Loading images...

Balvu, Baltinavas un Rugāju novada klašu audzinātāju metodiskās apvienības sanāksme un pieredzes apmaiņas seminārs

24. aprīlī notika klašu audzinātāju metodiskās apvienības sanāksme, kurā Izglītības, kultūtas un sporta pārvaldes speciāliste Ilona Naļivaiko iepazīstināja klātesošos ar aktuālo informāciju, klases audzinātāju metodiskās apvienības vadītāja Daina Mediniece dalījās ar VISC seminārā novadu audzināšanas darba koordinatoriem dzirdēto informāciju un prezentācijām.
Sanāksmes otrā daļa bija pieredzes apmaiņas seminārs, kurā skolas dalījās ar veiksmīgākajiem šī gada audzināšanas darba materiāliem. Tika prezentēti 11 labās prakses piemēri.
Balvu Valsts ģimnāzijas 7.d klases audzinātāja Mudīte Stepanova stāstīja par nodarbību vecākiem “Līderis manī”, Baltinavas vidusskolas skolotāja Agita Zelča prezentēja klases stundu “Kā būt supervaronim internetā”.
Balvu pamatskolas skolotāja Ingrīda Paršinova un Kristīne Jermacāne prezentēja nodarbību ”Klases stunda kopā ar ievērojamiem cilvēkiem”, skolotāja Tamāra Vasiļjeva iepazīstināja ar klases stundu “Mana Latvija + Tava Latvija = Mūsu Latvija”, bet skolotāja Inga Bukša dalījās ar klases vides uzlabošanas piemēriem.
Rugāju novada vidusskolas direktores vietniece audzināšanas jomā Liene Pipure prezentēja trīs skolotāju iesūtītos darbus- Ilzes Dobrovoļskas klases stundu “Saprast citus”, Agitas Kukurānes veidoto pasākumu “Mārtiņdiena” un Ingas Šubenieces klases stundu “Atkarību ietekme uz cilvēka organismu”.
Stacijas pamatskolas direktores vietniece Inga Voiciša dalījās pieredzē, kā veiksmīgi organizēt vecmāmiņu pēcpusdienu, bet Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāja Inese Circene piedāvāja klases stundu “Rīcība ārkārtas situācijās”.
Semināra dalībnieces atzina, ka šādi semināri ir vērtīgi, jo var smelties daudz ideju turpmākajam darbam un izmantot jau gatavus, kolēģu lieliski izstrādātus, materiālus savā audzināšanas darbā.
Paldies par ieguldīto darbu!
Klašu audzinātāju MA vadītāja Daina Mediniece

1. maijs Balvu Valsts ģimnāzijā

Balvu Valsts ģimnāzijā atzīmē Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu un Darba svētkus

Mana Latvija, dadzītis mazs,

Ieķēries pasaules svārkos:

Rieksts, ko visstiprākais zobs

Pūlas, bet nespēj pārkost;

Tālu saredzams kuģa masts,

Vēja piepūsta bura:

Mana Latvija, gaismas stars,

Zibens elkonī turas…

/Autors: Arvīds Skalbe/

Aprīlī BVĢ saime sapulcējās skolas aktu zālē, lai ar savām dziesmām sveiktu Latviju svētkos. Klašu kolektīvi mūzikas stundās kopā ar skolotāju Aiju Nagli apguva skaistākās Latviešu dziesmas, kuras šajā dienā visi kopā izdziedāja pasākumā “Dziedam Latvijai”.

Pasākuma vadītāji Kristiāns Bokta un Annija Ertmane  uzsvēra, ka katrs no mums veido nozīmīgu Latvijas daļu, katrs no mums ir īpaši nozīmīgs, tieši tāpēc, ka mūsu ir maz, mums jādzīvo ar īpašu lepnumu un mīlestību pret savu zemi, tieši tāpēc mums jāmācās dubultdaudz, jācenšas dubultstipri.

