Loading images...

Sep 16

Drošības diena Balvu Valsts ģimnāzijā

Svarīgi ir skolēniem pēc garajām vasaras brīvdienām atgādināt par drošības jautājumiem, tādēļ 4. septembrī Balvu Valsts ģimnāzijā norisinājās drošības diena. Nozaru speciālisti bija sagatavojuši nodarbības par datordrošību, ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu , kārtību uz ielām, elektrodrošību, ugunsdrošību, higiēnu un pirmo palīdzību, bet klašu audzinātāji iepazīstināja skolēnus ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Šajā dienā vidusskolēniem bija iespēja noskatīties filmu ”Cilvēks, kas dzīvo mežā” un piedalīties diskusijā par elektromagnētisko lauku ietekmi.
Paldies Arnim Stuckam, Āritai Andrejevai, Līgai Lapsei, Ritai Kravalei, Grīnhofu ģimenei, Līgai Aleksejevai, Raivim Bondaram un klašu audzinātājiem par ieguldīto darbu!
Lai drošs un veiksmīgs jaunais mācību gads!

Sep 16

Balvu Valsts ģimnāzijas jaunieši dodas uz Rumāniju

Skolotāja Valentīna Pužule piedāvāja Balvu Valsts ģimnāzijas skolēniem iesaistīties Erasmus+ projektā “Welcome to the HUB”, kas bija veltīts uzņēmējdarbības pamatu apgūšanai un jauniešu iedrošināšanai atvērt savu biznesu mazās pilsētās.
Mūsu skolas skolēni Ernests Mežals un Varis Bukšs šī projekta ietvaros no 8. maija līdz 16. maijam devās uz Rumāniju, lai mācītos veidot biznesa plānu, kā maksāt nodokļus un darboties komandā.
Jauniešiem galvenais uzdevums, darbojoties grupās, bija sava biznesa plāna veidošana, bija jāizdomā biznesa veids, jāizdomā amati, kādi būs vajadzīgi, lai bizness funkcionētu, kādi resursi būs nepieciešami, kā tos iegūt, kā arī par uzņēmuma reklāmu. Ernests un Varis atzina, ka tas bija aizraujošs un interesants process.
Grupa, kurā darbojās Ernests un Varis, nolēma veidot jaunu apģērbu firmu TZIGAN. Ar fotosesijas palīdzību jaunieši reklamēja jaunizveidotos apģērbus.
Vēl viens no projekta uzdevumiem bija sadraudzības veicināšana starp jauniešiem no dažādām Eiropas valstīm. Ernestam un Varim nu ir draugi daudzās Eiropas valstīs, bet īpaši labas attiecības ar jauniešiem no Čehijas. Varis un Ernests atzīst, ka šis bija labākais projekts, kādā viņi ir piedalījušies, un cer, ka būs vēl daudz projektu, kuros darboties.
Paldies skolotājai Valentīnai Pužulei un projekta koordinatoriem Tolea un Bogdanam!

Sep 13

“Dzejas diena” Balvu Valsts ģimnāzijā

Šī gada 11. septembrī skolas 9.un 12.klašu audzēkņi, viņu skolotāji pulcējās skolas bibliotēkā uz “ Dzejas dienām” veltītu pasākumu-“ Dzejas stunda”. Pasākums iesākās ar skolas bibliotekāres uzrunu par “Dzejas dienu” rašanas vēsturi, par aktivitātēm, kuras notiek visā Latvijā. Jaunieši un skolotāji tika iepazīstināti ar viešņu no Preiļu puses-dzejnieci, mūziķi, gleznotāju, radošo nodarbību vadītāju un jauku cilvēku, triju bērnu māmiņu- Džeinu Gavari. Mums tika dāvāta iespēja ieklausīties viņas autordziesmu un dzejoļu skanējumā, aplūkojot viņas gleznoto darbu un sadzirdēt tā stāstu.
Kā atzīst pati Džeina, radīšana viņai nozīmē iespēju pateikt ko svarīgu, ko pāri acīmredzamajam stāvošu. “Man liekas, ka visa tā radīšana ir kas līdzīgs ciemos iešanai. Un es nāku ar jums parunāt. Tādā dvēseļu līmenī, par visu to, ko parasti ikdienā nepārrunā,” atzīmē autore un piebilst, ka katrā sarunā ar savu skatītāju un klausītāju vēlas nonākt “drusciņ tuvāk Debesīm… tuvāk sirdsapziņai…”, domās un cerībās pievēršoties nevis tam, kas ir “šeit un tagad”, bet gan ieskatoties dziļāk un tālāk, nākamībā.
Dzejniece akcentēja, cik svarīgi ir saglabāt cilvēcību it visā, izceļot tieši skaisto un labo, jo tam mēs esam radīti. Šie vārdi ir kļuvuši par Džeinas radošo devīzi dzejā, mūzikā, glezniecībā, lai caur mākslu radītu tādu pasauli, kādu mēs gribam redzēt – skaistu, sirsnīgu un labu.
Paldies māksliniecei par krāšņo, emocionāli piesātināto kopā būšanas mirkli.

