Loading images...

Septembris skolas bibliotēkā

1. septembris Balvu Valsts ģimnāzijā

12. klašu izlaidums

  1. jūlijā divpadsmito klašu skolēnus un viņu ģimenes aicinājām svinēt izlaidumu. Šogad, kad tika realizēts attālinātais mācību process, arī izlaidumi notika citādi- šaurā lokā.

Priecājamies, ka sveikt jauniešus izlaiduma dienā bija ieradies Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs. Viņš pasniedza Ministru prezidenta atzinības rakstu par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem 12. b klases skolniekam Ernestam Mežalam, Ernests saņēma arī Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un valsts akciju sabiedrības ”Latvijas loterija” projekta “100-gades loterija” stipendiju, kuras mērķis ir atbalstīt izcilas personības Latvijas jaunatnes vidū. Savukārt Latgales plānošanas reģiona pateicību priekšsēdētājs pasniedza 12.a klases skolniekam Kristiānam Boktam. Ģimnāzijas direktore I. Paidere pateicās priekšsēdētājam par atbalstu un  klašu audzinātajiem, Rudītei Priedeslaipai , Zigfrīdam Lielbārdim, un vecākiem par ieguldīto darbu un sirdsdegsmi. Šoreiz direktore ceļavārdiem bija izvēlējusies pārdomas rosinošu pasaku. Audzinātāji katram audzēknim bija sagatavojuši raksturojošus vārdus, izteica pateicības un vēlējumus gan jauniešiem, gan kolēģiem, gan vecākiem, gan novada pašvaldībai. Arī vienpadsmito klašu skolēni un audzinātājas bija sagatavojuši  videosveicienu divpadsmitajiem izlaiduma dienā. Šajā dienā tika pasniegti ne tikai atestāti par vispārējo vidējo izglītību, bet arī četri skolēni saņēma zelta un divi  sudraba liecības. Daudzi skolēni saņēma pateicības par teicamām sekmēm, panākumiem olimpiādēs, par skolas vārda popularizēšanu un aktīvu līdzdalību sporta pasākumos un skolēnu pašpārvaldē.

Absolventi aizkustinošā uzrunā izteica pateicību ģimnāzijai, skolas kolektīvam , vecākiem un audzinātājiem par atbalstu un mīlestību.

Klātesošos ar skaistām melodijām iepriecināja mūziķis Arnis Graps.

 Direktore pateicās arī ģimnāzijas padomes vadītājai Aijai Mežalei par sadarbību un kopīgu projektu realizēšanu.

 Vecāki izteica pateicību skolotājiem un audzinātājiem, vēlēja bērniem sasniegt izvirzītos mērķus un skolai turpināt attīstīties un pilnveidoties.

Absolventiem novēlam ar mērķtiecību sirdī un apņēmību daudz sasniegt, doties pretī savai nākotnei!

Balvu Valsts ģimnāzijas 9.klašu izlaidums

Katrs rīts sniedz mums iespēju būt citādiem, nekā mēs bijām vakar,

tas sniedz mums izdevību būt labākiem, nekā mēs bijām vakar,

tas sniedz mums izaicinājumu sevi pāraugt, sevi pilnveidot un sevi pārspēt.

 (V.Vīķe-Freiberga)

Lepojamies ar 46 devīto klašu skolēniem, kuri 12. jūnijā saņēma apliecību par pamatizglītību.

Paldies audzinātājām Ilgai Petrovai un Irīnai Krivošejevai!

Noslēdzies zīmējumu un sacerējumu konkurss skolēniem „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību Latvijas vēsturei, 1941.gada 14. jūnija un 1949.gada 25.marta vardarbīgajām un nelikumīgajām piespiedus izsūtīšanām uz Sibīriju konkursa organizētājs komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni”  rīkoja zīmējumu un sacerējumu konkursu  Latvijas vispārizglītojošajām un mākslas skolām.

Konkursa kopējā tēma bija Latvijas vēsture – 1941. un 1949. gada deportācijas. Konkursa mērķi-neļaut aizmirst Latvijas vēsturē svarīgus un traģiskus notikumus, bērnos un jauniešos veicināt un uzturēt interesi par Latvijas un tās tautu vēsturi komunistiskā padomju režīma okupācijas laikā, pievērst uzmanību Latvijas iedzīvotāju likteņiem Sibīrijas izsūtījumā un mudināt interesēties arī par šobrīd Sibīrijā dzīvojošo bijušo Latvijas iedzīvotāju un latviešu likteņiem. Ļaut bērniem iedziļināties vēstures likumsakarībās un mudināt būt aktīvai sabiedrības daļai.