Skolēnu pašpārvaldes prezidents Ernests Mežals pastāstīja klātesošajiem 1. maija svētku vēsturisko nozīmi.

11.a klases skolnieks Kristiāns Bokta bija izveidojis skaistu video stāstu par 1. maija svētkiem un mūsu skolu un katru no mums kā nozīmīgu Latvijas daļu.

Pēc draudzīgās sadziedāšanās direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece iepazīstināja klātesošos ar  skaisto dāvanu, ko ikviena klase ir sagatavojusi Latvijai, paveicot šī mācību gada garumā kādu labu darbu.

Kopā radījām skaistu svētku mirkli.

Balvu Valsts ģimnāzijas Jauktajam korim Latgales reģionā I pakāpe

Mēs esam to paveikuši!

 Kad man kā skolotājai jautā skolēni, vai mēs tiksim uz Dziesmu svētkiem? Es UZSMAIDU un saku, ka, JĀ! Būs jāieliek liels, liels un vēl lielāks darbs!

 Bet šobrīd saku lielu paldies saviem kora dziedātājiem par ieguldīto darbu, neskatoties uz sarežģītajiem dziedāšanas apstākļiem( nākt uz kora mēģinājumiem arī garajos starpbrīžos).

Lai  piedalītos lielajos skolēnu Dziesmu  un deju svētkos nākamajā gadā, jāiegulda milzīgs darbs! Mēs šogad esam izcīnījuši kandidāta statusu.

Ja vien mēs vēlēsimies, kļūsim Dziesmu svētku dalībnieki un mums būs iespēja pacelt acis uz lielajiem virsdiriģentiem, kuru rokas ar mūsu balsīm debesīs zīmēs  dvēseļu varavīksni, izsenis sauktu par dziesmu!

                           Skolotāja Aija Nagle

Neatkarības dienas sporta spēles

Dziedam Latvijai

ERASMUS+ projekts CULTURAL HETIRAGE” TRADITIONAL CHILDRENS’ GAMES”tikšanās Bukarestē, Rumānijā

No 15.aprīļa līdz 19. aprīlim pieci ģimnāzijas skolēni – Sandis Krivišs, Egija Logina, Gerda Voite, Agrita Prole, Ketija Rakstiņa-,skolas direktore Inese Paidere un skolotāja Gaida Fengāne apmeklēja Rumānijas galvaspilsētu Bukaresti, lai piedalītos Erasmus+ projekta SCHOOL EXCHANGE PARTNERSHIPS CULTURAL HETIRAGE” TRADITIONAL CHILDRENS’ GAMES” otrās mobilitātes aktivitātēs. Šī projekta dalībvalstis  ir Latvija, Slovēnija, Rumānija un Turcija. Projekta mērķis – starptautiskas sadarbības izveidošana un kultūras mantojuma saglabāšana, izzinot un praksē izmēģinot spēles, tādējādi atjaunojot un stiprinot komunikāciju paaudžu vidū. Spēļu spēlēšana sniedz ieguldījumu bērnu sociāli emocionālajā attīstībā, sekmē stratēģisko domāšanu, attīsta kustību koordināciju.

Rumānijā mūs viesmīlīgi uzņēma Scoala Gimnaziala ”MihaiBotez”. Skolas pagalmā mūs sagaidīja ar sālsmaizi visi skolotāji un skolēni, skanēja katras valsts himna.

            Pirmdiena iesākās ar Mystery City Game aktivitāti, skolēni un skolotāji sadalījās komandās un saņēma karti ar veicamajiem uzdevumiem. Šī spēle deva iespēju iepazīt Bukarestes kultūras pieminekļus, sadraudzēties un sākt sazināties angļu valodā. No astoņām komandām pirmo vietu izcīnīja komanda, kuras sastāvā ietilpa dalībnieki no Latvijas: ģimnāzijas direktore un GerdaVoite.

