Mācību priekšmetu olimpiādes 2020./2021. mācību gadā

Mācību priekšmetu olimpiādes 2020./2021.mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Pielikums
ESF Projekta 8.3.2 .1./16/I/002 2020.gada 28.jūlija rīkojumam Nr.25.1.-04/15

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks
2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās
3.posms
valsts olimpiāde
Angļu valoda 10. – 12. 28.10. 04.12.–I kārta
05.02.–II kārta
Bioloģija 9. – 12. 26.11. 20.- 22.01.
Ekonomika 10. – 12. 26.01. 09.03.
Filozofija 11. – 12. 17.12. 03.02.
Fizika 9. – 12. 15.01. 29.-30.03.
Franču valoda 5. – 12. 13.01. 27.03.
Ģeogrāfija 10. – 12. 09.02. 15.-16.04.
Informātika (programmēšana) 8. – 12. 06.01. 24.-26.02.
Ķīmija 9. – 12. 02.02. 06.-08.04.
Latviešu valoda un literatūra 8. – 9. 04.01. 26.03.
Latviešu valoda un literatūra 11. – 12. 18.01. 06.03.
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmu) 7. – 8. 16.10. 20.11.–I kārta
18.12.–II kārta
Matemātika 9. – 12. 29.01. 11.-12.03.
Vācu valoda 10. – 12. 12.11. 09.01.–I kārta
19.02.–II kārta
Vēsture 9 10.12. 16.02.
Vēsture 10. – 12. 10.12. 15.02.