Eiropas sporta nedēļas aktivitātes ģimnāzijā.

Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un visā Eiropā notiek jau trešo gadu, šogad tā norisinājās laikā no 23. līdz 30. septembrim, tās mērķis – mainīt iedzīvotāju paradumus un aicināt būt fiziski aktīvākiem.
Arī Balvu Valsts ģimnāzijā norisinājās daudzveidīgas aktivitātes, jo sports vieno. Divas ģimnāzijas jauniešu komandas Eiropas sporta nedēļu sāka jau 22.septembrī, piedaloties Olimpiskās dienas aktivitātēs. Mūsu skolas komandas astoņu komandu konkurencē izcīnīja godalgoto pirmo un otro vietu.
Eiropas sporta nedēļa ģimnāzijā bija rūpīgi izplānota, interesanta un pārdomāta.
Pirmdienas pēcpusdienā 10.-12.klašu komandas cīnījās futbola laukumā un noskaidroja, ka trīs labākās futbola spēles lietpratējas ir 12a., 10a. un 11b.klases komandas.
Otrdienas pēcpusdienā visi klašu kolektīvi kopā ar klases audzinātājiem devās 4,5 km garā pārgājienā Balvu pilsētā. Pārgājiena laikā bija jāatrod kontrolpunkti, pie tiem jānofotografējas un foto jāiesūta organizatoriem. Tā bija lieliska iespēja pavadīt laiku visiem kopā, saliedēt klases kolektīvu, veicināt nodarbošanos ar fiziskām aktivitātēm.
Nedēļas vidū futbola kaislības virmoja laukumā, kur draudzības spēlē tikās ģimnāzijas skolotāju un septīto, astoto klašu futbola izlases. Skolotāji izrādījās veiksmīgāki par jaunākajiem ģimnāzistiem, bet piekāpās astoto klašu futbola izlases spēlētājiem.
Nedēļas otrajā pusē ģimnāzijas 10.,11.,12.klašu volejbola izlases sacentās ar Balvu novada deputātu un Domes darbinieku komandu. Jāteic, ka tās bija iespaidiem un emocijām bagātas spēles, kurās bija gan uzvaras gaviles, gan zaudējuma rūgtums visām komandām.
Piektdien, 29.septembrī, ģimnāzijas skolēni vadīja sportiskas nodarbības brīvā dabā Balvu pirmskolas izglītības iestādē “Sienāzītis”. Visiem bija prieks par veiklajiem, izveicīgajiem un sportiskajiem jaunākajiem balveniešiem. Dienas izskaņā telpu futbolā sacentās ģimnāzijas un Valsts policijas Latgales reģiona brigādes Balvu daļas darbinieku komandas. Spraigā spēlē uzvaru svinēja ģimnāzijas komanda. Jāatzīmē, ka draudzības spēles telpu futbolā ir izveidojušās par zināmu tradīciju.
Eiropas sporta nedēļa veicināja tautas sporta attīstību un palielināja fizisko aktivitāšu lomu jauniešu ikdienas dzīvē. Lai turpmākām aktivitātēm visus pamudina šīs nedēļas devīze: “Esi aktīvs!”

Dzejas dienas 2017

Septembra mēnesī jau vairāk kā 50 gadus Latvijā notiek dzejas dienas. Šogad tas norisinās no 7. līdz 17. septembrim, visvairāk pasākumu, kas saistās ar dzejas lasījumiem, tikšanos ar dzejniekiem, protams ir Rīgā, bet ar dzeju saistīti notikumi piepildīs septembra kultūras programmu visā Latvijas teritorijā, arī Balvu Valsts ģimnāzijā.
Šogad viena no Dzejas dienu centrālajām personībām ir latviešu dzejnieks Eduards Veidenbaums, kuram 3.oktobrī gaidāma 150 gadu jubileja.
Arī Balvu Valsts ģimnāzijā tika pieminēts šī dzejnieka veikums pirms daudziem gadiem. Kaut arī Eduarda Veidenbauma dzīves laikā netika izdots neviens viņa dzejas krājums, toties joprojām tiek skandētas dziesmas ar viņa vārdiem un lasīta dzeja.
20. septembrī 9.c klases skolēni kopā ar savu audzinātāju skolas bibliotēkā svinēja dzejas dienas, ielūkojoties skolotājas Valijas Muldiņas ziedu fotogrāfijās, kas ir viņas vasaras skaistākais vaļasprieks audzēt puķes. Skolēni pastāstīja arī par saviem vaļaspriekiem. Noslēgumā katrs pasākuma dalībnieks izvēlējās kādu rudens lapu, kurai otrā pusē bija paslēpies kāds rudenīgs dzejolis, kā veltījums šai dienai, šim rudenim.

