Klašu audzinātāji 2020./2021.m.g.

Klašu audzinātāji
2020./2021.m.g.

 

Klase Audzinātājs Kabinets
7a Anita Kamendere 3.
7b Jānis Zakarīts 12.
7c Rudīte Priedeslaipa
28.
8a Sandra Mozule
40.
8b Aija Dvinska 11.
8c Laura Saulīte 10.
9a Irina Kovšova 41.
9b Eva Zučika-Kuzņecova 29.
9c Ārita Andrejeva
20.
9d Mudīte Stepanova
26.
10a Ilga Petrova 27.
10b Irīna Krivošejeva 15.
11a Inga Vanaga 38.
11b Gaida Fengāne 39.
12a Vineta Muzaļevska 24.
12b Irēna Šaicāne 14.