Loading images...

Pulciņu laiki 2015.-2016.māc. gadā

Balvu Valsts ģimnāzijas interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiks

2015./2016. m. g.

I semestris

Diena Laiks Telpa Pulciņš Pedagogs
Pirmdiena
8:10- 8:50 Skolas muzejs/ 24. kabinets Skolas muzeja veidotāji Irēna Šaicāne
15:25 -16.05 43.kabinets Jauktais koris Anastasija Ločmele
16:00- 16.40 Sporta zāle Volejbols meitenēm Valters Duļevskis
17: 00- 17.40 Sporta zāle Volejbols zēniem Valters Duļevskis
16:30-17:50 Internāta atpūtas telpa Improvizācijas teātris Ieva Useniece
18:00- 19: 00 Sporta zāle Florbols, frisbijs Valters Duļevskis
Otrdiena 8:10-8 :50 10. kabinets Ekopulciņš Ieva Useniece
8: 15- 8:55 43.kabinets Jauktais vokālais ansamblis Aija Nagle
8:00- 8:40 5. kabinets Mamma daba Velta Učelniece
15:30- 16:10 5. kabinets Mamma daba Velta Učelniece
15:25- 17:25 43. kabinets Jauktais koris Aija Nagle
15:25- 16:45 43. kabinets Jauktais koris Anastasija Ločmele
16:40- 17.40 Sporta zāle Florbols, frisbijs Valters Duļevskis
17:25-18:05 43. kabinets Jauktais vokālais ansamblis Aija Nagle
Trešdiena 15:30- 16:10 10. kabinets Ekopulciņš Ieva Useniece
15:30-16:50 Aktu zāle Teātra pulciņš „Pipariņš” Aija Dvinska
16:15- 16:55 Skolas muzejs/ 24. kabinets Skolas muzeja veidotāji Irēna Šaicāne
17:30- 18: 50 Sporta zāle Basketbols Jānis Zakarīts
18:00- 19.20 31. kabinets TDK „Purenīte” Lucija Bukša
Ceturtdiena
8: 00- 8:50 un

14:30- 16.20

84. kabinets Kokapstrāde Zigfrīds Lielbārdis
16:00- 16:40 Sporta zāle Volejbols meitenēm Valters Duļevskis
17:00- 17.40 Sporta zāle Volejbols zēniem Valters Duļevskis
16:20- 17: 00 5. kabinets Mamma daba Velta Učelniece
15:30- 17: 30 32. kabinets Floristika Daina Mediniece
Piektdiena 15:30- 16: 50 Sporta zāle Basketbols Jānis Zakarīts
16:00- 17:20 Jauniešu centrs Mūsdienu dejas „Dī-Dancers” Dita Nipere