Loading images...

Mēs lepojamies

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni, kuru mācību sasniegumi 2017./2018.m.g. bija augstā līmenī (8-10 balles)

7a.klasē – Beāte Dārziņa

7b.klasē – Šeila Aleksejeva, Ketija Rakstiņa, Anete Zakarīte,

                 Brigita Zelča, Megija Kriviša, Agrita Prole

8a.klasē –Marija Lukste, Samanta Zubova

8b.klasē – Eva Daniela Pokule, Adelīna Diāna Mālija

8c.klasē – Sintija Kokoreviča, Karīna Ozola

9a.klasē – Samanta Dzergača, Dinija Zača

9b.klasē – Anna Elīza Buglova, Dita Kuzņecova, Nadīna Magone,

                 Anastasija Paņina

9c.klasē – Anete Bērziņa

10b.klasē – Ernests Mežals, Dairita Magone

11a.klasē – Karīna Ločmele, Ikola Mačāne, Sabīne Viļuma

11b.klasē – Laura Berne, Jūlija Kokoreviča, Paula Paidere,

                  Amanda Romka

12a.klasē – Ieva Jurjāne, Kristīne Budeviča

12b.klasē – Guna Apša, Viviāna Bukša, Gvido Dokāns,

                   Maksis Garais, Matīss Silinieks

12c.klasē – Mairita Dukovska, Laura Timofejeva

 

 

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu saraksts, kuru vidējais vērtējums 2017./2018.m.g. ir vismaz 9 balles.

 

Vārds, uzvārds Klase Vidējais vērtējums
Beāte Dārziņa 7a. 9,27
Šeila Aleksejeva 7b. 9,31
Ketija Rakstiņa 7b. 9,13
Brigita Zelča 7b. 9,63
Anete Zakarīte 7b. 9.00
Marija Lukste 8a. 9,12
Eva Daniela Pokule 8b. 9,12
Karīna Ozola 8c. 9,31
Anete Bērziņa 9c. 9,13
Ernests Mežals 10b. 9,35
Roberta Sērmūkša 10b. 9,06
Karīna Ločmele 11a. 9,18
Sabīne Viļuma 11a. 9,06
Ikola Mačāne 11a. 9,29
Paula Paidere 11b. 9,42
Kristīne Budeviča 12a. 9,07
Ieva Jurjāne 12a. 9,67
Kristiāna Zakarīte 12a. 9,00
Guna Apša 12b. 9,20
Viviāna Bukša 12b. 9,07
Dagnis Cibulis 12b. 9,00
Gvido Dokāns 12b. 9,40
Matīss Silinieks 12b. 9,40
Mairita Dukovska 12c. 9,20
Laura Timofejeva 12c. 9,00