Loading images...

Mēs lepojamies

Skolēni, kuriem 2017./2018.m.g. 1.semestrī mācību sasniegumi bija augstā līmenī.

• 7a.klasē – Beāte Dārziņa
• 7b.klasē – Šeila Aleksejeva, Ketija Rakstiņa, Anete Zakarīte,
Brigita Zelča
• 8a.klasē – Dita Kataja-Paegle, Marija Lukste, Ance Salmane,
Samanta Zubova
• 8b.klasē – Eva Daniela Pokule
• 8c.klasē – Sintija Kokoreviča
• 9b.klasē – Nadīna Magone
• 10b.klasē – Ernests Mežals
• 11a.klasē – Karīna Ločmele, Ikola Mačāne, Sabīne Viļuma
• 11b.klasē – Laura Berne, Jūlija Kokoreviča, Paula Paidere,
Amanda Romka
• 12a.klasē – Kristīne Budeviča, Ieva Jurjāne
• 12b.klasē – Guna Apša, Viviāna Bukša, Gvido Dokāns,
Maksis Garais, Matīss Silinieks
• 12c.klasē – Mairita Dukovska, Laura Timofejeva