Konsultāciju laiki

2020./2021. m.g. konsultāciju saraksts ir pieejams šeit.

2020./2021. m.g. gatavošana mācību priekšmetu olimpiādēm šeit.