Kontakti

Direktore: Inese Paidere e-pasts: in1504@inbox.lv; bpg@balvi.lv telefons: +37164522727; +37128351941 Pieņemšanas laiks: Pirmdienās no plkst. 9:00-10:00 un trešdienās no plkst. 13:00-14:00

 

Sekretāre-lietvede: Lelde Langovska e-pasts: leldelangovska89@gmail.com telefons: +37164522053; +37126419648 Darba laiks: katru darba dienu no 08:30-16:30

 

Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos: Monika Baikova e-pasts: nika65@inbox.lv telefons: +37126160043

 

Direktores vietnieki:

(audzināšanas jomā): Daina Mediniece e-pasts: daina_mediniece@inbox.lv telefons: +37128613436

(izglītības jomā): Ināra Konivale e-pasts: konivalei@inbox.lv telefons: +37128787089

(metodiskajā jomā): Valija Muldiņa e-pasts: valijamuldina@inbox.lv telefons: +37128358294

(informātikas jomā): Arnis Stucka e-pasts: arnis.stucka@gmail.com telefons: +37164522053

 

Sociālais pedagogs: Violeta Pušpure e-pasts: violeta.puspure@inbox.lv telefons: +37128608301

 

Psihologs: Ginta Keiša e-pasts: ginta.keisha@gmail.com telefons: +37126534604

 

Bibliotekāre: Vineta Muzaļevska e-pasts: vineta-muzalevska@inbox.lv telefons: +37120220534

 

Skolas māsa: Līga Lapse e-pasts: ligalapse@inbox.lv telefons: +37128842854