Sveicam skolotāju Ņinu Ļeļi skaistajā dzīves jubilejā!

Mūsu dzīvei

Nav ne mēģinājuma,

Ne ģenerālmēģinājuma,

Mums jādzīvo uzreiz-

Spēcīgi kā galveno lomu tēlotājiem,

Jo mēs taču patiešām visi

Tēlojam galvenās lomas

Lugās, kas saucas

,,Mūsu dzīve’’

/I.Auziņš/

 

Skolotāja Ņina!

Lai dzīve ir skaista kā austošs pavasara rīts.
Lai labais, skaistais Jūs saista, un laime iet Jums visur līdz!

Sveicam skaistajā dzīves jubilejā!

Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs

Pārsteiguma balvas saņem 10.b, 7.a, 12.b un 11.a klase

Paldies visiem klašu kolektīviem, kas iesaistījās video sveiciena “Manas pēdas manā zemē – ko es došu Latvijai” veidošanā!

 Lūdzām klašu veikumu noskatīties skolas darbiniekiem, lai noskaidrotu, kuri video stāsti viņiem šķita īpaši uzrunājoši.

Visvairāk atzīmētie bija:

1.vietā- 10.b klases video sveiciens,

2.vietā- 7.a klases video sveiciens,

3.vietā- 12.b un 11.a klases video sveiciens (vienāds balsu skaits).

 Šīs klases saņems pārsteiguma balviņas.

Kristīnas Sprūdžas 6.lekcija par etiķeti rakstiskajā komunikācijā “E-pasta saziņas etiķete”

Labas etiķetes un saskarsmes prasmes jau diezgan ilgu laiku neaprobežojas ar zināšanām, kā pareizi lietot galda piederumus un apģērbties. Mūsdienu etiķetes piramīdas pamatos ir cieņpilna saziņa un attiecību veidošanas prasmes reālajā un virtuālajā vidē. Kā dzīvot un izdzīvot pasaulē, kurā bieži vien ir sajukušas robežas starp personīgo un publisko, darbu un atpūtu, un saziņa ar biznesa partneriem, kolēģiem, ģimeni un draugiem.

 

STUDIJU IZVĒLE un VIRTUĀLĀ KARJERAS STUNDA

https://www.kalba.lv/lv/augstaka-izglitiba-arzemes/studiju-izvele-misija-iespejama/?fbclid=IwAR29G1gT8KOMzl5-wRdfKTJ7i4pwHGvBvbntr1uYg3XQOsi5wsBu-BI5cAI

TUVĀKAIS VEBINĀRS: 9. DECEMBRĪ

STUDIJU IZVĒLE: MISIJA IESPĒJAMA

Studiju izvēle ir sarežģīts process. Lai veiksmīgi izvēlētos studiju virzienu un nākamo profesiju, ir jāveic vesela virkne soļu. Jāiepazīst sevi, jāzina, kādi studiju virzieni vispār pastāv, jāizvēlas no tiem interesanti un atbilstoši, jāapsver, kur var iegūt vislabākās kvalitātes izglītību. Turklāt jāvelta uzmanība eksāmeniem, un, ja pieņemsi lēmumu studēt ārzemēs, jāsagatavojas arī IELTS eksāmenam. Ilgi nemeklē atbildes uz visiem šiem jautājumiem – piedalies KALBA rīkotajos vebināros, un saņemsi nepieciešamo informāciju vienā vietā. Semināru laikā savas jomas profesionāļi dalīsies uzkrātajās zināšanās, sniegs vērtīgus padomus un atbildēs uz visiem TAVIEM jautājumiem.

 

16.12. plkst.:16:00

Virtuāla karjeras stunda: esi pārliecināts, izvēloties specialitāti

Studiju izvēles izdarīšanā svarīgs ir katrs solis, ja vēlies atrast sev vispiemērotāko variantu. Online tikšanās laikā mēs Tev palīdzēsim saprast, vai izvēlētais studiju virziens ir atbilsošs vai tikai virspusēji atklāts. Ja vēlies saprast, kādus soļus jāveic, lai atrastu pareizo studiju virzienu, piedalies šajā vebinārā!

