Loading images...

Profesiju meistari ģimnāzijā

Š.g. 18., 25. aprīlī un 9.maijā Balvu Valsts ģimnāzijā norisinājās divi karjeras attīstības atbalsta pasākumi: „Meistaru karuselis” sadarbībā ar skaistumkopšanas eksperti Intu Ozolu un „Iekāpjot profesiju kurpēs” sadarbībā ar autoskolas instruktoru Pēteri Komarovski.
Inta Ozola vadīja izglītojošas nodarbības 7.-9.klašu skolniecēm ar mērķi iepazīstināt skolnieces ar friziera un skaistumkopšanas speciālista profesijām, galvenajiem darba pienākumiem, ar nepieciešamajiem darba instrumentiem un par izglītību, kas nepieciešama, lai veiktu šos amatus. Skolnieces tika iesaistītas praktiskajā meistarklasē: tika iepazīstinātas ar nepieciešamajiem instrumentiem un to pielietošanu, kā noteikt sejas ādas tipu, kā kopt sejas ādu, kādi ir dekoratīvās kosmētikas uzklāšanas trīs soļi, kā arī par ķermeņa un matu kopšanu un
aromātu izmantošanu attiecīgajā vecumā. Meitenēm bija iespēja iejusties modeles lomā, uzdot sev interesējošos jautājumus.
Pēteris Komarovskis 7.-9.klases skolniekus iepazīstināja ar autoskolas instruktora profesiju, galvenajiem darba pienākumiem, ar nepieciešamajiem darba instrumentiem un par izglītību, kas nepieciešama, lai veiktu šos amatu. Skolnieki tika iepazīstināti ar drošības noteikumiem uz ielas, kā arī par to, kas jāievēro, ja ir velosipēdista un motociklistu apliecības. Skolēni ir izpratuši, kā nelikumīga rīcība uz ielas var ietekmēt viņu karjeru un nākotnes profesijas izvēli. Zēni aktīvi uzdeva sev interesējošos jautājumus.


Informāciju sagatavoja:
Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
karjeras konsultante Anita Laurena

Labais darbs Latvijai – 9.c, 8.c

Cilvēki, kuri dzīvo veco ļaužu pansionātā, labprāt īsina laiku, lasot grāmatas. Sazinājāmies ar pansionāta „Balvi” direktori un noskaidrojām, ka grāmatas pansionāta bibliotēkā lieti noderētu. Mēs, 8c.un 9c.klases skolēni un audzinātājas,nolēmām, ka varam iepriecināt vecos cilvēkus, sarūpējām interesantas daiļliteratūras grāmatas un uzdāvinājām tās Balvu pansionāta iemītniekiem.

Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāji un skolēni Erasmus+ projekta ietvaros viesojas Turcijā.

