Loading images...

“Miķeļdienas darbnīcas un tirdziņš”

28. septembrī Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotēkā noritēja pasākums ”Miķeļdienas darbnīcas un tirdziņš”. Skolas bibliotēkas viens no jaunā mācību gada darba uzdevumiem ir senlatviešu tautas svētku un tradīciju iedzīvināšana skolā. Mēs šo uzdevumu uzsākām realizēt ar rudens Saulgriežu svinēšanu. Miķeļi ir tā diena, kad visai ražai jābūt zem jumta. Pēc Miķeļiem senatnē sākās klusais veļu jeb dvēseļu laiks, dabā nakts sāk kļūt garāka par dienu, tuvojas tumsas laiks, bet Miķeļi paši ir krāsaini un bagāti. Šajā dienā noskaņa skolas bibliotēkā bija atbilstoša šim laikam: skanēja latviešu folkloras mūzika, darbojās radošās darbnīcas, kuras vadīja mājturības skolotājas S. Mozule un I. Baltiņa. No 8.a klases pārgājiena laikā salasītiem priežu čiekuriņiem tika veidotas burvīgas pūcītes, tāpat ikvienam interesentam tika piedāvāta iespēja uzzināt vairāk par Miķeļdienas tradīcijām senlatviešu un arī citu tautu kultūrās- skatoties prezentāciju, piedalīties Miķeļdienas tautas ticējumu izzināšanas aktivitātē, kā arī minēt mīklas. Patiess gandarījums par Miķeļdienas tirdziņu, tas priecēja ar jaukiem, radošiem tirgotājiem un arī ar kuplo apmeklētāju skaitu.
Senlatviešu svētki, tradīcijas ārkārtīgi daudz pastāsta par latviešu tautu. Ir cerība, ka senlatviešu svētku svinēšanas tradīcijas iesakņosies skolas dzīvē, cerība, ka jaunieši arvien vairāk vēlēsies izzināt to tautas kultūras daļu, kurai ir ļoti sena un bagāta vēsture .

Vineta Muzaļevska