Sveicam Terēzi Loginu skaistajā dzīves jubilejā!

Katru dienu ej pretim

Tam labajam, kas ar Tevi notiks.

Sabirs Tevī kā rudens klētī

Starp zvirgzdiem atrastas zvaigznes.

Un zini – ne brīdis nav velts

Tai ceļā, kas Tev zem kājām.
/ S.Rode /

 

TERĒZE,

Dzīvo ar sauli sirds viducī smalkā.

Dīvo ar mīļumu plaukstās.

Dzīvo no Avota laimi smeļot,

Dzīvo ar Gaismu domās un darbos!

Sveicam skaistajā dzīves jubilejā!

Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs

Sveicam skaistajā dzīves jubilejā ķīmijas skolotāju Modru Svikli!

Starp nemiera gadiem- mirklis rāms,

Starp darbdienām – atelpas diena.

Vieglums paceļ kā šūpolēs,

Kā straume ceļ skaidu…

Nav atskabargu,

Nav bultu,

Nav nastu…

Rīt, rīt varēs visu izdarīt!

/Mirdza Bendrupe/

 

 

Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs sveic skolotāju

MODRU SVIKLI

skaistajā dzīves jubilejā!

Lai laba veselība, dzīvesprieks un gandarījums par paveikto pavada Jūs ik brīdi!

Balvu Valsts ģimnāzija dalās pieredzē un saņem pateicības rakstu Valsts izglītības satura centra rīkotajā tiešsaistes pasākumā “Pašiem sava brīvība”

27. novembrī noslēdzās Latvijas simtgadei veltītais Pilsonisko un radošo norišu cikls „Pašiem sava brīvība”.Valsts izglītības satura centra rīkotajā noslēguma tiešsaistes pasākumā atklāšanas runu teica VISC Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa, uzrunas beigās viņa nosauca Latvijas skolas, kuras saņems pateicības rakstus par piedalīšanos konkursā “Pašiem sava brīvība”, to vidū bija arī  Balvu Valsts ģimnāzija. Pateicības rakstu saņēmām par pagājušajā mācību gadā radīto darbu “Ko Balvu Valsts ģimnāzijas skolēniem, skolotājiem un vecākiem nozīmē vārds Brīvība”.

Šajā pasākumā tikām aicināti  dalīties pieredzē ar pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas labās prakses piemēriem. Ģimnāzijas prezentācijā direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece uzsvēra, ka, esot attālinātajā mācību procesā, īpaši svarīgi ir nepazaudēt kopības sajūtu,  aicināt dažādās aktivitātēs iesaistīties gan skolotājus, gan skolēnus, gan vecākus un kopā radīt prieku un svētku sajūtu sev un citiem.  Savukārt skolēnu pašpārvaldes informācijas ministrijas dalībnieks Kristiāns Bokta (šogad jau students), kurš pagājušajā pavasarī veidoja video konkursam, dalījās ar darba tapšanas soļiem un pastāstīja par skolas pieredzi iesaistīties labo darbu akcijās. Bet skolēnu pašpārvaldes viceprezidente Evelīna Krakope  pastāstīja, kā skolēnu pašpārvalde ģenerēja idejas Latvijas dzimšanas dienas pasākumam un kā tās tika realizētas. Evelīna uzsvēra, ka ne tikai lielais svētku koncerts, bet arī daudzās mazās, pašu jauniešu iniciētās un realizētās svētku nedēļas aktivitātes radīja īpašu svētku un kopības sajūtu.

Savas uzstāšanās noslēgumā iedvesmas teicienam tika izvēlēta atziņa : “Nevaru tikai tad, kad nedaru, tiklīdz daru, tā varu!”

Šajā dienā pasākuma dalībniekiem bija iespēja noskatīties Pašpārvalžu atbalsta materiālu prezentāciju, radošajās istabās ģenerēt idejas,  kā darboties pandēmijas laikā,  piedalīties supervizores, izglītības konsultantes, Skola 2030 vecākās ekspertes Ingas Pāvulas nodarbībā ”Kā atbalstīt sevi, pirms atbalstīt citus?” un klausīties citu Latvijas izglītības iestāžu pieredzes stāstus.