Arī Balvu Valsts ģimnāzijas desmito klašu audzēkņi audzēkņi zīmēja šos skaudros vēstures momentus un labākie darbi piedalījās konkursā. Zīmējumi bija ļoti iespaidīgi, tādēļ rezultāti arī iepriecināja- konkursa žūrija -mākslinieki -Regīna Deičmane , Ieva Jurjāne , Vaira Cīrule , Linda Lūse , Roberts Muzis , Vilipsōns (Aivars Vilipsons) ,Giors Geks atzinīgi novērtēja divu  BVĢ meiteņu darbus .Katrīna Buglova ieguva 3. vietu un Adelīna Diāna Mālija saņēma specbalvu.

14.06.2020. Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī sveica isus uzvarētājus.”Jums ir iemesls lepoties ar sevi!”-prezidents pateicās visiem laureātie, viņu vecākiem un skolotājiem.

Katrīna un Adelīna pēc apbalvošanas dalījās iespaidos.” Pasākumu atklāja prezidenta uzruna.  Cilvēki , kuri bija kādreiz izvesti uz Sibīriju vai arī piedzima tur ,daljās ar saviem dzīves stāstiem. Šie stāsti lika pārdomāt un saprast to, cik mūsu latviešu tauta ir spēcīga un ko tā ir pārdzīvojusi. Latvieši tik daudz cietuši  deportāciju rezultātā ,daudzi pat nav atgriezušies no Sibīrijas, un tas viss bija viņiem kā dzīves pārbaudījums , kurā tie cīnījās par izdzīvošanu. Pasākums bija tiešām jauks un izraisīja daudzas pārdomas.Interesanti, ka daži spēja atrast arī kaut ko labu izsūtīšanā, bet tie bija cilvēki, kas jau  piedzima Sibīrijā vai tika aizvesti agrā bērnībā, ar bērna acīm viss tiek uztverts vieglāk.”

Lepojamies par BVĢ audzēkņu Katrīnas Buglovas un Adelīnas Diānas Mālijas panākumiem un novēlam radošus sasniegumus arī turpmāk!

Valsts prezidenta Egila Levita sveiciens skolēniem, studentiem, mācībspēkiem un vecākiem

Mīļie skolotāji, skolēni, pasniedzēji, studenti un vecāki!
Aizvadīts mācību gads, ko jūs atcerēsieties vienmēr. Un ne tāpēc, ka 2020 ir viegli iegaumējama ciparu kombinācija. Šajā gadā Latvijas skolas un augstskolas pirmo reizi vēsturē strauji un izlēmīgi pārgāja uz attālinātajām mācībām jeb mūslaiku mājmācību.
Jā, šīs piespiedu pārmaiņas prasīja no jums daudz enerģijas un vēl vairāk pacietības. Tas nebija viegli, īpaši skolēnu vecākiem, un tomēr – jūs tikāt tam cauri. Paldies par jūsu izturību! Tā kārtīgi nosvinēt šogad ar lielu balli absolventiem gada noslēgumu diemžēl nesanāks, bet jūs katrs varat pamatoti justies kā uzvarētājs. Kā cilvēks, kurš kļuvis stiprāks un prot uzņemties atbildību par savu dzīvi arī neparastās situācijās.
Kā ieguvumi, tā zaudējumi no šīs situācijas kļūs skaidrāki ar laiku. Tomēr jau tagad varam teikt, ka jaunā pieredze, kāda tika gūta mācību gada pēdējos mēnešos, visdrīzāk nākotnē lieti noderēs.
Šodien mēs nezinām, kāds izvērtīsies nākamais mācību cēliens, bet, cerams, rudenī skolēni un skolotāji, pasniedzēji un studenti varēs tikties ne tikai ekrānos, bet arī klātienē kopā apgūt zināšanas un izbaudīt cilvēcisku siltumu un draudzību.
Bet tagad ir laiks vasarai! Lai jums izdodas labi atpūsties, paceļot pa mūsu dzimto Latviju, izstaigāt dabas takas un apmeklēt mūsu bagātos muzejus! Lai jums daudz dzīvesprieka un lai izdodas pasaules tālākā izzināšana!

Gaidīsim tevi Balvu Valsts ģimnāzijā.


