Balvu Valsts ģimnāzijas Padomi vadīs Līga Moroza – Ušacka

Ievērojot valstī īstenotos epidemioloģiskos pasākumus, 21.oktobrī notika Balvu Valsts ģimnāzijas Padomes sēde, kurā piedalījās 16 dalībnieki. Darba kārtībā bija sekojoši jautājumi: 2020./2021.mācību gada akatualitātes, pārmaiņu process izglītībā ,,Līderis manī’’, Eko skolas pulciņa darbības virzieni, izglītojoša prezentācija par atbildīgu dabas resursu izmantošanu, skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ārpusstundu aktivitāšu iespējas un ģimnāzijas Padomes priekšsēdētāja vēlēšanas.
Par ģimnāzijas Padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Līga Moroza-Ušacka, savukārt, par vietnieci Liene Čugurova.
Mums nav jābūt lieliskiem, lai iesāktu, bet jāiesāk- lai kļūtu lieliskiem! Lai kopā izdodas un īstenojas daudzas lieliskas ieceres!
Direktore.

Par attālināto mācību procesu.

Karjeras nedēļa


Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļa 2020 | Animācija: Dēls vēlas iegūt profesiju + karjeras speciālistu komentāri

 

 

Karjeras nedēļa 2020 | Animācija: Vecāki virza meitu medicīnā + karjeras konsultantu komentāri

 

Karjeras nedēļa 2020 | Animācija: Jaunieša saruna ar vecākiem + karjeras konsultantu komentāri


 

Lepojamies!

Karjeras nedēļa 2020

Norises laiks 26.-30.oktobris

Galvenais uzdevums: akcentēt jauniešu karjeras plānošanā iesaistīto pušu-skolotāju karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, uzņēmumu un darba devēju-lomu mērķtiecīgu karjeras lēmumu pieņemšanā.

Sauklis: “Klau! Sadzirdi savas iespējas!”

  Interaktīva jauniešu diskusija tiešraidē 10.-12. klašu skolēniem

Jauniešu diskusija notiks trešdien, 28. oktobrī plkst.10.00- 11.00 un tai varēs pieslēgties tiešraidē VIAA Facebook kontā “TavaiKarjerai”.

 

 Diskusiju moderēs Magnuss Eriņš un tajā piedalīsies Rīgas Stradiņa universitātes Karjeras centra karjeras konsultante Baiba Prauliņa, dziedātāja Patrisha, uzņēmuma “Blue Shock Race” dibinātājs un vadītājs Artis Daugins.

 Diskusijas dalībnieki meklēs atbildes uz jautājumiem par to, kur vislabāk meklēt atbalstu, kas palīdz un kas traucē nozīmīgu karjeras lēmumu pieņemšanā. Pasākuma laikā notiks video pieslēgšanās 3 dažādiem uzņēmumiem Latvijā, kur vairāku profesiju pārstāvji iepazīstinās ar savu ikdienu un atklās, kas viņiem ir palīdzējis virzīties augšup pa karjeras kāpnēm, kuros no apkārtējiem cilvēkiem ir bijis vērtīgi ieklausīties, kādi ir bijuši labākie saņemtie padomi u.c

Jaunieši var iesaistīties ar saviem jautājumiem diskusijas dalībniekiem, ierakstot tos komentāru sadaļā. Ieteicams iepriekš pārrunāt jautājumu uzdošanas kultūru.

 

 

       Interaktīva diskusija vecākiem, skolotājiem, karjeras konsultantiem tiešraidē. Diskusija notiks otrdien, 27. oktobrī plkst.19.00-20.00 un tai varēs pieslēgties tiešraidē VIAA Facebook kontā “TavaiKarjerai”.

Diskusiju moderēs Edijs Bošs un tajā piedalīsies organizāciju psihologs Reinis Lazda, ārsts psihoterapeits, personālatlases konsultants Andris Jansons, karjeras konsultante no Mārupes valsts ģimnāzijas Ilze Rūtenberga un divu meitu mamma Baiba Sipeniece – Gavare.

 Diskusijas laikā tiks meklētas atbildes uz jautājumiem par sabiedrības izpratni karjeras atbalsta sniegšanā bērniem un jauniešiem, par paaudžu atšķirībām un problēmsituācijām ikdienā, kad vecāki nezin, kur meklēt un kā sniegt atbalstu saviem bērniem karjeras lēmumu pieņemšanā. 

KONKURSS „ Rudens krāsas Latvijā”

Nolikums ir atrodams šeit.

Mācību evakuācija

15. oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika mācību evakuācija piedaloties VUGD pārstāvjiem. PALDIES saimniecības daļas vadītājai Monikai Baikovai un visiem skolotājiem, skolēniem un skolas darbiniekiem par operatīvu rīcību!

Informācija no Valsts izglītības satura centra

 

‼️Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība šodien, 13. oktobrī, pieņēma lēmumu, ka no…

Posted by Valsts izglītības satura centrs on Otrdiena, 2020. gada 13. Oktobris

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes ģimnāzijas skolēniem.

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros ģimnāzijas skolēni 2020./2021.mācību gadā turpina pilnveidot prasmes, padziļināt zināšanas gan teorētiskās un praktiskās nodarbībās, gan mācību vizītēs.

“Jauno informātiķu skolā” ģimnāzisti praktiskajās nodarbībās guva papildus iemaņas kompetenču attīstīšanai par datorikas, programmēšanas, ekonomikas  un angļu valodas  pielietojumu pilnvērtīgai informatīvo tehnoloģiju apguvei. Nodarbības vadīja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mācībspēki. 

Savukārt Daugavpils Universitātes mācībspēki, vadot nodarbību ciklus individualizētam mācību atbalstam dabaszinātņu jomas mācību priekšmetos, skolēniem padziļināja zināšanas bioloģijā, ķīmijā, fizikā un matemātikā, strādājot ar paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevumiem.

Interaktīvās nodarbībās divdesmit talantīgie skolēni apguva mūsdienu dzīvei nepieciešamās prasmes multidisciplinārajā jomā – radošumu, kreatīvo domāšanu, sadarbību.

Septembra beigās ģimnāzijas skolēni devās mācību vizītē uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.  Skolēni tika iepazīstināti ar studentu jaunrades darbiem, ar interesi vēroja mūsdienīgu un universālu dronu darbībā, apmeklēja Inženieru fakultātes laboratorijas, mašīntulkošanas māju, IT centru, lāzercentru, praktiski darbojās. Mācību vizītes noslēgumā skolēni Olimpiskajā centrā vēroja, kā ledus arēnā top ledus. Paldies RTA mācībspēkiem par sadarbību!