Skolas vīzija

Balvu Valsts ģimnāzija- progresīva, atpazīstama, atvērta, tradīcijām bagāta skola ar sakārtotu infrastruktūru, kura darbojas kā reģionālais vispārējās izglītības metodiskais centrs nodrošinot radošu un augsti profesionālu audzināšanas un izglītības darbu, izmantojot mūsdienīgas informāciju tehnoloģijas un valodas, globālās izglītības tendenču iedzīvināšanā un nacionālās identitātes saglabāšanā.