Loading images...

Sep 30

Balvu Valsts ģimnāzijas ERASMUS+ projekta SCHOOL EXCHANGE PARTNERSHIPS CULTURAL HETIRAGE ”TRADITIONAL CHILDRENS’ GAMES” tikšanās Balvu Valsts ģimnāzijā


No 23. septembra līdz 27. septembrim Balvu Valsts ģimnāzijas projekta darba grupa uzņēma Turcijas, Rumānijas un Slovēnijas valstu skolotājus un skolēnus Erasmus+ projekta SCHOOL EXCHANGE PARTNERSHIPS CULTURAL HETIRAGE” TRADITIONAL CHILDRENS’ GAMES” ietvaros. Šī projekta dalībvalstis ir Latvija, Slovēnija, Rumānija un Turcija. Projekta mērķis – starptautiskas sadarbības izveidošana un kultūras mantojuma saglabāšana, izzinot un praksē izmēģinot spēles, tādējādi atjaunojot un stiprinot komunikāciju paaudžu vidū. Spēles sniedz ieguldījumu bērnu sociāli-emocionālajā attīstībā, sekmē stratēģisko domāšanu, attīsta kustību koordināciju.
Pēc svinīgas sagaidīšanas, skanot dalībvalstu un Latvijas Valsts himnām, skolēnu pašpārvaldes jaunieši ciemiņiem izrādīja skolu, muzeju, kam sekoja ledus laušanas aktivitātes. Šajā dienā ciemiņi apmeklēja Balvu Mūzikas un Mākslas skolu, piedalījās radošajā darbnīcā, kuru vadīja Elita Teilāne, kā arī apmeklēja Balvu Novada muzeju. Ar savu klātbūtni skolotājus pagodināja Ģimnāzijas padomes priekšsēdētāja Aija Mežale un vecāku pārstāve Astra Tjunīte, priecējot ciemiņus ar dziesmām un ģitārspēli, kā arī cienājot ar zāļu tēju un pašizceptu torti. Paldies vecāku pārstāvjiem par aktīvu līdzdalību! Noslēgumā visi apmeklēja Europeandinner, kur tikās viesģimens un ciemiņi.
Nedēļas laikā viesi apmeklēja sporta nodarbības, kurās tika integrēti dažādu spēļu elementi, piedalījās angļu valodas mācību stundās un seno latviešu tradīciju izzināšanas aktivitātēs skolas bibliotēkā, kuras organizēja 11.a. klases skolēni un skolotāja Vineta Muzaļevska, devās uz Alūksnes Dabas muzeju „Vides labirints”. Trešdien visi dalībnieki brauca uz Rīgu, lai dotos izzinošā ekskursijā pa vecpilsētu, kā arī piedalītos interaktīvās nodarbībās Latvijas Brīvdabas muzejā.
Aizraujošs izrādījās spēļu festivāls. To apmeklēja arī PII ,,Pīlādzītis’’ bērni, kuri ārzemju viesiem iemācīja savas spēles. Skolotāju delegācija apmeklēja bērnudārzu un atzinīgi novērtēja daudzveidīgo programmu un atbalsta pasākumu piedāvājumu latviešu bērniem.
Piektdien viesi noklausījās interešu izglītības pulciņu uzstāšanos koncertā, apmeklēja Balvu novada Domi, tikās ar Domes priekšēdētāja vietnieci A.Petrovu un aktīvi diskutēja par dalībvalstu aktulaitātēm izglītībā, brauca ar plostu pa Balvu ezeru, sirsnīgā gaisotnē atvadījās no savām viesģimenēm un devās mājupceļā, paņemot līdzi siltas un pozitīvas atmiņas no Balvos pavadītās nedēļas.
Paldies projekta darba grupai un visiem, kuri iesaistījās aktivitāšu plānošanā un realizēšanā! Paldies Balvu Mākslas, Mūzikas skolām, Novada muzejam, Balvu novada pašvaldībai, IU ,,Valdogs’’, sirsnīgs paldies viesģimenēm, kas ne tikai uzņēma savās ģimenēs skolēnus no projekta dalībvalstīm, bet arī dāvāja viņiem daļu no savas sirds siltuma! Paldies ģimnāzijas skolēniem, kuri sniedza neaizmirstamu koncertu viesiem, kā arī viņu pedagogiem!
Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere.

Sep 25

Olimpiskā diena.

