Loading images...

Balvu Valsts ģimnāzijā šogad divas jaunas darbinieces.

Priecājamies, ka šogad skolas saimi ir papildinājušas divas jaunas darbinieces-  bibliotekāre un 10a. klases audzinātāja  Vineta Muzaļevska  un   lietvede  Lelde Langovska.

Starptautiskais Zaļais Karogs 2017./2018. mācību gadam piešķirts 135 izglītības iestādēm- arī BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJAI!

Šogad par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē starptautisko Zaļā karoga balvu saņēmušas 135 Ekoskolas.
Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notiks pēc nedēļas 14. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Sirsnīgs paldies skolotājai Ievai Useniecei, Eko Padomes pārstāvjiem, Eko pulciņam un visiem, visiem, kuru darba rezultāts vainagojies panākumiem!

Aicinājums piedalīties fotokonkursā “Es = Latvija”

“Latvijas skolas soma” atklāšanas pasākums Rīgā

6. septembrī Arēnā Rīga teju seši tūkstoši pamatskolas vecuma skolēnu no visas Latvijas dažādās izstādēs un interaktīvās darbnīcās koncentrētā veidā varēja izmēģināt iniciatīvu “Latvijas skolas soma” un atklāt Latvijas daudzveidību, sasniegumus, inovācijas, kultūru, vēsturi un tradīcijas. ”Animācijas Brigāde” leļļu un filmu darbnīcā varēja uzzināt vairāk par filmu tapšanas procesa aizkulisēm, mūzikas istabā – apgūt skrečošanas pamatprasmes un piedalīties radošā eksperimentā, skolēniem bija iespēja arī ielūkoties pasākumu sagatavošanas aizkulisēs, video studijā dalīties iespaidos, ko viņiem nozīmē Latvija un kādu viņi to redz nākamajos simt gados, kā arī piedalīties citās aktivitātēs un ieskandināt jauno mācību gadu koncertā “100 Latvijas stāsti 100 minūtēs” kopā ar Latvijas māksliniekiem.
Brīnišķīgo pasākumu bija iespēja izbaudīt arī vienpadsmit 7.-9. klašu skolēniem un vienam skolotājam no Balvu Valsts ģimnāzijas.
Mums ļoti patika!

Aktualitātes

    No 3.septembra līdz 13.septembrim skolas bibliotēkā apskatāma Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde  Īpaša grāmata īpašā vietā” un dāvāta iespēja piedalīties akcijā “Tautas grāmatu plaukts”. Ikviens var dāvināt Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) sev nozīmīgu un īpašu grāmatu, titullapā ierakstot veltījumu vai personisku stāstu, kas saistās ar šo grāmatu, vēsta par dāvinātāja dzimtas vēsturi, par ikdienu, nejaušībām, sajūtām un uzskatiem. Grāmatas un tajos ierakstītie veltījumi būs atrodami un izlasāmi “Tautas grāmatu plauktā” – LNB jaunās ēkas ātrijā izvietotajā stikla sienā, kas slienas piecu stāvu augstumā.

 

Drošības diena Balvu Valsts ģimnāzijā

5. septembrī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni tikās ar dažādu dienestu pārstāvjiem, lai runātu par drošības jautājumiem.
Par interneta drošību stāstīja Evita Arule un Arnis Stucka, pirmās palīdzības un higiēnas jautājumus skaidroja Ilze Kozlovska un Līga Lapse, par elektrodrošību runāja Andris Vējiņš, par satiksmes drošības jautājumiem, atbildību un sodiem informēja Ingus Koļcovs un Līga Aleksejeva, bet ugunsdrošības jautājumus skolēni pārrunāja ar Mārtiņu Dūviņu. Šajā dienā klašu audzinātāji skolēnus iepazīstināja ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem.
Lai mums visiem drošs jaunais mācību gads!

Latvijas 100 labāko skolu topā BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJA 18. VIETĀ!

Balvu Valsts ģimnāzijas saime priecājas par augstajiem sasniegumiem aizvadītajā mācību gadā un lepojas, ka ,,Neatkarīgās Rīta Avīzes” izveidotajā labāko Latvijas skolu topā, kurā ņemti vērā divpadsmito klašu centralizēto eksāmenu rezultāti, Balvu Valsts ģimnāzija ierindojusies godpilnajā 18. vietā. Latvijas 29 valsts ģimnāziju vidū Balvu Valsts ģimnāzijai – 8. vieta aiz Rīgas Valsts 1.,2. un 3. ģimnāzijas, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas, Dobeles Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas un Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas.
Veidojot ,,Neatkarīgās Rīta Avīzes”topu, atsevišķi tika skatīta katra mācību iestāde un tās audzēkņu iegūtais vidējais vērtējums (centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumi tiek izteikti procentos – no nulles līdz 100%) katrā divpadsmito klašu valsts pārbaudījumā. Pēc tam tika aprēķināts visu eksāmenu vidējais vērtējums katrai skolai un, ņemot to vērā, veidots tops.Tika skatītas tikai tās izglītības iestādes, kur tika kārtoti valsts pārbaudes darbi vismaz piecos dažādos mācību priekšmetos un kārtotāju skaits bija vismaz desmit audzēkņu vienā eksāmenā.
Šādi rezultāti ir mērķtiecīga un profesionāla darba rezultāts, sadarbojoties skolas administrācijai, skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Balvu Valsts ģimnāzija, savlaicīgi gatavojoties jaunā izglītības standarta ieviešanai, pagājušajā mācību gadā pārstukturizēja skolas metodiskā darba sistēmu, uzsākot darbu starpdisciplinārajās mācību grupās. Tika arī paredzēts laiks skolotājiem kopīgam darbam grupā, lai varētu strādāt pie izvēlētās tēmas, savstarpēji vēroto stundu un skolēnu mācību sasniegumu dinamikas analīzes. Notika regulāra mācību stundu vērošana, ko veica gan skolas administrācijas pārstāvji, gan paši skolotāji.Tika pievērsta liela uzmanība pedagogu tālākizglītībai, organizējot kursus, meistarklases un seminārnodarbības, kurās skolotāji varēja gūt jaunas prasmes un zināšanas efektīvas mācību stundas veidošanā.
Ģimnāzijā notiek aktīvs starptautisko projektu realizēšanas darbs, šobrīd apstiprināti nākamie divi Erasmus + projekti, kuru ietvaros izstrādātie metodiskie materiāli tiks aprobēti mācību procesā. Turpinās darbs projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura ietvaros notiek sadarbība ar augstskolām, skolēni darbosies debašu klubā, jauno zinātnieku skolā un izglītojošās nometnēs.
Paldies par ieguldīto darbu ģimnāzijas administrācijas komandai, skolotājiem, pagājušā mācību gada divpadsmito klašu absolventiem un viņu vecākiem, ģimnāzijas Padomes vadītājai Aijai Mežalei, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes un Balvu novada Domes vadībai un izpildvarai!
Lai mums visiem kopā veiksmīgs jaunais mācību gads!