            Otrdien devāmies uz skolu, kur mūs sagaidīja visi skolēni un skolotāji, ģērbušies nacionālajos tērpos. Katras valsts komanda tika sagaidīta ar himnu, pēc kuras atskaņošanas mūs aicināja pagaršot mājās ceptu maizīti un sāli. Apmeklējām vairākas klases, saņemot sirsnīgus sveicienus dziesmās, dzejā, kā arī mīļas bērnu darinātas dāvaniņas. Šajā skolā liela daļa skolēnu apmeklē Teikvando nodarbības. Skolēnu cīņas mākslas demonstrējumus vērojām arī mēs.

            Trešdien visu dienu notika tradicionālo spēļu festivāls, katrai valstij prezentējot trīs dažādu vecumposmu spēles. Priecājamies, ka mūsu vadītās spēles- ,,Diena un Nakts’’, ,,Pēdējais pāris šķiras’’ un ,,Adata, diegs, mezgls’’- ļoti patika slovēņu, turku un rumāņu skolēniem.

            Brīnišķīgs ceļojums sagaidīja ceturtdien, kad ar autobusu devāmies uz Transilvāniju, Drakulas pili- vēsturisku reģionu Eiropā, mūsdienu Rumānijas ziemeļaustrumu daļā, ko pārsvarā apdzīvo rumāņi un ungāri. Transilvānija tulkojumā no latīņu valodas nozīmē “viņpus meža”. To labi var sajust, braucot no Ungārijas puses. Mežu ir tik daudz, ka patiešām liekas, ka dodies uz vietu, kur dzimis slavenais  vampīrs Vlads Cepešs jeb Drakuls, par kuru rakstnieks Bīms Stokers ir sarakstījis leģendu, kurā  runa ir tikai par rakstnieka fantāzijas augli. Patiesībā Vlads Drakuls bija firsts, Valahijas kņazs. Drakuls tulkojumā nozīmē pūķa dēls. Drakuls bija izteikti nežēlīgs, bet tajā pašā laikā ārkārtīgi taisnīgs un dāsns, bet nekādā gadījumā viņš nav bijis vampīrs. Par viņa valdīšanas laiku Rumānijā saglabājies priekšstats kā par vienu no labākajiem laikiem šajā teritorijā.

            Otra pils, kuru apmeklējām, bija viena no Eiropas skaistākajām pilīm – Pelešas pils (dēvēta arī par Peles pili), kuru uzskata par Karpatu pērli ar 160 istabām un karalisku pagātni. Tā ir lielisks vācu neorenesanses arhitektūras meistardarbs, kas lieliski iederas gleznainajā Buceģu kalnu ainavā.

            Piektdien katras valsts dalībnieki prezentēja nacionālos ēdienus, stāstot par tiem angļu valodā, mācīja tautu dejas. Visi kopā dziedājām Eiropas savienības himnu. Mēs, ģērbušies savos skaistajos tautu tērpos,  iemācījām projekta dalībniekiem deju „Balvu valsis”, ko ģimnāzijā vienmēr dejo, atklājot žetonu vakara balli. Vakara noslēgumā apmeklējām Bukarestes Gaismu šovu.

            Visas nedēļas garumā daudzveidīgas aktivitātes skolēniem bija sagatavojuši rumāņu skolēnu vecāki, kuri laipni izmitināja mūsu jauniešus savās mājās. Tika apmeklēts zoodārzs, kino, lāzerpeintbols.

            Rumānija mums visiem paliks atmiņā kā valsts ar ļoti viesmīlīgiem un smaidīgiem cilvēkiem, krāšņiem tautu tērpiem, jestrām dejām un gardām maltītēm.

Spēlējot dažādu tautu spēles, sapratām, ka dzīve ir spēle. Viss ir atkarīgs no tevis, no tavām idejām. Vajag tikai piecelties no dīvāna un doties uz priekšu. Lai arī lēni, tomēr kāpt kalnā. Lai mums izdodas!

