Balvu valsts ģimnāzijā skolotāja no Amerikas- Mis B

Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvu šajā mācību gadā papildinājusi angļu valodas pasniedzēja no Amerikas. Beatrise Fendriča ir strādājusi Ķīnā, Ekvadorā, Panamā, Ungārijā un Somijā, bet tagad 72 gadu vecumā pieņēmusi jaunu izaicinājumu un Ziemeļlatgales mazpilsētā māca bērniem svešvalodu.

Par mūsu īpašo jaunieti

Viesturs Smoļaks Balvu Valsts ģimnāzijaBalvu bērnu un jauniešu centrs ir izsludinājis konkursu „Balvu novada Jauniešu balva 2012”, lai apzinātu aktīvos jauniešus un godinātu viņus. Balvu Valsts ģimnāzija konkursam ir izvirzījusi Viesturu Smoļaku, novērtējot viņa pašizaugsmi un neatlaidīgu darbu mūsdienu deju popularizēšanā.

Viesturs eletric boogie deju mākslu ir apguvis pašmācības ceļā, pilnveidojot savas prasmes profesionālā līmenī un saņemot augstus novērtējumus novada un valsts deju konkursos. Jaunietis piedalījies deju demonstrējumos Lietuvā un ieguvis 2. vietu deju sacensībās „Danceissimus”.

„Rasas pērlēs“ ciemojas rūķi

Latgales reģionālajā  atbalsta centrā „Rasas pērles” atrodas bērni, kuri ir cietuši no vardarbības. Šis gaišais pirmssvētku laiks daudziem  ir jāpavada šajā iestādē, jo jau tādā vecumā viņus dzīve un līdzcilvēki nelutina.

Balvu Valsts ģimnāzijas vanadzēni visu Adventes laiku gatavojās doties pie šiem bērniem, darinot dāvaniņas, krāsojot un lakojot eglītes, mācoties mīļas Ziemassvētku dziesmas. Continue reading

Labestības laiks „Gaismas plaukstās”

BVĢ labestības dienaBalvu Valsts ģimnāzija ir iesaistījusies  brīvprātīgajā kustībā „Draudzīga skola”, tādējādi ik gadu tiek organizētas  īpaši mīļas Labestības dienas.

Šogad visa nedēļa tika dēvēta „Gaismas plaukstās”, tādējādi aicinot visas dienas iepriecināt skolēnus, pedagogus un tehnisko personālu. Pirmdienā skolēniem tika dota vienreizēja iespēja – labot atzīmes, neapmeklējot konsultācijas, kā arī pārkāpjot noteikumu par divu nedēļu labošanas laiku. Continue reading

Vanadzēnus vieno jaukas tradīcijas

BVĢVanadzēnu kustība Balvu novadā tiek kopta un pilnveidota, tādējādi piesaistot skolēnus, kuriem ir tuvas aktivitātes, kopējās intereses. Organizācijas «Daugavas Vanagi Latvijā» ieguldījums ir bērnu un jauniešu pilsoniskajā un patriotiskajā audzināšanā, bet milzīgs ieguldījums ir tieši vadītāju prasmēs organizēt vanadzēnu aktīvu un patiesu dalību pulciņu darbībā. Continue reading

Noslēdzies interneta spēles “Mežotājs” konkurss

Noslēdzies interneta spēles “Mežotājs” konkurss Mammadaba vēstniecībām, kurā par
labāko Mežotāju skolu – sevi var dēvēt Balvu Valsts ģimnāzija! Skolēniem izdevās uzstādīt visaugstāko rezultātu – iegūstot 299270 punktus!

Apsveicam!

Ģimnāzisti gūst labus rezultātus

Mācību gada pirmais semestris drīz noslēgsies, šis ir svētku gaidīšanas laiks, īpaši gaišs un silts. Labestības nedēļas ietvaros pirmdiena deva iespēju katram uzlabot savu vērtējumu, neapmeklējot konsultācijas, kā arī neievērojot divu nedēļu noteikto labošanas laiku. Ģimnāzisti izmantoja šo Labestības nedēļas iespēju.
Lepojamies ar to audzēkņu sasniegumiem, kuri veiksmīgi startējuši olimpiādēs. Vācu valodā novada olimpiādē 1. vieta – Santai Komanei, 2. vieta – Kristīnei Antonovai, 3. vieta – Paulai Šaicānei. Savukārt reģionālajā angļu valodas olimpiādē 3. vietu ieguva 11. a klases skolniece Kristīne Timofejeva. Novada bioloģijas olimpiādē 1. vietu ieguva Guntars Pužulis un 2.vietu – Reinis Sprudzāns ,Salvis Dille un Kristīne Šmiukše.

Izmanto iespēju!

Balvu Valsts ģimnāzijas mājas lapā ir izveidota jauna sadaļa ”Pajautā, piedāvā, paslavē!”, dodot iespēju katram uzdot sev interesējošu jautājumu, kā arī izteikt savus pozitīvos novērojumus vai piedāvāt savas idejas, risinājumus.
Ikdienas steigā paliek nepateikti skaisti vārdi, kūtrums atstāj neuzdotus jautājumus uz gaidāmajām atbildēm, varbūt pat nesatiekam tos cilvēkus, kuri varētu palīdzēt ar savu padomu, talantu un pieredzi. Tā ir iespēja, izmanto!

Labestības diena

Balvu Valsts ģimnāzija Labestības nedēļa

Kad deja vieno…

kad deja vieno Balvu Valsts ģimnāzijaBalvu Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīva „Purenīte” dejotāji 1.decembrī piedalījās deju kolektīvu sadancī „Daugavas krastā” Jaunjelgavā.

Kopējā koncertā skolas dejotāji izdejoja „Balvu valsi” un deju „Lai sakūra uguntiņu”, pasākumā piedalījās gan vidējo paaudžu dejotāji, gan jaunieši no Ventspils. Continue reading