Loading images...

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu sasniegumi reģionālajās un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniskajās konferencēs un sporta sacensībās. 2016./2017.m.g.

 

 

N.p.k. Vārds, uzvārds Klase Sasniegums Olimpiāde Skolotājs
1. Sandis Livzenieks 8c 2.vieta Mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības valsts 18.olimpiāde „Ziema” Zigfrīds Lielbārdis
1.vieta Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiāde* Zigfrīds Lielbārdis
2. Ričards Ķerģis 8c atzinība Mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības valsts 18.olimpiāde „Ziema” Zigfrīds Lielbārdis
1.vieta Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiāde* Zigfrīds Lielbārdis
3. Harijs Ločmelis 9b 1.vieta Mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības valsts 18.olimpiāde „Ziema” Zigfrīds Lielbārdis
4. Līva Supe 12c 1.vieta Starpnovadu bioloģijas olimpiāde* Anna Barbaniška
5. Elvita Kravale 12a 1.vieta Starpnovadu vācu valodas olimpiāde* Ņina Ļeļe
6. Sintija Kokoreviča 7c 1.vieta Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiāde* Sandra Mozule
7. Marija Elizabete Lipāne 8c

 

2.vieta Latgales reģiona 4.atklātā angļu valodas olimpiāde Eva Zučika-Kuzņecova
8. Anete Bērziņa 8c 1.vieta Latgales reģiona 4.atklātā angļu valodas olimpiāde Eva Zučika-Kuzņecova
9. Agnese Ieva Lipska 8c 2.vieta Latgales reģiona 4.atklātā angļu valodas olimpiāde Irīna Krivošejeva
10. Viesturs Supe 7a 1.vieta Starpnovadu informātikas olimpiāde* Daiga Kante
11. Matīss Zelčs 10b dalība Valsts 67.matemātikas olimpiāde Anita Kamendere
12. Vita Servidova 9a dalība Valsts 67.matemātikas olimpiāde Anita Kamendere
dalība Austrumlatvijas

13.atklātā fizikas  olimpiāde

Ārita Andrejeva
13. Maksis Garais 11b dalība Valsts 67.matemātikas olimpiāde Irēna Baltiņa
14. Mairita Dukovska 11c dalība Valsts 67. latviešu valodas un literatūras olimpiāde Valija Muldiņa
dalība Valsts 34. ģeogrāfijas olimpiāde Ieva Useniece
dalība Latvijas 41.skolēnu zinātniskā konference Irēna Šaicāne
2.vieta Latgales reģiona izglītojamo zinātniskā konference Irēna Šaicāne
15. Ivanda Adata  

12a

dalība Valsts 23.vēstures olimpiāde Irēna Šaicāne
dalība Latgales reģiona 7.atklātā angļu valodas olimpiāde Inga Vanaga
16. Agnese Kaša 10b 2.vieta Latgales reģiona izglītojamo zinātniskā konference Valentīna Pužule
17. Elza Elksnīte 10c 2.vieta Latgales reģiona izglītojamo zinātniskā konference Valentīna Pužule
18. Artis Brokāns 12b atzinība Latgales reģiona izglītojamo zinātniskā konference Anna Barbaniška
dalība Latgales reģiona 7.atklātā angļu valodas olimpiāde Eva Zučika-Kuzņecova
19. Agita Matule 11a dalība Latgales reģiona izglītojamo zinātniskā konference Valentīna Pužule
20. Laura Berne 10b dalība Austrumlatvijas 13.atklātā fizikas  olimpiāde Ārita Andrejeva
21. Paula Paidere 10b dalība Austrumlatvijas 13.atklātā fizikas  olimpiāde Ārita Andrejeva
22. Matīss Silinieks 11b dalība Austrumlatvijas 13.atklātā fizikas  olimpiāde Ārita Andrejeva
23. Jānis Bikaviņš 7a dalība Austrumlatvijas 14.atklātā matemātikas  olimpiāde Irēna Baltiņa
24. Adelīna Diāna Mālija 7b dalība Austrumlatvijas 14.atklātā matemātikas  olimpiāde Irēna Baltiņa
25. Ieva Ciukore 7b dalība Austrumlatvijas 14.atklātā matemātikas  olimpiāde Irēna Baltiņa
26. Kristaps Kokorevičs 8b dalība Austrumlatvijas 14.atklātā matemātikas  olimpiāde Anita Kamendere
27. Anete Vigule 8b dalība Austrumlatvijas 14.atklātā matemātikas  olimpiāde Anita Kamendere
28. Ikola Mačāne 10a dalība Austrumlatvijas atklātā ķīmijas  olimpiāde Anita Balantajeva
29. Līva Supe 12c dalība A.Valtnera Latvijas skolēnu konkurss “Pazīsti savu organismu!” Anna Barbaniška
30. Eduards Plušs 12c dalība Latgales reģiona 7.atklātā angļu valodas olimpiāde Inga Vanaga
31. BVĢ basketbola komanda  

“C” grupa

1.vieta Latgales reģiona finālsacensības basketbolā “Jauno basketbolistu kauss”

 

Jānis Zakarīts
32. BVĢ basketbola komanda “B” grupa 2.vieta Latgales reģiona finālsacensības basketbolā “Oranžā bumba” Valters Duļevskis
33. BVĢ volejbola komanda “A” grupa 2.vieta Latgales reģiona finālsacensības volejbolā Valters Duļevskis
34. BVĢ basketbola komanda “A” grupa 3.vieta Latgales reģiona finālsacensības basketbolā “Vidusskolu kauss” Jānis Zakarīts

*Informācija www.balvi.lv