Loading images...

Balvu Valsts ģimnāzijas jauktais koris

Mums visiem šajā mācību gadā tiek dota iespēja būt lielajos Dziesmu svētkos, pacelt acis uz Virsdiriģentiem, kuru rokas ar dziedātāju balsīm debesīs zīmēs dvēseļu varavīksni, izsenie sauktu par Dziesmu.
Skolas Jauktais koris pastāv trešo gadu, tajā dzied 45 dziedātāji. Nodarbību laikā notiek Dziesmu svētku repertuāra apguve, jo šī gada mērķis ir dziedāt Mežaparka estrādē un dziedāt ar tūkstošbalsīgo kori kopā. Līdz šim kora pamatuzdevums bija ieinteresēt jauniešus dziedāt Jauktajā korī, pierādīt, ka kora dziedāšana varbūt savādāka, ka ar mūsdienīgiem mūzikas elementiem, radošu izdomu var katru dziesmu interpretēt daudzveidīgāk.
Priecājamies, ka interese par dziedāšanu ir. Lai pietiek, spēka, izturības un pacietības iemācīties Dziesmu svētku repertuāru. Lai mums izdodas!

Diriģentes Aija Nagle un Anastasija Ločmele]

koris2 koris