Loading images...

Kontakti

Amats Vārds, uzvārds e-pasts Telefons
Direktore Inese Paidere in1504@inbox.lv;

bpg@balvi.lv

+37164522727;

+37128351941

Sekretāre-lietvede Ināra Cibule bpg@balvi.lv;

+37164522053

Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos Monika Baikova nika65@inbox.lv +37126160043
Direktores vietnieki Daina Mediniece

(audzināšanas jomā)

daina_mediniece@inbox.lv +37128613436
Ināra Konivale

(izglītības jomā)

konivalei@inbox.lv +37128787089
Valija Muldiņa

(metodiskajā jomā)

valijamuldina@inbox.lv +37128358294
Arnis Stucka

(informātikas jomā)

arnis.stucka@gmail.com +37125604141
Sociālais pedagogs Violeta Pušpure violeta.puspure@inbox.lv +37128608301
Psihologs Ginta Keiša ginta.keisha@gmail.com +37126534604
Bibliotekāre Lucija Jermacāne lucija-j@inbox.lv +37126527171
Medmāsa Līga Lapse ligalapse@inbox.lv +37128842854