Loading images...

«

»

Aug 24

9. klašu izlaidums “Kalniem pāri”

16. jūnijā Balvu Valsts ģimnāzijas sporta zālē pulcējās skolas saime, radi un draugi , lai kopā ar 51 devītklasnieku svinētu izlaidumu.
Direktore aicināja zālē ienest Latvijas Valsts un Balvu Valsts ģimnāzijas karogus labākajiem mācībās devīto klašu grupā- Anetei Bērziņai, Nadīnai Magonei, Samantai Dzergačai, Kristapam Kokorevičam un Ričardam Ķerģim-Karikam.
Pēc kopīgas Latvijas Valsts himnas dziedāšanas svētku uzrunas teica skolas direktore Inese Paidere un Balvu novada domes deputāte, izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja un BVĢ skolas padomes priekšsēdētāja Aija Mežale.
Skolas direktore pasniedza pateicības par augstiem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos Līvai Kairišai, Anastasijai Paņinai, Anetei Bērziņai, Ričardam Ķerģim-Kariksam un Sandim Livzeniekam.
Devīto klašu absolventi pateicās skolai, vecākiem, skolotājiem un visiem, kas rūpējās un palīdzēja BVĢ justies kā otrajās mājās. Krista Mača veltīja skaistu dziesmu kā pateicību par rūpēm. Neizpalika arī mīļas uzrunas, ziedi un apskāvieni klašu audzinātājām Inesei Paiderei, Valijai Muldiņai un Klintai Andžai.
Arī audzinātājas savās svētku uzrunās dalījās atmiņās par kopā piedzīvoto un teica skaistus ceļavārdus saviem sirdij tik mīļajiem audzēkņiem, pateicās vecākiem, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem.
Vecāku vārdā skaistu, sirsnīgu uzrunu teica Nikolas Tokarevas mamma.
Arī šajā izlaidumā skolas direktore bija sarūpējusi skaistu muzikālu pārsteigumu- BVĢ viesojās izcilais mūziķis Jānis Aišpurs.
Jaukus pārsteigumus bija sarūpējuši dejotāji no šova deju grupas “Terpsihora” un mūsdienu deju grupas “Di-dancers”, emocionālu priekšnesumu sniedza Balvu mūzikas skolas vijolnieku ansamblis .
Astotās klases bija parūpējušās, lai pie BVĢ simbola Gudrības pūces un absolventiem ciemos ierastos Balvu pilsētas simbols –vilks un visus sveiktu skaistajos svētkos!
Pasākuma vadītāji Sintija Sirmace un Lainis Pavlovskis visiem vēlēja sasniegt tās virsotnes, ko nevar sasniegt visiem redzot- gara virsotnes. Tās iekarojamas vienatnē, sevī un tieši tās paver jaunus horizontus.
Lai devīto klašu absolventiem izdodas atrast pareizos ceļus, izdarīt pareizās izvēles, kas palīdzēs katram iekarot sev vien domātās dzīves virsotnes!