Valsts pārbaudes darbu grafiks 2020./2021. m.g.

Valsts pārbaudes darbu grafiks 2020./2021. m.g. ir pieejams šeit.