Balvu Valsts ģimnāzijas direktore, projekta koordinatore Inese Paidere.

Mācību aktivitātes Spānijā.

Teju, teju noslēgsies otrais gads, kurš Balvu Valsts ģimnāzijai rit zem sadarbības zīmes ar 3 valstu skolām KA2 Erasmus + projekta “Straightening Winding Routes to Active Citizenship” ietvaros. Projektā piedalās Latvijas, Spānijas, Polijas un Somijas skolas. Aprīļa pirmajā nedēļā dalībvalstu skolu grupas, tai skaitā divas Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājas Irīna Krivošejeva un Eva Zučika – Kuzņecova un trīs 7.-8. klašu skolēni – Marks Višņevskis, Krista Arule un Ketija Mozule, devās uz Spānijas pilsētu Piedras Blancas, Instituto de Educacion Secundaria Isla de la Deva skolu ar mērķi piedalīties mācību/mācīšanas/mācīšanās aktivitātēs par tēmu “Imigrācija un civilizāciju līdzāspastāvēšana”.

Gatavojoties mācību vizītei, tika veikts pētījums par tēmu “Imigrācija”. Lai noskaidrotu Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu viedokli un zināšanas par šo tēmu, tika veikta anketēšana, kurā piedalījās 50 skolēni. Rezultāti tika atspoguļoti digitālajā produktā un tika prezentēti aktivitāšu noslēguma dienā.

Piedaloties mācību aktivitātēs, ir gūts priekšstats ne tikai par Spānijas, bet arī par Polijas un Somijas izglītības sistēmām, skolotāju darba formām un skolēnu iesaistīšanu aktīvā mācību procesā. Projekta laikā skolēni nedēļas garumā iejutās vietējo jauniešu ikdienā. Lai iepazītu viņu sadzīvi, jaunieši dzīvoja viesģimenēs, kā arī piedalījās mācību stundās kopā ar jauniegūtajiem spāņu draugiem, savukārt skolotāji vēroja mācību stundas. Projekta aktivitātes bija rūpīgi saplānotas un balstītas uz sociāli  emocionālās mācīšanās metodes pielietošanu, izzinot imigrācijas tēmu. Sociāli emocionālā mācīšanās ir process, caur kuru skolēni apgūst un efektīvi izmanto zināšanas, attieksmes un prasmes, kas ir nepieciešamas, lai saprastu un pārvaldītu emocijas, noteiktu un sasniegtu pozitīvus mērķus, justu un izrādītu empātiju pret citiem, veidotu un uzturētu pozitīvas attiecības un pieņemtu atbildīgus lēmumus.

Salīdzinot ar Latvijas izglītības sistēmu, Spānija pārsteidza ar pozitīvo skolas un vecāku sadarbību – mācību iestādes regulāri rīko dažādas sapulces, vecāku tikšanās, kad kopā sanāk gan pedagogi, gan bērni un viņu vecāki, kuri īpaši aktīvi līdzdarbojas visā mācību procesā. Vecāku atbalsts bija jūtams visu nedēļu, jo vecāki sagādāja mājās gatavotus tradicionālos ēdienus Eiropas vakariņām un noslēguma pasākumam, kā arī paši iesaistījās pasākumos.

Spānijas izglītības iestādes lielu vērību pievērš drošībai. Apkārt skolām ir augsti žogi, uz logiem ir restes, bet kopumā skolās viss ir vienkāršs un funkcionāls. Lai veicinātu lielāku skolēnu interesi par mācībām, katrā no priekšmetiem tiek izstrādāti dažādi radoši un praktiski projekti, kas nodrošina daudz lielāku jauniešu iesaisti jaunu zināšanu apguvē. Skolēni mācību stundās izmanto grāmatas un veic uzdevumus patstāvīgi, tā tiek attīstīta patstāvīgā darba prasmes. 