Laika posmā no 15. aprīļa līdz 20. aprīlim trīs Balvu Valsts ģimnāzijas 11.b klases skolnieces Dārija Semjonova, Laura Berne un Paula Paidere, kā arī četras skolotājas – projekta koordinatore Irīna Krivošejeva, direktores vietniece Ināra Konivale, matemātikas skolotāja Irēna Baltiņa un fizikas skolotāja Ārita Andrejeva piedalījās Erasmus + programmas 2.pamatdarbības projekta “Effective Methods for Strengthening the Learning Process in Teaching Science” īstermiņa mācību/mācīšanās/mācīšanas aktivitātēs Turcijā, Mersinā, MDTO MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI (partnerskola, Jūras profesionālā vidusskola). Mersina ir pilsēta Vidusjūras krastā Turcijas dienvidos.
Pirmdien (16.04.) notika izzinoša ekskursija skolā, matemātikas spēles skolēniem un prezentācija par Fatih projektu. Jūras profesionālā vidusskola ir mūsdienīgi aprīkota, nodrošināta ar jaunākajām tehnoloģijām, ir kuģa imitācijas telpas. Projekta Fatih ietvaros katrs kabinets ir aprīkots ar interaktīvajām tāfelēm, skolēni strādā ar planšetdatoriem, kuros ir pieejamas e-grāmatas. Papildus e-grāmatām planšetdatori ietver klases nodarbības, skaņas, animācijas un grafiku. Gan skolotājiem, gan studentiem ir ierobežota piekļuve citām tīmekļa vietnēm. Projektu pilnībā izstrādājuši turku inženieri, tajā ir ieguldīti 18 biljoni dolāru un plāno ieguldīt vēl 10 miljonus. Guvām iespēju izbaudīt turku nacionālos ēdienus, jo skolas kolektīvs šīs dienas pusdienās piedāvāja tos izgaršot. Turku virtuve ir pazīstama kā viena no labākajām pasaulē. Tā ir īpaša ar daudzveidīgām receptēm, dabīgo sastāvdaļu izmantošanu, bagāta ar smaržu un garšu buķeti, tāpēc tiek uzskatīta par vienu no trim galvenajām virtuvēm pasaulē.
To, ka izglītībai pievērš lielu uzmanību un tajā iegulda finansiālos līdzekļus, sapratām otrdien, apmeklējot Tarsus profesionālo vidusskolu un Tarsus Amerikas koledžu. Koledža dibināta 1888.gadā. Tā ir Turcijas desmit labāko skolu sarakstā pēc absolventu panākumiem visā pasaulē. Divi koledžas skolēni stāstīja par saviem veiksmīgi īstenotajiem projektiem. Tarsus profesionālajā vidusskolā mācās 500 skolēni, skola piedāvā apgūt dažādas nozares/virzienus: pārtikas, metāla un mašīnu tehnoloģijas, mēbeļu projektēšanas, elektrības un elektronikas. Skola iespaidoja ar mūsdienīgi aprīkotām laboratorijām, kurās notika meistarklases gan skolēniem, gan skolotājiem, ar siltumnīcām, kurās skolēni mācās audzēt un kopt augļus un dārzeņus, ar mēbeļu ražošanas cehu, kurā ir ražotas visas skolas mēbeles, ar krāšņu bibliotēku, gaiteņiem un klasēm.
Trešdien apmeklējām Zinātnes un Mākslas centru (Bilsem), kur aktīvi darbojāmies, izmantojot QR kodus jeb divdimensiju svītrkodus, ko plaši izmanto, lai informāciju “pārnestu” jaunākās paaudzes mobilajos telefonos vai citās mobilajās ierīcēs. Šis centrs ir sabiedriskā iestāde talantīgiem un apdāvinātiem bērniem no 8 līdz 18 gadu vecumam. Bērniem ir īpaša izglītības programma, neformālā pieeja mācībās un izglītībā. Pēcpusdienā guvām priekšstatu par Turcijas kultūru, apmeklējot Mersinas Lielo mošeju, Grieķu pareizticīgo baznīcu, Jūrniecības un arheoloģijas muzejus.
Ceturtdiena bija projekta nozīmīgākā diena, jo piedalījāmies partnerskolas ikgadējā pasākumā “Science Fair”. Zinātņu izstādē (“Science Fair”) skolēni prezentēja savus zinātniskā projekta rezultātus ziņojuma, reklāmas stenda vai modeļu veidā. Šogad apmeklētājiem tika prezentēti 20 projekti par zinātni, matemātiku un tehnoloģijām. Skolēni šos projektus veica mācību stundu laikā visa gada garumā. Šī ikgadējā izstāde ir nozīmīga, jo motivē skolēnus iepazīt zinātni, māca dalīties gan ar izstrādātajiem projektiem, gan ar idejām ar citiem skolēniem, vecākiem un cilvēkiem, kas apmeklēja izstādi. Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni un projektā iesaistītās partnerskolas no Lietuvas, Portugāles un Itālijas arī prezentēja savās izglītības iestādēs realizētos projektus. Pēc svinīgā pasākuma aktīvi iesaistījāmies turku tradicionālajās dejās un sportiskajās aktivitātēs. Dienas izskaņā skolēniem notika aizraujoša nodarbība robotikā.
Noslēguma dienā, 20.aprīlī, apmeklējām mūsdienīgu Tehnoparku. Turcijas Tehnoloģiju attīstības fonds ir Turcijas pirmā publiskā un privātā sektora finansētās programmas vadītājs, lai atbalstītu privātā sektora pētniecības un attīstības, un tehnoloģiju inovāciju projektus. Mēs iepazināmies ar vienu no projektiem – dronu, kas var pacelt gaisā līdz 68 kilogramiem. Nākotnē šādus dronus plāno izmantot preču transportēšanai.
Atvadu vakariņās saņēmām medaļas par dalību “Science Fair” un sertifikātus par dalību īstermiņa mācību aktivitātēs. Patīkami bija vērot skolēnu laimīgās sejas, jo viņi ieguva jaunus iespaidus, zināšanas un draugus. Bija grūti atvadīties no kolēģiem, ar kuriem sadarbojamies un esam sadraudzējušies šo divu gadu garumā, jo šī bija pēdējā īstermiņa mācību aktivitāte projekta ietvaros. Turcijā guvām pozitīvas emocijas, patīkamus iespaidus, izbaudījām turku viesmīlību, šīs zemes krāšņumu, iepazinām kultūru, tradīcijas un bijām kopā ar atvērtiem, komunikabliem cilvēkiem.