BVĢ pedagogi strādā pie skolas attīstības plāna izveides

5. septembrī BVĢ pedagogi pulcējās sanāksmē, lai kopā domātu par skolas nākotni.
Pirms skolotāji ķērās pie darba, BVĢ direktore Inese Paidere iepazīstināja ar grupu darba veiksmīgas norises pamatprincipiem.
Tika izveidotas četras darba grupas, kurās tika pārskatīta skolas misija, vīzija un vērtības, kā arī izvirzītas galvenās prioritātes un veicamie uzdevumi veiksmīgai skolas attīstībai.
Šādas sanāksmes ir paredzētas arī skolēnu pašpārvaldei, vecāku padomei un skolas tehniskajiem darbiniekiem, jo, uzklausot katra viedokli un iesaistot visas puses skolas nākotnes plānošanā, var nonākt pie kopīgiem mērķiem un uzdevumiem.

Septembra Dzejas pēcpusdiena 9.b. klasē!

Uzticies labajam sevī un

Ļauj noticēt labajam manī,

Tad varbūt iziesim kādu nakti

Latvijas debesīs zvaigznes ganīt.

Paldies Andrim Tjunītim un Astrai Ločmelei-Ambarovai par bez-scenārija pieskārienu vārdiem, teikumiem melnbaltās un krāsainās grāmatas lappusēs – jauši un nejauši izlozētās.

Skanēja dzeja un dziesmas no A.Tjunīša grāmatas: ,,Mākoņtirgotājiem Gājēju ielā” un ,,Latvija – United Kingdom”. PALDIES!

ERASMUS + projekts ‘’Straightening Winding Routes to Active Citizenship”

erasmus
2017./2018. mācību gadā Balvu Valsts ģimnāzija uzsāk vēl viena starptautiska projekta: ‘’Straightening Winding Routes to Active Citizenship” realizāciju! Projekta aktivitātes norisināsies 2 gadus, to laikā skolēnu un skolotāju delegācijas apmeklēs Somijas, Polijas un Spānijas izglītības iestādes, kā arī uzņems dalībvalstu ciemiņus ģimnāzijā. Projekta mērķi ir izstrādāt un aprobēt jaunas un inovatīvas mācību metodes, kuras cels skolēnu atbildību, veicinās aktīvu iesaisti mācību procesā, attīstīs kritisko domāšanu un publiskās runas prasmes. Viesošanās dalībvalstīs un dzīvošana viesģimenēs, savukārt, uzlabos skolēnu komunikatīvās un svešvalodu prasmes, veicinās tolerantu attieksmi pret citu kultūru pārstāvjiem.

Ģimnāzijā viesojas aktrise Anna Šteina!

Krāsainam un enerģiskam jaunā mācību gada sākumam, 1. Septembra pēcpusdienā Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāji neformālā gaisotnē piedalījās seminārā ,,Radošā enerģija labizjūtas veicināšanai profesionālajā dzīvē/Pasakas varoņa spēks”, kuru vadīja aktrise un drāmas terapeite Anna Šteina. Aktrise absolvējusi Rīgas Stradiņa Universitātes Maģistra studiju programmas Mākslas terapijas nodaļu, apguvusi drāmas terapeites profesiju. Dalībniekiem tika piedāvāta iespējā radošā veidā izzināt un apzināties savas personības spējas, potenciālu un resursus. Kā arī atmodināt savu radošu enerģiju un piedzīvot spēlēšanās prieku, jo : “Atmodinot iekšējo bērnu mūžam paliekam jauni!” /C. Michaels/

IMG_1305

Sveicam skolotāju Ilgu Petrovu skaistajā jubilejā!

