Loading images...

Klašu audzinātāji 2018./2019.m.g.

Klašu audzinātāji
2018./2019.m.g.

Klase Audzinātājs Kabinets
7a Irina Kovšova 43.
7b Eva Zučika-Kuzņecova 29.
7c Irēna Baltiņa 12.
7d Mudīte Stepanova 26.
8a Ilga Petrova 27.
8b Irīna Krivošejeva 25.
8c Ārita Andrejeva 20.
9a Gaida Fengāne 15.
9b Inga Kleine 13.
9c Aija Dvinska 11.
10a Vineta Muzaļevska 10.
10b Irēna Šaicāne 24.
11a Rudīte Priedeslaipa 28.
11b Zigfrīds Lielbārdis 22.
12a Sandra Mozule 3.
12b Ināra Konivale 17.