Loading images...

Tautu deju kolektīvs „Purenīte”

Balvu Valsts ģimnāzijas tautu deju kolektīvs “Purenīte” kopj latviešu tautu dejas tradīcijas, pilnveidojot dejas mākslu, izzinot latviešu kultūras daudzveidību. Deju kolektīva ikdienas darbība atspoguļojas skolas pasākumos, jāatzīmē, ka kolektīvam sava darbības savdabība ir vadītājas oriģinālhoreogrāfiju iestudēšana. Ik gadu dejotāji piedalās gan novada, gan valsts mēroga pasākumos un skatēs, kā arī starptautiskos festivālos un pasākumos.
Katru gadu BVĢ notiek deju kolektīvu sadanči ,un 2014.gadā piedalījās arī draugu kolektīvs „Hopser” no Viru pilsētas Igaunijā.

Vadītāja Lucija Bukša

puren_1 puren_2