Loading images...

Klašu audzinātāji 2019./2020.m.g.

Klašu audzinātāji
2018./2019.m.g.

Klase Audzinātājs Kabinets
7a Sandra Mozule 40.
7b Aija Dvinska 11.
7c Laura Saulīte 10.
8a Irina Kovšova 41.
8b Eva Zučika-Kuzņecova 29.
8c Ārita Andrejeva 20.
8d Mudīte Stepanova 26.
9a Ilga Petrova 27.
9b Irīna Krivošejeva 15.
10a Inga Vanaga 38.
10b Gaida Fengāne 39.
11a Vineta Muzaļevska 14.
11b Irēna Šaicāne 24.
12a Rudīte Priedeslaipa 28.
12b Zigfrīds Lielbārdis 22.