Irīna Krivošejeva,
Balvu Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja,
projekta koordinatore

Ģimenes diena Balvu Valsts ģimnāzijā

„Folclore -one language for Latvia and Lithuania”

Balvu Valsts ģimnāzijā ir ļoti senas latviešu tautas dejas tradīcijas. Skolēniem deja ir prieka un pašizpausmes avots un arī veids, kā atbrīvoties no stresa un justies fiziski veselam. Lai ieinteresētu turpināt radoši darboties tautas tradīciju saglabāšanas un popularizēšanas jomā, Balvu Valsts ģimnāzijā esam uzsākuši īstenot Nordplus projektu „Folclore -one language for Latvia and Lithuania” ar Klaipēdas Ažuolyno ģimnāzijas deju kolektīvu „Auštra”.
No 9.-15.aprīlim lietuviešu jaunieši viesojās Balvos. Sākumā iepazinās ar skolu un tās vēsturi. Atraktīva izvērtās pašpārvaldes jauniešu veidotā valodas apmācības meistarklase. Deju meistarklasē iemācījām jauniešiem Folkloras kopas „Rekavas dzintars” dziedāto un „Purenītes” iemīļoto deju „Sveicinojam vielejam…” ar nodomu kopā dejot koncertos. Tas arī īstenojās. Nodejojām koncertu Balvu pansionātā un viesojāmies pie bērniem AC ” Rasas pērles”. Paldies viņiem par silto uzņemšanu un labajiem vārdiem. Galvenais koncerts norisinājās Balvu Valsts ģimnāzijā. Un paldies jāsaka BVĢ vokālajam ansamblim un Balvu Mūzikas skolas tautas mūzikas instrumentu ansamblim par koncerta tautiskās noskaņas radīšanu. Ovācijas un skaļie aplausi uzlādēja mūs un deva spēkus turpmākajām aktivitātēm… Nākamajā dienā koncertējām Upītē un dejojām etnogrāfisko deju meistarklasē. Paldies Andris Slišāns un folkloras kopas muzikantiem. Tautisko noskaņu koncertā mums uzturēja folkloras kopas muzikanti un nogurušos dejotājus uzmundrināja ņiprie Upītes dejotāji. Mums patiešām gāja “karsti”…..
Tika apmeklēts Balvu Novada muzejs un Bērnu un jauniešu centrs. Lielāku priekšstatu par Balviem lietuvieši guva orientēšanās aktivitātēs pa pilsētu, ar mērķi uztaisīt pašbildi pie katra pilsētas apskates objekta. Šādā veidā popularizējot sociālajos tīklos pilsētu un projektu. Neizpalika arī sadraudzības sporta spēles. Liels gandarījums bija par to, ka arī pasniedzēju delegācijai no Dagdas novada bija iespēja piedalīties Cemre Bulut rīkotajā tematiskajā turku vakarā ar interaktīvo prezentāciju, nacionālo ēdienu kopīgo gatavošanu un degustēšanu. Paldies, viņam par sirsnīgo kopības sajūtas radīšanu……
Nākamās dienas aktivitātes norisinājās Dundenieku keramikas darbnīcā Bērzpilī un Gunāra Igauņa mūzikas instrumentu darbnīcā Gaigalavā. Tad sekoja izzinošā ekskursija Vēršukalna kultūrvēsturiskajā muzejā, svaigi ceptas maizes degustācija un cienāšanās ar ļoti garšīgu maltīti. Paldies Aldim Pušpuram par uzņemšanu! Vakarā mēs visi kopā satikāmies BVĢ aktu zālē, kur mēs viņus iepazīstinājām ar mūsu skolas pašpārvaldes pasākumiem, aktivitātēm un darbību. Vēlāk kopā vienojāmies sadraudzības spēlēs, lai vēl vairāk iepazītos. Turpmāko var raksturot šādi: ekskursijas, apskates objekti un labais laiks…
Vēlamies pateikt lielu paldies visiem, kas atbalsta mūs projektu gaitās! Nākamās projekta aktivitātes notiks pavisam drīz Klaipēdā !!!!
Lucija Bukša, BVĢ JDK „Purenīte” mākslinieciskā vadītāja

