Skolas vērtības

SKOLAS VĒRTĪBAS

ATTĪSTĪBA

CIEŅA

LĪDZATBILDĪBA

SADARBĪBA