Loading images...

Ieteikumi ikdienai

BVĢ skolēnu veidots metodiskais materiāls

Karjeras dienu ietvaros, audzinātāju vadībā Balvu Valsts ģimnāzijas 7.-8.klašu skolēni, darbojoties ar karjeras konsultantes L.Ločmeles sagatavotajiem materiāliem par dažādu jomu profesijām, kā arī izmantojot internetā pieejamos resursus, veidoja krustvārdu mīklas un burtu jucekļus . Darba galarezultātu klašu audzinātāji iesniedza karjeras konsultantei.  Skolēnu veikums tika izvērtēts, un, labākie trīspadsmit darbi apkopoti materiālā “ Profesijas burtu jucekļos un krustvārdu mīklās”. Šo, pašu skolēnu veidoto materiālu, varēs izmantot  skolotāji gan audzināšanas stundās, gan ārpusklases pasākumos.

   Paldies 7./8.klašu skolēniem par radošu pieeju, bet audzinātājām- S.Mozulei, A.Dvinskai, L.Saulītei, I.Kovšovai, E.Zučikai-Kuzņecovai, Ā.Andrejevai un M.Stepanovai par sadarbību un skolēnu motivēšanu darbam!

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes

pedagogs- karjeras konsultante

Lidija Ločmele

 

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Drošība atrodoties mājās


Plāns pieejams šeit.

Noslēdzies Vislatvijas makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai”.

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu un darbinieku kolektīvs savācis no nodevis otrreizējai pārstrādei

3 tonnas 50 kilogramus papīra līdz ar to pasaudzējot 43 kokus no iznīcināšanas.

Paldies visiem par aktivitāti!!!

Rezultāti skolā

pamatskolas posmā:

1.vieta- 8.d klase 454 kg (audz. M. Stepanova)

2.vieta- 9.b klasei 429 kg ( audz. I. Krivošejeva)

3.vieta- 9.a klasei 350 kg ( audz.I. Petrova)

7.a klase 330 kg

8.b klase 320 kg

7.b klase 248 kg

7.c klase 70 kg

8.c klase 10 kg

 

vidusskolas posmā:

1.vieta- 11.a klasei 616 kg ( audz. V.Muzaļevska)

10.a klase 10 kg

11.b klase 5 kg

 

Rezultāti valsts līmenī tiks paziņoti aprīļa beigās!

Vingro un esi vesels, priecīgs un mundrs!

Vingro kopā ar fizioterapeitu, BVĢ absolventu Oskaru Kliju:

https://youtu.be/CvrptlWKkkU

https://youtu.be/0s07v-lwLsw

https://youtu.be/Pq2XYS1lH1I

Vingro kopā ar Alises mammu Innu Aņisimovu:

https://youtu.be/DyS0-Q6KQtI

Vingro kopā ar Nikolas mammu Lindu Tokarevu:

https://youtu.be/Za3Ig75ag04

https://youtu.be/SVYO3NmNF1A

Bachata skolotājām, skolniecēm un mammām kopā ar Innu Aņisimovu:

https://youtu.be/RGQfUJuEDOY

 (Lai ietaupītu Tavu laiku, esam sameklējuši arī interneta vietnes ar vingrojumiem Tavai veselībai)

Rīta rosme:

https://www.youtube.com/watch?v=VwjbuiESO1U

https://www.facebook.com/Basketbols/videos/210355280258082/ 

Vingrojumi acīm:

https://www.youtube.com/watch?v=WRLFpG3JkOo

 Vingrojumi pirkstiem:

https://www.facebook.com/100016024118245/videos/661196111091187/

 Vingrojumi  mugurai:

https://www.youtube.com/watch?v=aEKyrYNbiY0

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=l9QNlnFM5tI

Vingrojumi mācību stundu starplaikos:

 https://www.facebook.com/Rimi.Latvija/videos/148351136521655/UzpfSTEwMDAwMTM3NTExMjk4NzoyNzk2OTk5MTUwMzU1ODk1/

Vingrojumi pie sienas ( vingro un apgūsti krievu valodu):

https://www.facebook.com/watch/?v=250504776121002

Vingrojumi basketbolistiem:

https://www.facebook.com/watch/?v=529721067945378

Dažādi vingrojumi:

https://fizzio.me/?fbclid=IwAR3IcyR-VC5kBm65ZfWW8m48nXkf-pWPxS8f1iVGCw1d9pt8tzxtpZjTx7Y#/

Esi vesels!

Palīdzība

Apsveikums Lieldienās!

BVĢ vidusskolēni piedalās diagnostikas darbā par drošību ceļu satiksmē.

VISC, sadarbojoties ar Ceļu satiksmes drošības direkciju un Latvijas interneta asociācijas Drošāka interneta centru (drossinternets.lv), marta sākumā visus Latvijas izglītības iestāžu 10.-12. klašu skolēnus aicināja piedalīties diagnostikas darbā par drošību ceļu satiksmē.
Diagnostikas darba mērķis bija noskaidrot skolēnu zināšanas par drošību ceļu satiksmē, noskaidrot skolēnu attieksmi un potenciālo rīcību situācijās, kas saistītas ar drošību uz ceļa, kā arī noteikt skolēnu prasmes kritiski izvērtēt informāciju medijos par noteikumiem uz ceļa. Diagnostikas darbs ietvēra 32 jautājumus, kas sadalīti tematiskos blokos: ceļu satiksmes noteikumi, kritiskā domāšana, attieksme un rīcība.
Mūsu vidusskolēnu ceļu satiksmes drošības zināšanas ir ļoti labas, vidējais vērtējums 79%.
Uz pilnīgi visiem jautājumiem pareizi atbildēja un ieguva 100% divi vienpadsmito klašu skolēni- 11.a klases skolnieks Vadims Zeltiņš un 11.b klases skolniece Māra Skudra.
Vērtīgi šķiet arī tas, ka jauniešiem ir iespēja ieraudzīt savas diagnostikas darbā pieļautās kļūdas un noskaidrot pareizās atbildes.
Drošības jautājumi nekad nezaudē savu aktualitāti, un ir svarīgi šos jautājumus aktualizēt, izmantojot dažādas mācību darba un atgriezeniskās saites formas. Diagnostikas darbs bija lieliska iespēja noskaidrot un nostiprināt savas zināšanas ceļu satiksmes drošībā.

Mācīšanās ceļvedis

Lai tava diena būtu veiksmīga!