Spānija lepojas ar iekļaujošo izglītību, t.i., izglītība tiek nodrošināta visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu iepriekšējās izglītības, vecuma un spējām. Par to liecināja vairāki skolēnu radošie darbi un plakāti skolas noformējumā.

Spāņi ļoti rūpējas par to, lai varētu iespējami vairāk laika pavadīt kopā ar bērniem un ģimeni. Svētdienās visi veikali ir slēgti. Bērni jau no agras bērnības tiek vesti uz dažādiem zinātnes centriem, kur viņus atbilstoši savam vecumam iesaista dažādās izglītojošās aktivitātēs. Arī bibliotēkās var sastapt ļoti daudz skolēnu.

Projekta dalībnieki pavadīja iespaidiem bagātu nedēļu vienā no Spānijas septiņpadsmit apgabaliem – Astūrijā, kalnainā provincē ar bagātu mitoloģiju un kultūru. To dēvē par Spānijas apslēpto dārgumu, bet reģiona otrs nosaukums ir “zaļā Spānija”, jo tā ir arī zaļākā vieta visā valstī. Astūrija gadsimtiem ilgi bija kristiešu karaļvalsts cietoksnis, kas aktīvi karoja ar mauriem. Tas viss šodien atspoguļojas senajos mūros, vēstures liecībās, ēdiena  dažādībā. Neskatoties uz to, ka laikapstākļi mainījās ne pa dienām, bet stundām, notika dienas izzinošā ekskursija uz reģiona galvaspilsētu – Ovjedo. Pilsēta apbūra ar detaļām un sīkumiem, senatnīgajām ēkām un ieliņām. Apmeklējām Ovjedo katedrāli (Catedral de San Salvador), kura atrodas pašā vecpilsētas centrā un ir labs senās gotikas stila arhitektūras piemērs. Lai izzinātu Astūrijas vēsturi, tika apmeklēts Arheoloģijas muzejs (Museo Arqueologico de Asturias). Tā kā pilsēta atrodas kalnainas vietas Monte Naranco pakājē, pilnībā ir iespējams Ovjedo skatīt no putna lidojuma, mēs apskatījām iespaidīgākās astotā gadsimta celtnes Santa Maria del Naranco. Šī vieta ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Jāatzīst, ka Ovjedo pieminekļi sniedz spilgtu piemēru romānikas arhitektūras stila attīstībai Astūrijas karalistē.

Spāņi dzīvo citādi nekā cilvēki mūsu platuma grādos – tas ir fakts, kuru mēs pārbaudījām mācību vizītes laikā. Cilvēki šeit prot veltīt laiku sev gan darba dienās, gan brīvdienās, piemēram, daudzi kaut tikai uz 10 minūtēm piestāj kafejnīcā, lai izdzertu tasīti mazas kafijas un dotos tālāk savās gaitās – tas ir neatņemams dienas rituāls. Toties pārsteidz, cikos tiek ēstas vakariņas, pilnībā normāls laiks ir pulksten 21.00 vai 22.00, bet arī tik vēlu tā nav nekāda mazā ēdienreize. Arī restorānos vakariņas ātrāk par pulksten 20.30 var paēst ļoti reti. Ja gribas izjust spāņu restorānu atmosfēru, noteikti jāiet ēst vēlāk, taču jārēķinās, ka cilvēkiem tīk iet ārpus mājas ieturēt maltīti, tāpēc daudzos restorānos galdiņu var arī neatrast. Vairākos restorānos tiek pasniegti dienas piedāvājumi, un tas ātrāk par iepriekšminēto laiku nemaz netiek servēts.

Bijām ārkārtīgi pārsteigti, ka cilvēki nerunā vai ļoti, ļoti minimāli zina vārdus angļu valodā. Neskatoties uz valodas problēmām, ļaudis šeit ir ļoti draudzīgi, smaidīgi un izpalīdzīgi, pat tie, kuri nerunā angliski, centīsies palīdzēt kaut ar zīmju valodu.

