Eko pulciņš

Eko pulciņš Balvu Valsts ģimnāzijā savu darbību uzsāka 2014. gada septembrī, izveidojot Ekoskolas ekopadomi. Šī padome apvieno zaļi domājošus jauniešus, kas vēlas īstenot savas iniciatīvas, lai šo planētu padarītu labāku un veselīgāku.

Katra iniciatīva, projekts tiek uzsākts savās mājās, savā skolā un novadā. Kopā darbojoties, jau šajā gadā tiek organizēta plaša makulatūras vākšanas akcija, radošās darbnīcas, kurās tiek veidots sēklu papīrs. Skolā ir uzsākta atkritumu šķirošana, kā arī iestādīts „Miera koks” ģimnāzijas teritorijā.

Eko pulciņa skolotāja Laura Saulīte

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ekopulc_2