Svinīgi uzvelk mastā Ekoskolas zaļo karogu un iestāda miera koku

25. septembrī, spītējot laika apstākļiem , Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāji sapulcējās skolas priekšā, lai svinīgi mastā uzvilktu Ekoskolas zaļo karogu. Šāds karogs Balvu Valsts ģimnāzijai ir piešķirts pirmo reizi skolas pastāvēšanas laikā. Eko karogu piešķir izglītības iestādēm, kuru skolēniem rūp apkārtējā vide, tīra daba, gudra atkritumu šķirošana un darbības, kuras sekmē klimata saglabāšanu ilgtermiņā. Paldies Eko pulciņam, tās vadītajai Ievai Useniecei un darbīgajiem jauniešiem, Eko padomes locekļiem un ikvienam ģimnāzijas skolēnam un skolotājam, kas ar savu rīcību devis ieguldījumu vides izglītībā un dabas aizsardzībā! Visi kopā mēs varam pasauli padarīt labāku!
21. septembrī pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā miera diena, tāpēc ceturto gadu pēc kārtas Balvu Valsts ģimnāzijas teritorijā Eko pulciņš iestādīja miera simbolu, šogad, kļavu. Kopš 2001. gada pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tiek atzīmēta Starptautiskā miera diena, un Apvienoto Nāciju Izglītības, Zinātnes un Kultūras organizācija (UNESCO) aicina pasaules sabiedrību novērtēt mieru kā tiesiskas valsts, harmoniskas līdzāspastāvēšanas un stabilu starptautisko attiecību pamatu. UNESCO atgādina, ka tikai cilvēku pašu ziņā ir mainīt pasauli, ar cieņpilnu attieksmi vienam pret otru novērst un nepieļaut karus un konfliktus, pret kultūru un viedokļu dažādību – ievērojot humānisma pamatprincipus.
Lai Balvos, Latvijā un visā pasaulē valda miers!