20. septembrī visā Latvijā 768 norises vietās notika tradicionālā “Olimpiskā diena”, kas pulcēja vairāk nekā 150 000 dalībnieku no 101 Latvijas pašvaldības un pilsētas.
Balvu novada Olimpiskās dienas dalībnieki un Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni vienojās kopīgā vingrošanā, ko vadīja skolotāja Iluta Balule.
Mēs lepojamies, ka Latvijas Olimpiskās komitejas karogu un Balvu novada karogu pacēla mūsu skolas skolnieki Uvis Pošeika – Latvijas jaunatnes olimpiādes 2019.gada čempions kārtslēkšanā – un Lauris Logins, kurš iekļauts šī gada Eiropas čempionāta Latvijas izlases sastāvā svarcelšanā U15 grupā.
Šajā dienā notika dažādas sportiskas un radošas aktivitātes, kurās piedalījās Balvu Valsts ģimnāzijas, Stacijas pamatskolas, Tilžas vidusskolas un Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas komandas. Uzvaru izcīnīja BVĢ komanda, bet otrās vietas likteni izšķīra sīvā cīņa pretstafetē, un 2. vietu izcīnīja Stacijas pamatskola, 3. vietā ierindojās Tilžas vidusskola, bet BPVV jaunieši palika ceturtie.
Paldies Balvu Bērnu un jaunatnes sporta skolai un Balvu IKS pārvaldei par sarūpētajām balvām.
Pasākumu organizēja Balvu Sporta skola sadarbībā ar BVĢ, paldies trenerim Arnim Voikam par pasākuma vadīšanu un sporta skolotājiem Jānim Zakarītim un Valteram Duļevskim par ieguldīto darbu pasākuma tapšanā.
Šajā dienā tika pasniegtas balvas BVĢ Sporta dienas uzvarētājiem – 7.-9.klašu grupā uzvarēja 8.a klase (klases audzinātāja Irina Kovšova), 10.-12. klašu grupā – 12.b klase (klases audzinātājs Zigfrīds Lielbārdis).
Lai sportiskiem panākumiem bagāts jaunais mācību gads!

Sep 18

Skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”

Lai popularizētu Raiņa un Aspazijas daiļrades mantojumu, latviešu kultūras vērtības, saistot tās ar Raiņa dzīves un daiļrades sakņojumu Latgales novadā, Daugavpils novada Kultūras pārvalde organizē izteiksmīgas runas konkursu “Zelta sietiņš”.

Šogad tajā piedalījās arī mūsu skolas audzēkņi. 13.09. uz Berķeneli devās 8.b klases skolniece Krista Arule un Žaklīna Orlovska no 11.b klases.

Meitenes runāja Aspazijas dzeju un fragmentus no S.Vieses grāmatas “Randenes vasara” .

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes izveidotā žūrijas komisija vērtēja runātāju māksliniecisko meistarību un valodas kultūru.

Abas mūsu meitenes lieliski tika galā ar uzticēto uzdevumu un saņēma žūrijas simpātiju balvu – iespēju kopā ar draugiem viesoties Berķenelē.

 

Sep 17

Ģimnāzijā viesosies Turki, Slovēņi un Rumāņi.

Laika posmā no 23.-27. Septembrim Balvu Valsts ģimnāzijā viesosies Turcijas, Slovēnijas un Rumānijas izglītības iestāžu skolēni, skolotāji un vadības pārstāvji. Starpvalstu tikšanās notiks Erasmus + projekta ,,Cultural Heritage: Traditional Children’s Games’’ ietvaros.

Sep 17

Gudro vecāku skola

Sep 17

Sveicam skolotāju Evu Zučiku-Kuzņecovu skaistajā jubilejā!

Pašā vasaras viducī -25. jūlijā skolotāja Eva svinēja skaistus svētkus
Patiesībā viss ir tik vienkārši: viens silts vārds ir pietiekami,
Lai pretim vēl siltāku dabūtu.
Atvērt durvis uz prieku, pavisam niecīgu dzirkstelīti
Zem savām debesīm iekurt-tā, lai atnāktu sildīties,
Kāds kuram logā nav gaismas…
Patiesībā viss tiešām ir vienkārši-ja dzīvo ar prieku!
Sveicam skaistajā dzīves jubilejā!
BVĢ kolektīvs

Sep 16

Drošības diena Balvu Valsts ģimnāzijā

Svarīgi ir skolēniem pēc garajām vasaras brīvdienām atgādināt par drošības jautājumiem, tādēļ 4. septembrī Balvu Valsts ģimnāzijā norisinājās drošības diena. Nozaru speciālisti bija sagatavojuši nodarbības par datordrošību, ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu , kārtību uz ielām, elektrodrošību, ugunsdrošību, higiēnu un pirmo palīdzību, bet klašu audzinātāji iepazīstināja skolēnus ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Šajā dienā vidusskolēniem bija iespēja noskatīties filmu ”Cilvēks, kas dzīvo mežā” un piedalīties diskusijā par elektromagnētisko lauku ietekmi.
Paldies Arnim Stuckam, Āritai Andrejevai, Līgai Lapsei, Ritai Kravalei, Grīnhofu ģimenei, Līgai Aleksejevai, Raivim Bondaram un klašu audzinātājiem par ieguldīto darbu!
Lai drošs un veiksmīgs jaunais mācību gads!

