Loading images...

Mēs lepojamies

2018./2019.m.g. mācījās augstā līmenī:

7b.klasē Krista Arule
7c.klasē Ella Šļakota
7d.klasē Līna Ivanova, Laura Kopāne, Lineta Kopāne, Aiva Melne
8a.klasē Beāte Dārziņa
8b.klasē Šeila Aleksejeva, Ketija Rakstiņa, Anete Zakarīte,

Brigita Zelča, Megija Kriviša, Agrita Prole, Līva Lukste

9a.klasē Dita Kataja – Paegle, Samanta Zubova, Marija Lukste, Ance Salmane
9b.klasē Evelīna Krakope, Adelīna Diāna Mālija,

Eva Daniela Pokule, Elīza Priede

9c.klasē Una Romāne
10b.klasē Dāvis Bisenieks
11b.klasē Ernests Mežals, Dairita Magone, Evelīna Celmiņa,

Annija Ertmane, Elizabete Pušpure, Roberta Sērmūkša

12a.klasē Elza Elksnīte, Ērika Ivanova, Karīna Ločmele,

Ikola Mačāne

12b.klasē Laura, Berne, Jūlija Kokoreviča, Paula Paidere,

Amanda Romka