Loading images...

Mācību priekšmetu olimpiādes 2018./2019. mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Pielikums
VISC 2018.gada 15.augusta rīkojumam Nr. 25.1.-04/33
Ar grozījumiem (VISC 2018.gada 23.augusta rīkojums Nr. 25.1.-04/36)

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks
2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās
3.posms
valsts olimpiāde
Angļu valoda 10.–12. 30.10. 07.12.–I kārta
08.02.–II kārta
Bioloģija 9.–12. 29.11. 23.–25.01.
Ekonomika 10.–12. 30.01. 05.03.
Filozofija 11.–12. 09.01. 13.02.
Fizika 9.–12. 18.01. 04.–05.04.
Franču valoda 5.–12. 05.12. 09.02.
Ģeogrāfija 10.–12. 20.02. 10.–11.04.
Informātika (programmēšana) 8.–12. 15.01. 27.–28.02.
Ķīmija 9.–12. 05.02. 26.–28.03.
Latviešu valoda un literatūra 8.–9. 14.01. 22.03.
Latviešu valoda un literatūra 11.–12. 28.01. 01.03.
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmu) 7.–8. 19.10. 22.11.–I kārta
10.01.–II kārta
Matemātika 9.–12. 01.02. 07.–08.03.
Vācu valoda 10.–12. 15.11. 26.01.–I kārta
22.02.–II kārta
Vēsture 9. 11.01. 25.03.
Vēsture 10.-12. 11.01. 19.02.