Rudens drīz sāksies. Tirgošu sapņus

Par kļavlapām dzeltenām, sārtām.
Bagāta būšu.
Lūgšu zeltītām debesīm-
Pār mani kā palags lai klājas,
Lai mani putni tālumā klīstošie,
beidzot atrastu mājas.

Un es lūgšu pelēko rudeni,
Plēst mani kā augli pušu,
lai vārdi kā sēklas ligzdu sev rod
tīrumā sasalušā.

 

Lai izdodas no atvasaras saules un ziediem
Smelt spēku sev, laimei ,mīlestībai…

BVĢ kolektīvs

IMG_1117

Sveicam skolotāju Līviju Bukovsku

Skolotāja sāka strādāt jaunatvērtajā Balvu 1. vidusskolā 1977. gada 25. augustā.
Strādāja par vecāko pionieru vadītāju, paralēli mācoties Daugavpils pedagoģiskajā institūtā, filoloģijas fakultātē par krievu valodas skolotāju. Kad pionieru organizācija beidza savu darbību, strādāja par krievu valodas skolotāju.
Sveicam skaistajā 40 gadu darba jubilejā!
donLB

Drošības un adaptācijas diena BVĢ

Sākoties mācību gadam, aktuāli kļūst drošības jautājumi. Šogad drošības dienās skolēniem tika piedāvāta iespēja padziļināt zināšanas datordrošībā. Ar vidusskolas klasēm šos jautājumus pārrunāja Evita Arule, bet 7.-9. klašu skolēniem vērtīgu informāciju sniedza informātikas skolotājs Arnis Stucka.
Skolēni tikās arī ar pašvaldības policijas pārstāvjiem Andi Grāvīti un Ingu Koļcovu, nepilngadīgo lietu inspektori Līgu Aleksejevu un patruļpolicijas dienesta kārtībnieci Karīnu Čerevinu, lai runātu par ceļu satiksmes drošību, administratīvo un kriminālatbildību.
Skolas psiholoģe Ginta Keiša un sociālā pedagoge Violeta Pušpure vadīja adaptācijas un kolektīva saliedēšanas nodarbības, bet Balvu bērnu un jauniešu centra darbinieces Gunita Prokofjeva un Dita Nipere runāja ar skolēniem par līderības prasmju attīstīšanas iespējām Balvos.
Lai visiem drošs jaunais mācību gads!

Krāsains jaunā mācību gada sākums

Zinību dienā BVĢ skolēni, skolotāji, viesi, vecāki un darbinieki veidoja priecīgo aplausu aleju, lai sveiktu viens otru ar sirsnīgiem aplausiem, smaidiem un ovācijām.
Jaunais mācību gads iesākās ar jaunā Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja un BVĢ absolventa Aigara Pušpura uzrunu, priestera Mārtiņa Kluša un mācītāja Mārtiņa Vaickovska svētību, direktores Ineses Paideres sveicienu jaunajā mācību gadā un pašpārvaldes prezidentes Artas Smirnovas nolasītajiem Izglītības ministra apsveikuma vārdiem.
Šogad pasākumu vadīja lieliskie Raina Ločmele un Ernests Mežals, par skaņu rūpējās Niks Grīslis, bet ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja šova deju grupas “Lulū” un mūsdienu deju grupas “Di- Dancers” meitenes, kā arī skanīgo balsu īpašnieces Krista Mača, Elīza Salmane, Una Romāne, Evelīna Dokāne.
Pasākumā īpaši tika suminātas četras skolotājas- Lucija Boldāne, Anastasija Ločmele, Vilma Garanča un Alīna Vestfāle, viņas šogad beidz savas darba gaitas. Direktore cienījamajām skolotājām pasniedza skaistas gleznas un mīļvārdu grāmatas, ko veidojuši BVĢ skolotāji.
Pasākums noslēdzās ar krāsainu dūmu sveču salūtu.
Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!