Starpnovadu skaļās lasīšanas konkurss.

Balvu Valsts ģimnāzijā jau piekto reizi notiek starpnovadu skaļās lasīšanas konkurss, kurā sacenšas 5., 6. un 7. klašu skolēni no Balviem, Tilžas, Bērzpils, Stacijas, Rugājiem, Eglaines un Krišjāņiem. Konkursa mērķis ir rosināt skolēnu interesi par lasīšanu, uzlabot lasītprasmes un izlasītā teksta izpratnes iemaņas. Skolēniem ir jāprot arī klausīties citu konkursa dalībnieku lasītos tekstus, jo nobeigumā ir jāpilda uzdevums, kur šīs prasmes jāliek lietā. Konkursa dalībnieki tiek vērtēti. Šogad Balvu Valsts ģimnāziju šai konkursā pārstāvēja 7.c klases skolniece Anastasija Klija. Priecājamies, ka Anastasija ieguva 2. vietu.
Paldies skolas bibliotekārei Lucijai Jermacānei par pasākuma organizēšanu.

BVĢ viesojas Jānis Stabiņš

11. aprīlī BVĢ viesojās Jānis Stabiņš, lai programmas “Esi līderis” ietvaros runātu ar 11. klašu skolēniem par karjeras izvēli. Paldies lektoram par interesanto un iedvesmojošo nodarbību un sarunu ar jauniešiem!

Izzini mežu – Mammadaba praktiskās nodarbības Balvu Valsts ģimnāzijā.

“Latvija, Tu skaistākā no zemēm, kas esi manas mājas un ģimene, kas dod man sātu un ticību. Manas domas, lai ir Tavs spēks, mani darbi – Tava bagātība, un mani bērni – Tava mīlestība.”
/A.Jaunbelzere./

