Loading images...

BVĢ skolēni sniedz labdarības koncertu pansionātā “Balvi”

Pēdējā mācību semestra nedēļa skolā ir Labestības nedēļa, kuras laikā notiek dažādas aktivitātes. Skolēni iesaistās labdarības akcijās, tiek sarūpētas mīļas dāvaniņas mūsu pensionētajiem skolotājiem, un jau ceturto gadu pēc kārtas BVĢ skolēni dodas uz pansionātu “Balvi”, lai sniegtu koncertu .

Šogad labdarības pasākumu vadīja BVĢ skolnieces Luīze Maksimova un Arta Smirnova, skaistus priekšnesumus bija sagatavojis teātra pulciņš “Pipariņš”skolotājas Aijas Dvinskas vadībā, skolas ansamblis un skolotāja Aija Nagle, kā arī Una Romāne un Ričards Ķirsons, Agra Veismaņa vadītais TDK “Rika”un Līgas Morozas -Ušackas  šova deju grupa.

Paldies visiem, kuru sirdis atsaucās labestībai!

Skolēnu pašpārvaldes atpūtas pasākums.

19. decembrī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde rīkoja atpūtas pasākumu, kurā atskatījās uz aizvadīto mācību semestri un izbaudīja jauko pirmssvētku laiku, esot kopā, risinot interesantas sarunas un spēlējot jautras spēles.
Lai tikpat priecīgs un spraigs otrais mācību semestris!

BVĢ kolektīvs koncertā “Tik klusa un svēta”

16. decembrī Balvu valsts ģimnāzijas skolotāji un darbinieki apmeklēja Ziemassvētku koncertu Alūksnē “Tik klusa un svēta”.
Emocionālas, gaišas melodijas apņēma katru dalībnieku un ļāva apstāties iekšējam nemieram un steigai un izbaudīt Adventa laika noskaņu mūzikā.
Skaistā tradīcija, kopā doties uz koncertu Ziemassvētku gaidīšanas laikā, ir jauks kopābūšanas brīdis lielajai BVĢ darbinieku saimei.

Ziemas saulgrieži skolas bibliotēkā

   Jau izsenis vietā, kur veidojusies mūsu latviešu tauta, tiek svētīti gadskārtu svētki. Šajā laikā mūsu senči svinēja Ziemas saulgriežus. Lai ieinteresētu jauno paaudzi izzināt senlatviešu kultūru, tradīcijas, Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotēkā 19. decembrī notika pasākums “Ziemas saulgrieži”.  Pasākuma laikā interesenti varēja apmeklēt radošās darbnīcas: leduspuķu veidošanas, piparkūku cepšanas, sniegpārslu izgatavošanas, eglīšu rotājumu darināšanas darbnīcas. Apmeklētājiem bija iespēja skatīties prezentāciju “Ziemas saulgrieži” un piedalīties tautasdziesmu, ticējumu izzināšanas, mīklu minēšanas pieturās un nopelnīt piparkūkas. Tāpat apmeklētāji varēja aplūkot skolotājas Valentīnas Kravales rokdarbu izstādi “ Tik balti…” un Ziemas saulgriežu tirdziņā iegādāties kādu našķi un ekoloģiski tīrus, no dabiskiem materiāliem izgatavotus eglīšu rotājumus.

Paldies apmeklētajiem par atsaucību.

