Loading images...

Mēs lepojamies

Mācījās augstā līmenī 2018./2019.m.g. 1.semestrī:

 

Klase Vārds, uzvārds
7b Krista Arule
7c Ella Šļakota
7d Līna Ivanova, Lineta Kopāne, Laura Kopāne
8a Beāte Dārziņa
8b Šeila Aleksejeva, Agrita Prole, Ketija Rakstiņa, Anete Zakarīte, Brigita Zelča
9a Marija Lukste, Ance Salmane, Samanta Zubova, Dita Kataja – Paegle
9b Evelīna Krakope
10b Dāvis Bisenieks
11b Ernests Mežals, Dairita Magone, Elizabete Pušpure
12a Karīna Ločmele, Ikola Mačāne, Elza Elksnīte
12b Laura Berne, Jūlija Kokoreviča, Paula Paidere, Amanda Romka