Vecāku kopsapulce

Ģimnāzisti dosies uz zinātnisko konferenci Daugavpilī.

2013.gada 16.martā Daugavpilī notiks Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniskā konference – konkurss. Balvu Valsts ģimnāziju konferencē pārstāvēs un savus zinātniski pētnieciskos darbus prezentēs astoņi skolēni – Santa Komane – pedagoģijas nozarē, Andris Kaļiņins – filozofijas nozarē, Darja Ivanova – bioloģijas nozarē, Alise Gruzdule, Kristīne Antonova – ekonomikas nozarē, Sintija Cibule – ekonomiskās ģeogrāfijas nozarē, Roberta Mūrniece – veselības zinātnes nozarē, savukārt Kristīne Šmiukše  prezentēs divus darbus – ekonomikas un ķīmijas nozarē. Paldies skolotājām Irēnai Šaicānei, Veltai Učelniecei, Valentīnai Pužulei, Annai Barbaniškai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā. Vēlam veiksmi mūsu jauniešiem konferencē!

„Pipariņš” gūst lieliskus panākumus

9. martā Balvu Valsts ģimnāzijā notika reģionālais turnīrs teātra sportā, kurā piedalījās Rēzeknes 5. vidusskolas, Līvānu 1. vidusskolas, Līvānu BJC, Gaigalavas pamatskolas, Balvu Amatniecības vidusskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas komandas.

Biedrība „Teātris un izglītība” sadarbībā ar VISC organizē šo turnīru, kura mērķis ir popularizēt teātra sportu, izvērtēt komandu sniegumu un turpināt izglītot teātra sporta pasniedzējus. Continue reading

Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem

Piektdien, 2013. gada 8. martā Balvu Kultūras un atpūtas centrā piedalījās deju skatē  18 deju kolektīvi no Rugāju, Viļakas un Balvu novadiem, kuri ir neliela daļa no tiem 40 000 tūkstošiem dalībnieku no visas Latvijas, kuri gatavojas XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem.

Continue reading

Izsludināts konkurss uz Balvu Valsts ģimnāzijas direktora vietnieka izglītības jomā amatu

Prasības pretendentiem(-ēm):

  • augstākā pedagoģiskā izglītība (maģistra grāds tiks uzskatīts par priekšrocību);
  • pieredze pedagoģiskajā darbā – ne mazāk kā 5 gadi (pieredze izglītības darba vadībā un/vai iegūtā 4. vai 5.kvalitātes pakāpe pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību);
  • teicamas datorprasmes;
  • svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību. Continue reading

Akcija „Simtozolu meži simtgadu Latvijai”

Balvu Valsts ģimnāzijā akcija „Simtozolu meži simtgadu Latvijai” tika uzsākta 2012. gada pavasarī, kad ģimnāzijas skolotāji un sekmīgāko skolēnu vecāki iestādīja 100 ozolus katrs savā zemē.

Šogad iesāktā akcija turpinās – piedaloties spēlē „Mežotājs”, Balvu Valsts ģimnāzijas skolēniem un skolotājiem ir iespējams kā papildus balvas izcīnīt ozolu stādīšanas akcijas turpināšanai sagatavotos divgadīgu ozolu stādiņus. Balvas saņems 100 labākie spēlētāji no mūsu skolas.

Mācīsimies kopt mežu un stādīsim Simtozolu mežus mūsu simtgadu Latvijai!

Balvu Valsts ģimnāzijā dzied. Dzied skaisti.

28. februārī Balvu muižā notika vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2013”, kurā pulcējās skolu ansambļi no Balvu, Rugāju un Baltinavas novadiem.

Balvu Valsts ģimnāzijas vokālais ansamblis konkursā ieguva I pakāpi. Priecājamies par skolotājas Aijas Nagles ieguldījumu, attīstot un pilnveidojot vokālā ansambļa muzicēšanas tradīcijas skolā.

Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība

Šī gada sākumā tika nodibināta biedrība „Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība”, kuras mērķis un uzdevumi ir:

  • atbalstīt un stimulēt Balvu Valsts ģimnāzijas pedagoģisko, zinātnisko un audzināšanas darbu,
  • uz brīvprātības pamatiem īstenot organizatorisko un saimniecisko darbību Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu mācību un audzināšanas procesa uzlabošanai,
  • piedalīties skolnieku un skolotāju radošās attīstības programmu realizācijā.

Meža karjeras diena

Balvu Valsts ģimnāzijaLai informētu jauniešus par iespējām strādāt meža nozarē, kā arī mainītu priekšstatus par darbu mežā, deviņās Latvijas skolās AS „Latvijas valsts meži” organizē „Meža karjeras dienu”. Balvu Valsts ģimnāzijā, Mammadaba vēstniecībā, 21. februārī viesojās LVM darbinieks Dainis Rudzīts, kurš aizraujoši skolēniem stāstīja par personīgo pieredzi, izglītības iespējām meža nozarē un deva iespēju darboties ar meža instrumentiem. Continue reading

Iedvesmo mācīties. Maini pasauli.

Balvu Valsts ģimnāzijas pārstāvji piedalījās 22. februārī Iespējamās misijas Atvērto durvju dienā–piecu gadu jubilejas svinībās. IM ir nacionāla mēroga ierosme, kura pastāv, lai nostiprinātu izglītību kā vērtību Latvijā, palīdzot talantīgiem augstskolu absolventiem kļūt par iedvesmojošiem skolotājiem un nākotnes līderiem. Līdz šim 59 Latvijas skolās ir strādājuši 70 Iespējamās misijas skolotāji, pasākumā tika aicināti tikai Iespējamās misijas dalībskolu pārstāvji. Balvu Valsts ģimnāzijā strādā vēstures un sociālo zinību skolotāja Līga Andersone, direktore Inese Paidere aktīvi darbojas Direktoru klubiņā, un direktora vietniece Ināra Konivale ir mentors IM Continue reading