Ja Tu man esi…

Ja Tu man esi Balvu Valsts ģimnāzija16. novembrī Balvu Valsts ģimnāzijas koncertā „Ja Tu man esi…” piedalījās koris, deju kolektīvi, solisti, mūsdienu deju žanru pārstāvji, lai ikvienu klātesošo vedinātu pārdomāt piederību savai pilsētai, savām mājām.

Uzvedumā jaunieši izstaigāja pilsētas ielas, kavējās atmiņās savā pirmajā skolā, satika draugus ezermalā un pakavējās svētnīcas ēnā. Nami, baznīcas, saulriets ezerā, kapsēta blakus ielai, muižas baltās dāma un katrs rokturis, ar kuru sasveicinamies, ir balveniešu ikdienas stāsti, ceļi un Continue reading

Koncerts BVĢ

Balvu Valsts ģimnāzija pasākumi

Tikšanās ar KNAB pārstāvjiem

Balvu Valsts ģimnāzija tikšanās ar KNAB pārstāvjiem5.novembrī Balvu Valsts ģimnāzijas 12.klašu skolēniem, kuri mācās priekšmetu „Politika un tiesības”, bija iespēja piedalīties nodarbībā „Pretkorupcijas stunda”, ko vadīja divi ģimnāzijas bijušie audzēkņi, tagad KNAB darbinieki – operatīvo pasākumu nodaļas vadītājs Jānis Circens un izmeklētājs Rimants Kuzma,

Viņi, izmantojot Powerpoint prezentācijas materiālus, gan video ierakstus, skolēniem stāstīja par šī biroja darbu, par dažādiem korupcijas veidiem, gan iemesliem, kas to sekmē. Uzrunājot jauno paaudzi, abi KNAB darbinieki mudināja padomāt, ko ikviens no mums varētu darīt, lai korupciju ierobežotu. Klātienē varēja aplūkot dažus no instrumentiem, ko savulaik pretkorupcijas darbinieki ir izmantojuši darbā.

Nodarbības noslēgumā skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas, pārliecināties, cik uzmanīgi klausījušies. Par ātrāko un pareizo atbildi daudzi jaunieši ieguva dažādus KNAB dāvātos suvenīrus.

Vīrišķības diena Balvu Valsts ģimnāzijā.

Patriotismu nevar ne izmērīt, ne nosvērt, bet tas ir katrā cilvēkā. Mazāk vai vairāk, bet ir. Īsts patriots par savu patriotismu skaļi neklaigā, par to liecina viņa darbi, tā uzskata ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas jomā Biruta Vizule.7.novembrī par godu Lāčplēša dienai ģimnāzijā notika Vīrišķības dienas pasākums, kurš sākās ar svinīgo līniju, Latvijas Valsts karoga ienešanu un Valsts himnas dziedāšanu. Tad notika jauno jaunsargu svinīgais solījums un apliecību saņemšana, kuras pasniedza jaunsargu vadītājs Valdis Sērmūkšs un ģimnāzijas Continue reading

Balvu Valsts ģimnāzijas jaunieši uzvar EUROSCOLA organizētajā konkursā.

Divdesmitčetri Balvu Valsts ģimnāzijas 10.-12.klašu skolēni pagājušajā gadā kopā ar direktora vietnieci audzināšanas jomā Birutu Vizuli piedalījās EUROSCOLA organizētajā konkursā. Piedaloties EUROSCOLA konkursā, skolas jaunieši iepazinās ar vispārējo informāciju par Eiropas Parlamenta darbību, Latvijas EP deputātiem. Iepazīstoties ar Eiropas Parlamenta vēlēšanas rezultātiem Latvijā, izlozēja skolēnu piederību EP pārstāvētajām partijām. Izveidoja šo partiju reklāmas plakātus, izstrādājām priekšvēlēšanu lozungus. Priekšvēlēšanu kampaņa notika mēnesi Continue reading

„Sudraba pūce 2012”

Sudraba Pūce Balvu Valsts ģimnāzija      26.oktobris – laiks pirms rudens brīvdienām Balvu Valsts ģimnāzijā ir īpašs, jo skolā uz pasākumu „Sudraba pūce 2012” tiek aicināti bijušie absolventi, kuru rezultāti valsts centralizētajos eksāmenos bija augstā līmenī, viņu ģimenes, kā arī skolotāji pensionāri, kuru darbīgais mūžs ir pagājis skolā.

Šogad pasākums notika jau ceturto gadu un balvu sudraba pūci saņēma pērnā gada absolvents, tagad Rīgas Tehniskās universitātes students Mārtiņš Vīksna, bet viņa bijušie klasesbiedri Aleksandrs Sņegovs un Līga Zaharāne saņēma Continue reading

Skolotāji dodas uz mežu

Rudens brīvdienās Balvu Valsts ģimnāzijas, Balvu un Stacijas pamatskolu, kā arī Rugāju vidusskolas pedagogi devās uz Rēzeknes pusi, lai piedalītos kursos „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.” Continue reading

Akreditācijas ziņojums

Akreditacijas_zinojums

Ģimnāzijas jaunieši piedalās forumā

Balvu Valsts ģimnāzija20. oktobrī Balvos notika I Iedzīvotāju forums, kura organizēšanā aktīvi iesaistījās Balvu ģimnāzijas skolotāji un skolēni. Pedagogi Līga Andersone, Lelde Leja un Ieva Useniece vadīja darba grupas, izzinot dažādu jomu stiprās puses, apzinot problēmas un meklējot risinājumus. Savukārt skolēni Rimma, Arta, Sergejs, Beatrise, Alīna un Kristīne forumos Balvos, Tilžā, Bērzpilī, Vīksnā un Briežuciemā strādāja kā rakstveži. Jaunieši piedalījās apmācībās, apguva strukturētā dialoga metodiku, un paši arī kā aktīvi foruma dalībnieki piedalījās projektu izstrādē.

Kristīne Antonova iegūst 1. vietu

Par godu dzejnieka Andreja Eglīša simtgadei Ļaudonā tika rīkots Andreja Eglīša jaunrades konkurss, kurā piedalījās Balvu Valsts ģimnāzijas 12. c klases skolniece Kristīne Antonova. Iesūtot trīs dzejoļus, Kristīne ieguva 1. vietu 10.-12.klašu grupā.

K. Antonova, piedaloties 21. oktobrī apbalvošanas svētkos, priecājas, ka viņas dzejoli nolasīja Jānis Paukštello, savukārt naudas apbalvojumu un ielūgumu uz Briseli pasniedza Inese Vaidere.