Katru gadu, gatavojoties Meža dienām, Balvu Valsts ģimnāzijā notiek praktiskas nodarbības 7.-9.klašu skolēniem Vides izglītības programmā “Izzini mežu!”
10.aprīlī ģimnāzijas skolēnus un Mamadaba pulciņa dalībniekus ar meža zinībām iepazīstināja Ziemeļlatgales LVM meža apsaimniekošanas plānošanas nodaļas vadītājs Dainis Rudzītis un Ziemeļlatgales mežsaimniecības Balvu iecirkņa meža speciālists Andris Duļbinskis.
Ar interesi skolēni padziļināja zināšanas nodarbībā “Zinību krustcelēs”. Meža speciālisti uzbūra dažādas ainas. Ejot pa mežu, tu neviļus nonāc trīs izziņas taku krustcelēs. Kā lai izlemj, pa kuru taku doties? To palīdzēja atklāt LVM speciālisti.
Meža draugu takā var iepazīt un uzzināt par mežam draudzīgajām, derīgajām dzīvajām radībām un meža ienaidniekiem – koku kaitēkļiem.
Noskaidrot trīs nominācijas, kurās izceļas sīlis, uzzināt, ka nebūt nav jāielūkojas mutē astoņzobu mizgrauzim, lai saskatītu zobus, atklāt ciršļu saimes prasmi pārvietoties karavānā.
Koksnes taka stāsta, kā rūpēties par mežu, lai tas taptu skaists un spēcīgs, kā mērīt mežu un to, cik daudz ogļskābās gāzes tas sevī uzkrājis. Kā noteikt koka vecumu, augstumu, apkārtmēru, kā uzvesties mežā – tas taču jāzina ikvienam! Skaidu kaudzīte zem koka, izrakņāta zeme, izmīdīta guļasvieta zem eglītes, izknābātu čiekuru kaudzīte vai spalvu kamolītis – tās ir zīmes, ko mums jāiemācās lasīt. Cituviet mazās priedītes palikušas bez galotnēm, bet lielajām galīgi noberzēti sāni. Nezinātājs ko tādu pat neievērotu, bet šeit nekas nepaliek nepamanīts.
Dodoties pa meža dzīvnieku taku, tu mācies ne vien ieraudzīt šīs zīmes, bet arī pazīt to radītāju. Tāpēc mācies lasīt – daba raksta. Skolēni atzina, ka bija interesanti šos meža instrumentus iepazīt kopā ar meža nozares speciālistiem.
AS “Latvijas valsts meži” katru gadu skolām piedāvā izzināt mežu Mammadaba meistarklasē, Meža olimpiādē un citās aizraujošās aktivitātēs. Latvijā īstenotā “Izzini mežu!” kvalitāte un pārdomātā programma ir Pasaules vides izglītības īstenotāju līderu sarakstā. Ģimnāzijas skolēni Dagnis Laizāns, Lauris Jauntēvs, atbildot uz dažādiem jautājumiem, saņēma sienas kalendārus, bet Lauris un citi skolēni – pārsteiguma balvas.
Par godu Latvijas simtgadei Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni aktīvi iesaistījās uzlīmju konkursā “Jaunaudze”, Meža olimpiādē, praktiskās apmācībās kopā ar Madonas novada meža apmācību centra “Pakalnieši” meža speciālistiem. Visās meistardarbnīcās skolēni ir ieguvuši zināšanas – visvērtīgāko produktu pasaules tirgū.
Mēs mīlam savu Latviju, savus mežus, un mežs to zina, jūt un aug griezdamies. Par plaukstošu Latviju!

Mammadaba koordinatore
Balvu Valsts ģimnāzijā,
skolotāja Velta Učelniece

9b. un 12c. klašu DĀVANA LATVIJAI SIMTGADĒ!

12.aprīļa pēcpusdienā 9b. un 12c. klases kopā ar audzinātājām Inesi Paideri un Mudīti Stepanovu devās uz Alūksnes dzīvnieku patversmi ,,Astes un ūsas”, lai nogādātu sarūpēto barību dzīvniekiem. Satiekoties ar draudziņ-klasi veselīgo našķu pēcpusdienā pirms mēneša ,tika izlemts, ka kopīgi paveicamais labais darbs – būs dzīvnieku patversmes apmeklējums! Mūs priecēja saule, bet mēs iepriecinājām dzīvniekus! Kādam šī tikšanās ar suņiem deva iespēju pārvarēt sevī bailes, kādam tās bija jaukas, pozitīvas emocijas un ātrā solī noieti pāris kilometri. Paldies vecākiem par finansiālu atbalstu! Lai visiem patversmes dzīvniekiem pēc iespējas ātrāk izdodas nokļūt īstās mājās!

Ģimnāzistu diena Balvu pamatskolas sesto klašu skolēniem un vecākiem.

