Loading images...

Eiropas Valodu diena – 2018

26.septembrī skolas bibliotēkā tika atzīmēta  Eiropas Valodu diena. Tas ir gadskārtējs pasākums un tajā cildina valodu daudzveidību šajā pasaules daļā, kurā lieto vairāk kā 200 Eiropas valodu, 24 oficiālās Eiropas Savienības valodas, aptuveni 60 reģionālās un mazākumtautību valodas, vēl daudzas citas, kurās runā atbraucēji no citām pasaules malām. Tā ir iespēja akcentēt plašo valodu dažādību Eiropā, veicināt kultūras un valodu daudzveidību, mudināt visu vecumu cilvēkus apgūt svešvalodas – zinot vismaz vienu svešvalodu, ir vieglāk atrast darbu un saprasties ar citiem, un tas palīdz attīstīties uzņēmumiem. Eiropas Valodu dienu izsludināja Eiropas Komisija un Eiropas Padome,

kas pārstāv 800 miljonus eiropiešu no 47 valstīm. Piedalās daudzi valodu un kultūras institūti, apvienības, augstskolas un it īpaši skolas. Pirmo reizi Valodu dienu atzīmēja 2001. – Eiropas Valodu gadā, kopš tā laika to atzīmē katru gadu (https://ec.europa.eu).

   Balvu Valsts ģimnāzijā, atzīmējot šo notikumu, skolas bibliotēkā bija apskatāma izstāde, izglītojamajiem un pedagogiem bija iespēja iepazīties ar dažādu Eiropas valodu vārdnīcām un ar informatīvu materiālu par šo dienu, tās mērķiem un valodu daudzveidību. Izstādes apmeklētāji ar lielu interesi un aizrautību pētīja divas vārdnīcas, kuras uz skolas bibliotēku bija atceļojušas no Balvu Centrālās bibliotēkas, proti, latviešu-čigānu-latviešu vārdnīcu un latviešu-latīņu-latviešu vārdnīcu. Šajā dienā skolotājiem tika piedāvāta iespēja valodas mācību stundu pavadīt, piedaloties skolas bibliotekāres organizētajā aktivitātē, un skolotāji šo iespēju arī izmantoja. Nodarbībās izglītojamajiem tika demonstrēta prezentācija, uzskates materiāli no Eiropas Valodu dienas vietnes (https://edl.ecml.at), kuri atklāja, kas ir  Eiropas valodu diena, kādi ir tās organizēšanas mērķi, jaunieši uzzināja interesantus faktus par Eiropas un pasaules valodām, kā arī apguva dažus ar valodu zināšanām saistītus jēdzienus,  prezentācija tika papildināta ar āķīgiem jautājumiem. Stundas turpinājumā izglītojamie piedalījās viktorīnā “Eiropas valodu diena” un klausīšanās kompetenču pilnveidošanas uzdevumā: tika atskaņotas dažādas Eiropas tautu valodas (no vietnes europa.eu.), bija nepieciešams ļoti uzmanīgi ieklausīties un uzminēt, kuras valodas fragments tiek atskaņots. Un tas arī izdevās! Aktīvākie izglītojamie saņēma vērtējumu. Skolas bibliotekāre mudināja jauniešus nākamajā mācību gadā būt proaktīviem un šo dienu atzīmēt, piedaloties skolas,  Latvijas un pat Eiropas mēroga Valodu dienas aktivitātēs.

Uz sadarbību!

 

 

Vineta Muzaļevska