Vīrišķības diena Balvu Valsts ģimnāzijā

8. novembrī BVĢ skolēni pulcējās uz ikgadējo sportiski patriotisko pasākumu – Vīrišķības diena. Šogad pasākumu kuplināja Alūksnes Zemessardzes 31. kājnieku bataljona pārstāvji, Viļakas robežsardzes bataljona pārstāvji un kinologi, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Balvu nodaļas pārstāvji un Andris Sņegovs ar Air Soft atrakciju. Īpašs prieks, ka šogad aktivitāšu tiesāšanā piedalījās arī skolēnu vecāki.
Klasēm bija jāsacenšas visdažādākajās sportiska rakstura aktivitātēs un jāpilda zināšanu tests par Latvijas vēsturi , ko bija sagatavojusi skolas padomes vadītāja Aija Mežale.
Pasākumā īpašas emocijas raisīja kinologu paraugdemonstrējumi.
Apkopojot rezultātus, 7.-9. klašu grupā 1. vietu ieguva 9.b klase, 2. vietu- 8.a klase, 3. vietu ieguva 9.c klase
Savukārt 10.-12. klašu grupā 1. vietu izcīnīja 11.b klase, 2. vietu ieguva 12.b klase, bet 3. vietu – 11.a klase.
Paldies sporta skolotājiem par ieguldīto darbu pasākuma tapšanā!

Sveicam skolotāju Birutu Šāveli skaistajā jubilejā

Katru dienu pa diedziņam, dzīparam, dzītiņai,
Katru dienu pa klūdziņai pinumā,
Katru dienu pa saulainam brītiņam,
Un, tu skaties- mūžs sakrājas tā!
Sasienas mezglu un valdziņu draudzībā,
Paminām minoties, ieaužas audumā.
Krāsas- tās arī pašu vien raudzītās,
Rakstos ir raksturs, ir sirds un ir prāts.
Savijas gadi kā dvieļi to garumā,
Dzīve svētkus kā linu galdautu klāj.
Dari, cik darīdams ,nepietrūkst darāmā,-
Laimīgs, kurš darbu un skaistumu krāj.
Sveicam skaistajā jubilejā!
BVĢ kolektīvs

Iesvētības 7. un 10. klasēm

Oktobra trešajā nedēļā BVĢ septīto un desmito klašu skolēniem bija jāiztur visdažādākie pārbaudījumi, ko bija noorganizējuši astoto un vienpadsmito klašu jaunieši. Visas nedēļas garumā skolā bija jāierodas tematiskos apģērbos un jāpiedalās visdažādākajos klases saliedēšanas pasākumos. Iesvētību nedēļa noslēdzās ar klašu prezentācijām, svinīgo zvērestu un jautru diskotēku.

Skolotāju dienas svinības

Šogad divpadsmitās klases skolēni skolotājus pārsteidza ar daudzveidīgām, aizkustinošām , interesantām un sirsnīgām aktivitātēm.
Skolas vadības komanda tika nomainīta. Par jauno skolas direktoru tika iecelts Matīss ,kā arī tika paziņots, ka mācību pārzines būs Māra un Raina, bet direktores vietniece audzināšanas jomā –Laura Timofejeva. Sociālo darbu sāka pildīt Agita, bet medmāsiņas lomā lieliski iejutās Linda. Arī skolas nosaukums tika nomainīts- kļuvām par Kupidona pirmo ģimnāziju.
“Vecā” skolas vadība tika nosūtīta vārīt ziepes (to tiešām darījām Balvu Mākslas skolā).
Vairākas stundas pasniedza jaunie divpadsmito klašu skolotāji. Bet BVĢ skolotāji kļuva par skolēniem- bija jāmācās jauno, stingro pedagogu Oksanas un Sintijas vadībā.
Neizpalika arī sirsnīgas fotosesijas, bet dienas noslēgumā visi pulcējās uz izlaidumu skolas aktu zālē. Tika pasniegtas Kupidona ģimnāzijas absolvēšanas apliecības, vēroti izcili priekšnesumi un teiktas aizkustinošas runas.
Šajā dienā īpaši suminājām skolotājas , kurām aprit apaļas darba jubilejas- skolotāja Livija Bukovska skolā nostrādājusi 40 gadus, Irēna Baltiņa-35 gadus, Daiga Kante- 30 gadus un Ņina Ļeļe -20 gadus.
Paldies Kupidona ģimnāzijas vadībai un visiem skolēniem par lieliskajām emocijām!

BVĢ viesojas studentes no Grieķijas

30. oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās studentes no Grieķijas, kuras savu studiju ietvaros veic pētījumu par projektu nozīmi un attīstību, kultūrvidi un jauniešu iespējām darboties mazos lauku reģionos.
Meitenes tikās ar skolas direktori un skolēnu pašpārvaldes prezidenti Artu Smirnovu, un aktīvākajiem pašpārvaldes jauniešiem , iepazina skolu, piedalījās angļu valodas stundā.

