Mēs lepojamies

2016./2017.m.g. 1.semestrī mācījās augstā līmenī

7a.klasē – Jānis Bikaviņš, Dita Kataja – Paegle, Marija Lukste, Samanta Zubova;
7b.klasē – Evelīna Krakope, Diāna Adelīna Mālija;
7c.klasē – Sintija Kokoreviča, Karīna Ozola, Una Romāne;
8a.klasē – Samanta Dzergača;
8b.klasē – Anna Elīza Buglova, Nadīna Magone;
8c.klasē – Alise Aņisimova, Ričards Ķerģis-Kariks, Sandis Livzenieks;
9a.klasē – Dairita Magone, Ernests Mežals, Vita Servidova;
9b.klasē – Kristena Rakstiņa;
9c.klasē – Agnese Ieva Lipska, Roberta Sērmūkša;
10a.klasē – Karīna Locmele, Ikola Mačāne;
10b.klasē – Jūlija Kokoreviča, Paula Paidere, Amanda Romka;
10c.klasē – Elza Elksnīte;
11a.klasē – Kristīne Budeviča, Ieva Jurjāne;
11b.klasē – Gvido Dokāns, Maksis Garajais, Matīss Silinieks;
11c.klasē – Mairita Dukovska, Laura Timofejeva;
12a.klasē – Ivanda Adata, Elvita Kravale, Agita Melberga;
12b.klasē – Alondra Miščenko.