Izvēlies Balvu Valsts ģimnāziju

(No title)

20.maijā uz tikšanos ar RTA dekāni Ēriku Teirumnieku un inženierzinātņu doktoru Arti Teilānu devās IKSP vadītāja I.Kaļva un BVĢ direktore I.Paidere, lai izrunātu sadarbības iespējas jaunajā 2020./21.m.g. Īpaši svarīgi šobrīd jautājumi, kas skar IT jomas mācībspēkus, lai veiksmīgi uzsāktu jauno mācību priekšmetu ”Inženierzinības” , “Robotika”, “Dizains un tehnoloģijas” apguvi BVĢ. Sarunas gaitā tika pārrunāts konkrēts  grafiks nodarbībām ģimnāzijā un arī šīs skolas skolēnu nodarbības klātienē RTA . Savukārt IKSP vadītājai ir vairākas idejas  skolotāju kursu , meistarklašu organizēšanai sadarbībā ar RTA mācībspēkiem. Augstskolas viens no interesantiem piedāvājumiem ir ZPD elektroniskās grāmatas izveide, informātikas olimpiādes organizēšana , u.c. Radošā gaisotnē tika pārrunāti arī citi ar izglītību aktuāli jautājumi. Noteikti ceram uz abpusēji veiksmīgu sadarbību!

Mācību konkursa vidusskolai “Gada jaunais autovadītājs” interaktīvā nodarbība Balvu Valsts ģimnāzijas 11b.klasei

  Konkurss vidusskolēniem “Gada jaunais autovadītājs” tiek organizēts  jau septīto gadu. To  rīko Ceļu satiksmes drošības direkcija sadarbībā ar aģentūru Zebra. 

Konkursa mēŗkis:  radīt interesi un priekšstatu par satiksmes drošību jauniešiem vecumā no 16 – 18 gadiem, tādējādi savlaicīgi ieaudzinot labas uzvedības kultūru uz ceļa, lai preventīvi samazinātu jauno autovadītāju izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaitu un to seku smagumu.

Konkurss sastāv no divām kārtām – teorētiskais konkurss internetā, kur vajadzēja atbildēt uz 15 jautājumiem,  un interaktīvas klātienes mācību nodarbības. Praktisko mācību nodarbības norit 30 klasēm, kuru pārstāvji uzrādījuši labākos rezultātus konkursa teorētiskajā kārtā internetā. Pamatojoties uz dalībnieku rezultātiem, nosaka 30 klases, kurām tiek organizētas praktiskās nodarbības (norises laiks tiek saskaņots ar pretendentiem individuāli).

Šogad interesi par šo konkursu izrādīja arī Balvu Valsts ģimnāzijas 11b.klases skolniece Žaklīna Orlovska, kura gan pati veiksmīgi piedalījās pirmajā kārtā, gan aicināja arī citus klases biedrus izpildīt testa jautājumus.

Apkopojot rezultātus, izrādījās, ka Žaklīna ir iekļuvusi 30 labāko skaitā (pavisam piedalījās 2000 skolēnu no dažādām Latvijas skolām), kā balva gan Žaklīnai, gan visai klasei bija interaktīvā nodarbība mūsu skolā. Aģentūras „Zebra” pārstāvis Mārtiņš, sazinoties ar 11b. klases audzinātāju Irēnu, vienojās, ka praktiskā apmācību nodarbība vienas akadēmiskās stundas  garumā skolas iekšpagalmā notiks 2020.gada 19.maijā.

Nodarbību sākumā vadītāji Mārtiņš un Edgars katram izdalīja gan sejas masku un cimdus, gan nodarbības laikā ievēroja citus drošības noteikumus.

Praktiskā apmācību programmas tēma bija izvēlēta atbilstoši 18 gadus vecu jauniešu auditorijai: apstāšanās ceļš, tālruņu un viedierīču lietošanas bīstamība braukšanas laikā, alkohola un apreibinošo vielu ietekme uz auto vadīšanas spējām, drošības jostu nepieciešamība un pareiza to lietošana.

Lai apmācību process būtu interesantāks un dzīvāks, tēma tika apgūta, analizējot jauniešu personisko pieredzi ceļu satiksmē un gūstot atziņas par dažādiem iespējamiem apdraudējumiem praktisko paraugdemonstrējumu un izmēģinājumu laikā.

Ikvienam (vispirms jau Žaklīnai un tad pārējiem klasesbiedriem) bija iespēja drošos apstākļos caur personīgo pieredzi pārliecināties gan par drošības jostu lietošanas nepieciešamību, gan par to, kā tikt ārā no mašīnas, ja tā apmesta otrādi.

Katram bija arī iespēja izmēģināt alkohola reibumu (divas promiles) imitējošas brilles.
Tas ir labākais veids, kā droši pārliecināties par alkohola kaitīgo ietekmi uz cilvēka koordinācijas un koncentrēšanās spējām.

Paldies Žaklīnai par uzdrīkstēšanos un proaktivitāti, jo, piedaloties konkursā „Gada jaunais autovadītājs”, tā bija iespēja izcīnīt balvu ne tikai sev, bet visai klasei – tādējādi būtiskākās lietas par satiksmes drošību iemācot lielākai sabiedrības daļai, lai satiksme uz Latvijas ceļiem kļūtu vēl  drošāka.

                                                                                  

 

11b.klases audzinātāja Irēna Šaicāne