“Mūsu nākotne nāk ciemos! “ tā varam teikt par Balvu Valsts ģimnāzijā notikušo 5. aprīļa pasākumu, kurā ciemos gaidījām Balvu pamatskolas sesto klašu skolēnus , viņu vecākus un audzinātājas. Ļoti priecājamies, ka arī Balvu pamatskolas direktore bija kopā ar mums šajā dienā.
Ģimnāzijas direktore Inese Paidere izteica patiesu prieku par kupli apmeklēto pasākumu, pateicās Balvu pamatskolas direktorei un sesto klašu audzinātājām par sadarbību, kā arī klātesošos iepazīstināja ar skolas iecerēm tuvākai nākotnei un īsi pastāstīja par paveikto ceļā uz kompetenču izglītību.
Direktores vietniece mācību jomā Ināra Konivale stāstīja par ģimnāzijas sasniegumiem mācībās, konkursos un zinātniski pētnieciskajā darbā. Iepazīstināja ar izglītības programmām un uzņemšanas noteikumiem 7. klasē.
Direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece pastāstīja par audzināšanas darbu Balvu Valsts ģimnāzijā un skolēnu iespējām iesaistīties ārpusstundu aktivitātēs.
Ģimnāzijas jaunieši Matīss, Monta Līna, Kristers, Ralfs, Paula, Mārtiņš, Līva un Agnese demonstrēja skolas formas elementus, Sintija komentēja un skaidroja to simbolisko nozīmi. Paldies Agnesei par profesionāla uznāciena izveidošanu.
Pašpārvaldes jaunieši Dārija, Niks, Baiba, Krista, Lauma, Annija E., Evelīna, Kitija, Annija, Jūlija, Dana, Ketija, Marija, Dita, Linda, Agita, Eva, Elīza, Agris un Ieva rūpējās par sestklasnieku iepazīstināšanu ar skolu, pavadīja uz kabinetiem, kuros bija iespēja tikties ar priekšmetu skolotājiem un piedalīties viņu sarūpētajos pārbaudījumos. Skolēnu pašpārvaldes prezidente Arta vadīja iepazīšanās spēles un aktivitātes foto stūrītī. Lieliskā Arina iepriecināja ar skaistu klavierspēli, bet Česlavs rūpējās par skaņas kvalitāti.
Īpašu paldies jāsaka pašpārvaldes čaklajām jaunietēm Montai un Agnesei, kuras gan gādāja par viesu reģistrāciju, gan mācīja mūsu viesiem skolas himnu.
Kamēr skolēni iepazinās ar skolu un mācību priekšmetu skolotājiem, vecākiem tika piedāvāta spēle “Stāstu stāstiem izstāstīju”. Pēc atraisošās spēles direktores vietniece metodiskajā jomā Valija Muldiņa, izmantojot grupu darba metodi, aicināja vecākiem pārdomāt un paust viedokli par vērtībām, kuras skolā būtu īpaši kopjamas, un skolas un ģimenes sadarbības vēlamajām formām.
Prieks, ka Balvu Valsts ģimnāzijas vērtības sakrīt ar vecāku paustajām vērtībām. Bijām gandarīti, ka vecāki ļoti vēlas sadarboties ar skolu, izteica vēlmi aktīvi iesaistīties skolas dzīvē un uzturēt ciešu kontaktu ar klases audzinātāju, priekšmetu skolotājiem un skolas vadību. Bija patiess prieks iepazīties ar smaidīgiem, labestīgiem un komunikācijai atvērtiem vecākiem.
Kad pamatskolas sestklasnieki atgriezās no ceļojuma pa BVĢ, prieks bija dzirdēt jaukās atsauksmes par skaisto skolu, jaukajiem skolotājiem un BVĢ draudzīgajiem jauniešiem.
Paldies priekšmetu skolotājiem ,kuri bija sagatavojuši interesantus pārbaudījumus topošajiem ģimnāzistiem!
Esam patiesi priecīgi un gandarīti par kvalitatīvi un produktīvi kopā pavadīto laiku.
Uz tikšanos BVĢ 1. septembrī! Mēs jūs ļoti gaidīsim!