Šī bija lieliska pieredze –  stāstīt citiem par ģimnāzijas vērtībām un būt klāt pasākumā, kurā var izbaudīt jauniešu radošumu un mīlestību pret dzimto zemi Latviju.

Direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece

30.novembrī notika Pasaules Dabas Fonda tiešsaistes nodarbība “Ievadseminārs aizsardzības akadēmijā”, kurā piedalījās arī Balvu Valsts ģimnāzijas vidusskolas skolēni un Ekopulciņa dalībnieki.

“Aizstāvības akadēmija” ir Latvijā vēl nebijušas teorētiskas un praktiskas 15-25 gadu vecu jauniešu apmācības par interešu aizstāvību vides jautājumos.

Semināra pirmajā daļā Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis sniedza ieskatu par publisko interešu praktisko aizstāvību, nevalstisko organizāciju lomu sabiedrībā nozīmīgu jautājumu risināšanā un pozitīvu pārmaiņu īstenošanā. Savukārt otrajā daļā Lauras Treimanes vadībā jaunieši uzzināja par veiksmīgas argumentācijas un kritiskās domāšanas pamatprincipiem, atklājot, kādas ir tipiskākās argumentācijas kļūdas, kas sarunā neļauj sasniegt vēlamo rezultātu.

Svētīgu Adventu!

advente1v2

Viktorīna “Latvijas sargi”

      Patriotisma mēnesī- novembrī mēs atzīmējam Latvijas dzimšanas dienu, Robežsargu dienu, Lāčplēša dienu.  Šajā laikā domās biežāk kavējamies pie tiem cilvēkiem, kas cīnījās, lai mēs dzīvotu brīvībā, un, kas ir tie, kuri Latvijas valsti aizsargā tagad. Klases audzināšanas stundās ar skolēniem (arī attālinātajā mācību procesā) tiek runāts par patriotisma tēmu.

     Lai aktualizētu šo tēmu, pievērstu skolēnu uzmanību ar valsts aizsardzību saistītajām profesijām, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pedagogs-karjeras konsultante Lidija Ločmele sagatavoja viktorīnu skolēniem “Latvijas sargi”. Tajā tika iekļauta informācija par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts robežsardzi, Zemessardzi un Jaunsardzi. Lai izvēlētos pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem, skolēniem bija nepieciešams izmantot savas zināšanas par valsts aizsardzību un arī papētīt interneta resursus. Viktorīnā piedalījās trīsdesmit viens klases kolektīvs.

     Attālinātajā mācību procesā viktorīnu saviem audzēkņiem vadīja klašu audzinātāji, izmantojot informācijas tehnoloģijas ( ZOOM, e-pastu, u.c.).

    Piedaloties viktorīnā, savas zināšanas pārbaudīja  skolēni no  Balvu Valsts ģimnāzijas (8.c, 8.d, 12.b, 7.a, 7.b, 9.d, 10.b, 12.a, 9.a, 11.b klases) un ieguva trīspadsmit no 35 godalgotajām vietām.

Haralds Ambarovs 9.d      1.vieta
Sanija Skalova 8.c     1.vieta
Rinalds Tiltiņš 9.a   2.vieta
Rainers Zaļaiskalns 8.c   3.vieta
Jānis Jermacāns 7.a   3.vieta
Lauris Čerbakovs 8.c atzinība
Alekss Blonskis 8.c atzinība
Kirils Feoktistovs 8.c atzinība
Aleksandra Bakāne 8.c atzinība
Dairis Trupovnieks 8.c atzinība
Kristers Ķerģis 8.c atzinība
Deivids Ceplītis 10.b   2.vieta
Rēzija Slišāne 12.b atzinība

 

Paldies skolēniem par aktivitāti!

Liels paldies skolotājiem par sadarbību un profesionālu audzināšanas darba vadīšanu!

 

Balvu novada IKS pārvaldes

pedagogs- karjeras konsultante

Lidija Ločmele

 

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.