Loading images...

Drošības diena Balvu Valsts ģimnāzijā

5. septembrī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni tikās ar dažādu dienestu pārstāvjiem, lai runātu par drošības jautājumiem.
Par interneta drošību stāstīja Evita Arule un Arnis Stucka, pirmās palīdzības un higiēnas jautājumus skaidroja Ilze Kozlovska un Līga Lapse, par elektrodrošību runāja Andris Vējiņš, par satiksmes drošības jautājumiem, atbildību un sodiem informēja Ingus Koļcovs un Līga Aleksejeva, bet ugunsdrošības jautājumus skolēni pārrunāja ar Mārtiņu Dūviņu. Šajā dienā klašu audzinātāji skolēnus iepazīstināja ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem.
Lai mums visiem drošs jaunais mācību gads!