Loading images...

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu sasniegumi reģionālajās un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniskajās konferencēs un sporta sacensībās. 2020./2021.m.g.

Detalizēts laureātu saraksts ir pieejams šeit.