Vineta Muzaļevska

Sep 09

Atskats uz 1. septembra svinībām Balvu Valsts ģimnāzijā no Latgales Reģionālās Televīzijas

Sep 05

Sporta dienas fotomirkļi

Sep 05

Jaunais mācību gads sācies priekpilni

Zinību diena sākās ar klases stundām, kurās virmoja atkalredzēšanās prieks un draudzīga kopā būšana.
Pulksten 11.00 visi satikās skolas priekšpagalmā, lai kopā svinētu jaunā mācību gada sākumu, simboliski vārot ģimnāzijas spēka zupu. “Lulū” dejotājas ar skaistu deju iekūra pavardu. Pasākuma vadītājas Daina Mediniece un Roberta Sērmūkša aicināja, lai katrs , kas teiks uzrunu, vēlējuma formā pievieno kādu sastāvdaļu mūsu simboliskajā ģimnāzijas Spēka zupā.
Skolēni pievienoja prieku. Ja nāc uz skolu ar prieku, tad viss izdodas īpaši labi. Skolas direktore pievienoja pateicību, pirmkārt, Balvu novada Domei, jo vērienīgais remonts skolā ir tapis ar viņu atbalstu, otrkārt, pateicība skolas saimei, treškārt, pateicība skolēnu vecākiem par atbalstu un sapratni. Direktore vēlēja biežāk pateikties, jo katram cilvēkam ir svarīgi ik pa laikam saņemt šādu novērtējumu un atbalstu no pārējiem.
Šajā dienā arī akcentējām Baltijas ceļa trīsdesmitgadi, īpašu priekšnesumu bija sagatavojušas Līgas Morozas Ušackas dejotājas, kuras demonstrēja Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā darinātos tērpus, kas veltīti trīs Baltijas valstīm. Īpašs paldies skolotājai Anitai Matulei, kura kopā ar savām audzēknēm pirms 10 gadiem radīja šo unikālo tērpu kolekciju.
Baltijas ceļa akcijas organizētāju vērtības – vienotību, brālību un vienota mērķa izjūtu -pievienojām arī savai Spēka zupai un, sadevušies rokās, dziedājām Latvijas valsts himnu.
Balvu novada Domes priekšsēdētājs mūsu spēka virumā pievienoja sportisku azartu, jo tas palīdz sasniegt lielus mērķus, bet vecāku vārdā skolas padomes priekšsēdētāja Aija Mežale pievienoja dialogu un sapratni starp skolotājiem, skolēniem un vecākiem.
Mūsu viesi- mācītājs Mārtiņš Vaickovskis un priesteri Mārtiņš Klušs un Guntars Skutels pievienoja virzību uz priekšu, latviešu sirds siltumu un sāli, kas visam piešķir garšu.
Īpašais viesis Roberto Meloni iepriecināja ar ļoti enerģiskām dziesmām un atgādināja, ka visam pamatā ir milzīgs, nesavtīgs darbs, bet simboliskās spēka zupas katlā pievienoja mīlestību, jo darbs, kas veikts ar mīlestību, vienmēr izdodas.
Skolas saimes vārdā skolēnu pašpārvaldes prezidents Ernests Mežals sveica skolas direktori un vēlēja enerģisku un veiksmīgu jauno mācību gadu.
Priecājamies, ka skolotāju saimei ir pievienojušās trīs jaunas matemātikas skolotājas- Līga Vaska, Ludmila Uglovska, Vija Aleksejeva- bet krievu valodu mūsu skolā mācīs Marina Ločmele.
Priekpilnu, sportiska azarta, sapratnes, pateicības, vienotības, brālības un vienota mērķa izjūtas vadītu, siltuma un kopīgas virzības izjūtas caurvītu, mīlestības pilnu jauno mācību gadu! Esiet kā sāls, kas piešķir visam garšu!

Aug 23

Septembris skolas bibliotēkā

Aug 21

1. septembra svinības Balvu Valsts ģimnāzijā

Jun 13

9. klašu izlaidums

Jun 07

Par uzņemšanu Balvu Valsts ģimnāzijā

Older posts «

» Newer posts