Latvijas dzimšanas dienai veltīts svētku koncerts “Latvijas simbolus godā ceļu”

17. novembrī BVĢ kolektīvs pulcējās skolas aktu zālē, lai svinētu Latvijas 99. dzimšanas dienu. Šis pasākums bija vēltīts Latvijas simboliem, kas raksturo mūsu zemi, mūsu valsti, mūsu dzimteni.
Priecājamies, ka šajā dienā kopā ar mums bija īpašie viesi- 12. Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks, Balvu Romas katoļu draudzes prāvests Mārtiņš Klušs un skolas padomes vadītāja Aija Mežale.
Direktore dāvināja Latvijas smaržīgāko simbolu – rudzu maizes klaipu – viesiem un kolektīvu vadītājiem, kas ar saviem krāšnajiem priekšnesumiem kuplināja svētku koncertu: skolotājai Ritai Keišai un solistēm Kristai, Sintijai un Vladlēnai, deju skolotājai Ditai Niperei un Di-Dancers meitenēm, deju studijas “Terpsihora” vadītājai Līgai Morozai-Ušackai un viņas lielajiem un mazajiem dejotājiem, Martai Pennerei un Leo Morozam, teātra pulciņam “Pipariņš” un skolotājai Aijai Dvinskai, TDK vadītājiem Agrim Veismanim un Lucijai Bukšai, un lieliskajiem “Mazās Rikas”, “Rikas “un “Purenītes” dejotājiem.
Paldies par ieguldījumu pasākuma tapšanā vadītājiem – Lindai un Laurim, skolēnu pāspārvaldei- Česlavam, Laurai, Atrai, Ernestam-, skolotājiem Arnim, Violetai , Indrai un tehniskajiem darbiniekiem par ieguldījumu pasākuma organizēšanā un noformēšanā!

Skolotāja Līvija Bukovska saņem Balvu novada Domes Atzinības rakstu

17.novembrī Balvu muižā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums “Manā dvēselē ierakstīts Latvijas vārds”. Pasākuma laikā Balvu novada Domes Atzinības rakstu saņēma Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Līvija Bukovska Skolotājai atzinības raksts tika pasniegts par skolēnu mērķtiecīgu un profesionālu sagatavošanu konkursiem, olimpiādēm un centralizētajiem eksāmeniem, godprātīgu metodiskā darba veikšanu un 40 darba gadiem Balvu Valsts ģimnāzijā.
Skolotāja Līvija, mēs ar Jums lepojamies!

Ziemeļvalstu nedēļa.

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa no 13. līdz 19.novembrim jau divdesmito reizi apvieno gan Ziemeļvalstu gan Baltijas valstu bibliotēkas, skolas un biedrības. Arī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni piedalās šajā akcijā. Šogad izvēlētais vadmotīvs ir Salas Ziemeļvalstis.
Ziemeļvalstu reģionā ir ļoti daudz salu – gan tūkstošiem nelielu saliņu, kas atrodas gar Zviedrijas, Norvēģijas un Somijas piekrasti, gan lielās salas – Grenlande, Islande, Fēru salas un Ālandu salas. Tādēļ nav brīnums, ka salas ir kļuvušas par populāru motīvu gan Ziemeļvalstu vizuālajā mākslā, gan tautas mutvārdu tradīcijās, gan Ziemeļvalstu literatūrā.
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana, tāpēc gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata.
Balvu Valsts ģimnāzijas 7-9 klašu skolēni lasīja Marijas Turtšaninovas grāmatas Marēsi Sarkanā klostera hronikas, bet 10-12 klašu skolēni savukārt Ullas Lēnas Lundbergas grāmatas “Ledus ” fragmentus.

Skolas bibliotēkā Guntas Salmanes (Breidakas) radošo darbu izstāde

Gunta ir Balvu Valsts ģimnāzijas absolvente. Skolu beigusi 2000.gadā, Mācījusies Latvijas Lauksaimniecības Universitātē par mājturības un mājsaimniecības skolotāju. Šobrīd Gunta strādā par “māmiņu” uz pilnu slodzi, audzina 4 bērnus – 3 dēlus un meitiņu. Tikmēr bērni ir skolā un bērnudārzā Gunta var nodoties saviem radošajiem vaļaspriekiem. Šogad , pateicoties vīra atbalstam, Gunta ir sākusi studēt Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijā profesionālajā maģistra studiju programmā “Dizains”.

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni tiekas ar uzņēmējiem ātrajos randiņos

Balvu Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar Vācijas Baltijas tirdzniecības kameru Latvijā š.g. 9.novembrī Balvu Valsts ģimnāzijā organizēja karjeras izglītības pasākumu „Ātro randiņu maratons Latgalē” 12.klašu skolēniem. Pasākumu atbalstīja un piedalījās arī vietējie uzņēmēji: IK „Panga”, SIA „Ziemeļu zvaigzne”, SIA „BTRS”, SIA „Veiks”, SIA „North Latgallian firewood”, ECCO Fabrika, SIA Compaqpeat un SIA „Amati”.
Katrs uzņēmējs īsumā prezentēja sava uzņēmuma darbību. Savukārt, skolēni tika sadalīti astoņās grupās, kur katrai no grupām bija 10 minūtes laika, lai varētu pārrunāt ar katru no uzņēmējiem, uzdot viņiem interesējušos jautājumus, uzklausīt uzņēmēju pieredzi, izzināt par uzņēmuma darba specifiku, darbinieku klāstu, karjeras attīstības iespējam, kā arī par ieteikumiem biznesa veidošanā. Sarunas laikā skolēni varēja uzzināt par prakses iespējam uzņēmumos un darba iespējām vasaras laikā. Aktīvākie skolēni saņēma pārsteiguma balvas no pasākuma organizatoriem.
Pasākuma noslēgumā Balvu Valsts ģimnāzijas direktore I.Paidere pateicās uzņēmējiem un pasākuma organizatoriem- Beraterin Berufsbildung / VETnet padomniecēm profesionālās izglītības jautājumos Guntai Štēbelei un Egitai Provejai, kā arī pasākuma vadītājam Mārim Susējam par atbalstu jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanā un veiksmīgo sadarbību, organizējot pasākumu.

Aktivitātes tiks īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Informāciju sagatavoja:
Balvu novada Izglītības pārvaldes

karjeras konsultante

Anita Laurena