Dalība Erasmus + projekta aktivitātēs ļāva skolēniem un skolotājiem pilnveidot valodas un IKT prasmes, pieņemt un cienīt citādo, ka arī izprast kultūras atšķirības, izzinot Spānijas kultūru un tradīcijas.

 

Ar iespaidiem dalījās

projekta koordinatore Irīna Krivošejeva.

Pavasaras Saulgrieži

  Izsenis, dzīvodams ar dabu un būdams dabas sastāvdaļa, cilvēks ir bijis saistīts ar dabā notiekošiem procesiem, sevišķi Sauli, kas nosaka gadalaiku maiņas un līdz ar to ieražas, ieražu ciklu. Lieldienas iezīmē pavasara punktu, kad turpmākā Zemes tecējumā ap Sauli dienas gaisma turpina pieaugt un nakts tumsa – samazināties. Turpinot skolā iedzīvināt latviešu tautas tradīcijas, šī gada 18.aprīlī bibliotēkā norisinājās pasākums ” Lieldienas -pavasara saulgrieži”, kuru organizēja Vineta Muzaļevska un Daina Mediniece. Apmeklētājiem bija iespēja piedalīties olu krāsošanas darbnīcā, olu ripināšanas sacensībās, tautasdziesmu un ticējumu izzināšanas un krustvārdu mīklas risināšanas aktivitātēs. Uzvarētājus iepriecināja saldas balviņas. Liels paldies 10. a klases audzēkņiem par aktivitāšu vadīšanu.

V. Muzaļevska

Pašpārvaldes pasākums “Pārvarot sevi”

Šī gada 4. aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde aicināja ciemos  valsts ģimnāziju un kaimiņu skolu pašpārvalžu  jauniešus uz  sadraudzības un personības pilnveides pasākumu “Pārvarot sevi”.

Pasākuma mērķis bija  sekmēt sadarbību starp valsts ģimnāziju un kaimiņu skolu pašpārvalžu jauniešiem,  paplašināt redzesloku un personīgo pieredzi, tiekoties ar sabiedrībā  pazīstamiem cilvēkiem.

Priecājamies, ka  mūsu ielūgumam atsaucās  Madonas Valsts ģimnāzija, Preiļu Valsts ģimnāzija, Gulbenes novada valsts ģimnāzija, Rugāju vidusskola,

Bērzpils vidusskola, Balvu profesionālā un vispārizglītojošajā vidusskola un

Stacijas pamatskola.

 Šogad mūsu īpašie viesi bija sporta žurnālists Armands Tripāns un aktieris Kristaps Rasims, kuru nodarbības bija patiesi aizraujošas un vērtīgas. Mācījāmies gan pārvarēt stresu pirms uzstāšanās, gan attīstījām radošo domāšanu, izmantojot teātra sporta elementus. Iedvesmojāmies no veiksmes stāstiem un centāmies saprast, kas ir svarīgākie veiksmīgas dzīves kritēriji.

Pasākums noslēdzās ar “dienas vērtīgo atziņu apli”, jautrām spēlēm un dejām.

Īpašu paldies vēlamies teikt Balvu pilsētas uzņēmumiem, kas sarūpēja gardumus mūsu kafijas galdam:

 IU “Valdogs”, kafejnīcai “Velves”, Balvu picērijai, SIA “Senda Dz”, “Nāc un ēd” un veikala “Preilis” kolektīvam. Kā arī paldies Balvu Bērnu un jauniešu centram par apskaņošanas aparatūru.

Paldies BVĢ skolēnu pašpārvaldes jauniešiem, kuri mācījās plānot, organizēt, vadīt un izvērtēt. Šādi pasākumi ir liela uzdrīkstēšanās un arī atbildība . Jaunieši pierādīja, ka viņiem tas ir pa spēkam.