas Valsts un Balvu Valsts ģimnāzijas karogs. Turpinot tradīciju, Latvijas Valsts karogu un BVĢ karogu zālē uztic ienest absolventiem ar visaugstākajiem mācību sasniegumiem. Šoreiz tie bija -Ieva Jurjāne, Gvido Dokāns, Matīss Silinieks, Mairita Dukovska un Guna Apša.
Direktore savā uzrunā uzsvēra, ka likteni neveido nejaušības, bet gan apzinātās izvēles, pirms kurām noteikti ir bijuši sapņi. Viņa uzsvēra, ka kuģi netiek būvēti, lai stāvētu krastā, bet lai apceļotu tālas zemes, gūtu jaunus iespaidus un pieredzi un atgrieztos mājās.
Priecājamies, ka izlaiduma dienā kopā ar mums bija Balvu novada Domes izpilddirektores vietniece Gunta Raibekaze, kura teica skaistu svētku uzrunu un aicināja jauniešus pēc studijām atgriezties Balvos.
Direktore pasniedza Ministru prezidenta Māra Kučinska atzinības rakstus par augstiem sasniegumiem mācībās deviņiem absolventiem- Gunai Apšai, Kristīnei Budevičai, Viviānai Bukšai, Gvido Dokānam, Mairitai Dukovskai, Maksim Garajam, Ievai Jurjānei, Matīsam Siliniekam un Laurai Timofejevai.
Finansu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un valsts akciju sabiedrības “Latvijas loto ”projekta “100-gades loterija”stipendija 500 eiro vērtībā, tika piešķirta Ievai Jurjānei.
Latgales plānošanas reģiona pateicības rakstu par labām un teicamām sekmēm mācībās un aktīvu dalību skolas un novada sabiedriskajā dzīvē saņēma Laura Timofejeva.
Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas mācību centra apliecības par profesionālās pilnveides izglītības programmas „Uzņēmējdarbības pamati” apguvi saņēma Laura Timofejeva un Agita Matule.
Skaistus muzikālus mirkļus baudījām viesmākslinieces Kristīnes Šomases izpildījumā. Sveicienu saviem dejotājiem- absolventiem bija sarūpējuši jaunieši no Kubulu tautu deju kolektīva “Cielaviņa”, mūsdienu deju studijas “Di-dancers” un šova deju studijas “Terpsihora”. Arī vienpadsmitās klases atraktīvi sveica absolventus.
Vecāku domas, sajūtas pauda un ceļavārdus saviem bērniem teica Kristiāna mamma Lilita Buša.
Pūtēju orķestra ,,Balvi’ mākslinieciskais vadītājs Egons Salmanis pasniedza pateicības rakstus 12-to klašu jauniešiem, kuri aktīvi darbojušies pūtēju orķestrī.
Direktore pateicās klašu audzinātājām Irēnai Baltiņai, Evai Zučikai-Kuzņecovai un Mudītei Stepanovai par ieguldīto darbu. Neizpalika arī absolventu un klašu audzinātāju emocionālās uzrunas, apskāvieni un pateicības vārdi.
Paldies pasākuma vadītājiem Paulai un Kristeram par skaisti vadītu izlaidumu, Ilgonim Punculim un Mārim Lāpānam par skaņas kvalitāti, skolotājam Zigfrīdam par izlaiduma iemūžināšanu fotogrāfijās, skolotājai Vitai, vienpadsmitajām klasēm un audzinātājām, čaklajam Valērijam un tehniskajiem darbiniekiem par noformējuma veidošanu un direktores vietniecei audzināšanas jomā Dainai Mediniecei par noformējuma idejas izstrādāšanu un scenārija veidošanu.
Lai mūsu absolventiem laimīgs lidojums pretī sapņiem!