Sep 16

Balvu Valsts ģimnāzijas jaunieši dodas uz Rumāniju

Skolotāja Valentīna Pužule piedāvāja Balvu Valsts ģimnāzijas skolēniem iesaistīties Erasmus+ projektā “Welcome to the HUB”, kas bija veltīts uzņēmējdarbības pamatu apgūšanai un jauniešu iedrošināšanai atvērt savu biznesu mazās pilsētās.
Mūsu skolas skolēni Ernests Mežals un Varis Bukšs šī projekta ietvaros no 8. maija līdz 16. maijam devās uz Rumāniju, lai mācītos veidot biznesa plānu, kā maksāt nodokļus un darboties komandā.
Jauniešiem galvenais uzdevums, darbojoties grupās, bija sava biznesa plāna veidošana, bija jāizdomā biznesa veids, jāizdomā amati, kādi būs vajadzīgi, lai bizness funkcionētu, kādi resursi būs nepieciešami, kā tos iegūt, kā arī par uzņēmuma reklāmu. Ernests un Varis atzina, ka tas bija aizraujošs un interesants process.
Grupa, kurā darbojās Ernests un Varis, nolēma veidot jaunu apģērbu firmu TZIGAN. Ar fotosesijas palīdzību jaunieši reklamēja jaunizveidotos apģērbus.
Vēl viens no projekta uzdevumiem bija sadraudzības veicināšana starp jauniešiem no dažādām Eiropas valstīm. Ernestam un Varim nu ir draugi daudzās Eiropas valstīs, bet īpaši labas attiecības ar jauniešiem no Čehijas. Varis un Ernests atzīst, ka šis bija labākais projekts, kādā viņi ir piedalījušies, un cer, ka būs vēl daudz projektu, kuros darboties.
Paldies skolotājai Valentīnai Pužulei un projekta koordinatoriem Tolea un Bogdanam!

Sep 13

“Dzejas diena” Balvu Valsts ģimnāzijā

Šī gada 11. septembrī skolas 9.un 12.klašu audzēkņi, viņu skolotāji pulcējās skolas bibliotēkā uz “ Dzejas dienām” veltītu pasākumu-“ Dzejas stunda”. Pasākums iesākās ar skolas bibliotekāres uzrunu par “Dzejas dienu” rašanas vēsturi, par aktivitātēm, kuras notiek visā Latvijā. Jaunieši un skolotāji tika iepazīstināti ar viešņu no Preiļu puses-dzejnieci, mūziķi, gleznotāju, radošo nodarbību vadītāju un jauku cilvēku, triju bērnu māmiņu- Džeinu Gavari. Mums tika dāvāta iespēja ieklausīties viņas autordziesmu un dzejoļu skanējumā, aplūkojot viņas gleznoto darbu un sadzirdēt tā stāstu.
Kā atzīst pati Džeina, radīšana viņai nozīmē iespēju pateikt ko svarīgu, ko pāri acīmredzamajam stāvošu. “Man liekas, ka visa tā radīšana ir kas līdzīgs ciemos iešanai. Un es nāku ar jums parunāt. Tādā dvēseļu līmenī, par visu to, ko parasti ikdienā nepārrunā,” atzīmē autore un piebilst, ka katrā sarunā ar savu skatītāju un klausītāju vēlas nonākt “drusciņ tuvāk Debesīm… tuvāk sirdsapziņai…”, domās un cerībās pievēršoties nevis tam, kas ir “šeit un tagad”, bet gan ieskatoties dziļāk un tālāk, nākamībā.
Dzejniece akcentēja, cik svarīgi ir saglabāt cilvēcību it visā, izceļot tieši skaisto un labo, jo tam mēs esam radīti. Šie vārdi ir kļuvuši par Džeinas radošo devīzi dzejā, mūzikā, glezniecībā, lai caur mākslu radītu tādu pasauli, kādu mēs gribam redzēt – skaistu, sirsnīgu un labu.
Paldies māksliniecei par krāšņo, emocionāli piesātināto kopā būšanas mirkli.

Vineta Muzaļevska

Sep 09

Atskats uz 1. septembra svinībām Balvu Valsts ģimnāzijā no Latgales Reģionālās Televīzijas

Older posts «

» Newer posts