V. Muzaļevska

Pateicība par piedalīšanos Ziemeļvalstu Literatūras nedēļā

Sadzejotā valsts

No 19. decembra Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotēkā skatāma Rakstniecības un mūzikas muzeja radītā ceļojošā izstādē “Sadzejotā valsts”, kura skatītājus iepazīstina ar būtiskākajiem motīviem Latvijas nacionālajā literatūrā un mūzikā. Izstāde skatāma kā lapas kādā sociālajā tīklā, kurā dažādu laikmetu rakstnieki un mūziķi veido ierakstus un notikumus, raksta komentārus, pievienojas interešu grupām un apmeklē pasākumus. Profila informācijā tiek nosauktas un raksturotas tēmas, kas interesējušas Raini, Kārli Skalbi, Māri Čaklo, Lūciju Garūtu, Jāzepu Vītolu, Āriju Elksni, Imantu Kalniņu u. c.; klasiķu diskusijai pievienojas arī mūsdienu autori Anna Auziņa, Toms Treibergs, Iveta Ratinīka.
Izstādē izmantots bagātīgs muzeja krājuma rokrakstu, dokumentu, fotogrāfiju un citu materiālu klāsts.
Laipni gaidīti!

Semestra noslēgums Balvu Valsts ģimnāzijā

Uzņem kandidātus mācībām Valsts robežsardzes Koledžas Robežsargu skolā

Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālākizglītības programmas “Robežapsardze” (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) apguvei, par valsts budžeta līdzekļiem, uzņem Latvijas pilsoņus ar vidējo izglītību, kuriem līdz 2019.gada 25.februārim (ieskaitot) ir pilni 18.gadi, kuri nav vecāki par 30 gadiem (dzimšanas datums ne agrāks kā 25.02.1989.) un ar savām personiskajām īpašībām, fizisko sagatavotību, veselības stāvokli, augumu (vīriešiem ne mazāks kā 168 cm, sievietēm ne mazāks kā 165 cm) ir piemēroti dienestam Valsts robežsardzē. Mācības Valsts robežsardzes koledžā (Robežsargu skolā — 1 gads).

 

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana:

  • no  gada 2.janvāra līdz 11.janvārim 

 

Kandidāti dokumentus iesniedz Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs:

  1. VRS Viļakas pārvaldē, Garnizona iela 19, Viļaka, Viļakas novads, LV – 4583, tālrunis 64501918, rolands.timoskans@rs.gov.lv
  2. VRS Ludzas pārvaldē, Liepājas iela 2b, Ludza, LV – 5701, tālrunis 65703910, 65703915, velta.zubkova@rs.gov.lv
  3. VRS Daugavpils pārvaldē, A.Pumpura iela 105b, Daugavpils, LV – 5417, tālrunis 65403749, linda.bolina@rs.gov.lv
  4. VRS Ventspils pārvaldē, Ostas iela 33, Ventspils, LV 3601, tālrunis 63604817, ilze.jansevska@rs.gov.lv
  5. VRS Rīgas pārvaldē, Rūdolfa ielā 5, Rīga, LV – 1012, tālrunis 67075791, rip.kanceleja@rs.gov.lv
  6. VRS Aviācijas pārvaldē, Isnaudas pagasts „Jaunsmilgas”, Ludzas novads, LV – 5701, tālrunis 65703986, livija.barkane@rs.gov.lv

 

 

Plašāka informācija par uzņemšanas prasībām ir pieejama Valsts robežsardzes koledžas  mājas lapā www.vrk.rs.gov.lv, sadaļā “Reflektantiem” – Uzņemšanas noteikumi mācībām Valsts robežsardzes koledžā.

 

Labestības, sirsnības un mīlestības nekad nav par daudz!

Balvu Valsts ģimnāzijas 10.a klases audzēkņi, skolotājas Vinetas Muzaļevskas vadībā 17.decembrī devās uz Latgales reģionālo atbalsta centru „Rasas pērles”, lai apciemotu un kaut mazliet darītu priecīgākus vardarbībā cietušos bērnus, kuri šobrīd centrā saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Klases audzēkņi saziedoja naudas līdzekļus un iegādājās dažādas galda spēles, lai “Rasas pērļu” bērni vēl daudzveidīgāk un lietderīgāk varētu pavadīt savu brīvo laiku. Bērniem un centra darbiniekiem novēlējām skaistus, baltus, sirsnīgus Ziemassvētkus un patiesi laimīgu Jauno gadu! Esam gandarīti par paveikto labo darbu.

Sāc jaunu gadu ar pirmo labu darbu