Loading images...

Klašu audzinātāji 2017./2018.m.g.

Klašu audzinātāji
2017./2018.m.g.

Klase Audzinātājs Kabinets
7a Ilga Petrova 27.
7b Anna Barbaniška 17.
7c Ārita Andrejeva 20.
8a Gaida Fengāne 39.
8b Inga Kleine 40.
8c Aija Dvinska 11.
9a Klinta Andža 15.
9b Inese Paidere 19.
9c Valija Muldiņa 38.
10a Rudīte Priedeslaipa 28.
10b Zigfrīds Lielbārdis 22.
11a Sandra Mozule 13.
11b Ināra Konivale 14.
12a Irēna Baltiņa 12.
12b Eva Zučika-Kuzņecova 29.
12c Mudīte Stepanova 26.