Sporta diena Balvu Valsts ģimnāzijā

Sporta dienas rezultāti atrodami šeit!

BVĢ Zinību diena “Celsim skolu KOPĀ!”

3. septembra rītā skolas priekšpagalmā pulcējās Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs, vecāki un viesi, lai kopā svinētu jaunā mācību gada sākumu.
Skolas direktore Inese Paidere savā uzrunā sveica visus Zinību dienā, viņa uzsvēra, ka ir sācies ļoti darbīgs un īpašs mācību gads. Īpašs ar to, ka visi kopā svinēsim Latvijas 100-gadi, visi kopā izdzīvosim skolas akreditāciju, visi kopā celsim jauno stadionu, visi kopā izturēsim skolas iekštelpu remontdarbus, sagaidīsim klašu telpas, aprīkotas ar jaunām mēbelēm un datortehniku. Visi kopā- šogad nozīmē – par 18 skolēniem vairāk.
Uzsākot Latvijas 100-gades jubilejas mācību gadu, direktore aicināja ikvienu ar savu personisko piemēru stiprināt piederības sajūtu savai skolai, pilsētai, novadam, cieņu vienam pret otru un sadarbību visos līmeņos un ar saviem darbiem ļaut uzplaukt izglītībai Latvijā.
Īpaši tika sveikti jaunpienācēji- 7.a, 7.b, 7.c. un 7.d. klase, kopā gandrīz 70 skolēni.
Divpadsmitajām klasēm direktore vēlēja īpaši veiksmīgu gadu un aicināja sekot pagājušā mācību gada 12.klašu piemēram, kuru zināšanas centralizētajos eksāmenos par vairāk nekā 18% ir uzlabojušas ģimnāzijas sniegumu salīdzinājumā ar pagājušo mācību gadu. Direktore vēlēja, lai divpadsmitajiem izdodas ne tikai šos sasniegumus noturēt, bet pat pārspēt.
Skaistas uzrunas teica Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova un BVĢ skolas padomes priekšsēdētāja Aija Mežale. Ar svētījošiem vārdiem un iedvesmojošām uzrunām skolēnus sveica Balvu Romas katoļu draudzes prāvests Mārtiņs Klušs un Balvu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis.
Līgas Morozas –Ušackas un Ditas Niperes dejotājas bija sagatavojušas oriģinālus deju priekšnesumus, bet ar skanīgām balsīm un trompešu skaņām mūs priecēja skolotājas Aijas Nagles audzēkņi.
Pasākuma vadītāji Ernests Mežals un Agnese Kaša aicināja : “Celsim skolu kopā!” Mūsu Latvijas pamati no 100 stipriem laukakmeņiem ielikti, lai mēs uz šiem pamatiem varētu būvēt savu skolu, savas mājas, savu dzīvi . Ikviens no mums ir aicināts celt savu skolu no zināšanu akmeņiem, no sīkstas neatlaidības ķieģeļiem. Mēs visi kopā pagājušajā gadā izvirzījām četrus Balvu Valsts ģimnāzijas vērtību stūrakmeņus- tie ir attīstība, cieņa, līdzatbildība un sadarbība. Lai šie vērtību stūrakmeņi palīdz mums uzbūvēt iekšējos pamatus, kas nodrošinās mums veiksmīgu nākotni. Katru no mums var salīdzināt ar ķieģeli, kurš veido mūsu skolas sienas, jo katrs no mums ir neatņemama Balvu Valsts ģimnāzijas sastāvdaļa. Katrs ķieģelis ir svarīgs, katrs veido šīs skolas tēlu. Šogad ģimnāzijas pamatu veidos gandrīz 300 krāšņi ķieģelīši – ģimnāzijas skolēni.
Paldies Česlavam Čubaram par pasākuma apskaņošanu un SIA “Amati” par oriģinālo tribīni skaistām uzrunām un SIA “RCI Gulbene” par atbalstu pasākuma organizēšanā.
Svinīgais brīdis noslēdzās ar krāšņu salūtu.
Lai mums veiksmīgs, proaktīvs un radošs jaunais mācību gads!

Ģimnāzijas skolotāji vasarā izglītojas.

Vasaras sākumā Balvu Valsts ģimnāzijas komanda tika apstiprināta dalībai Vasaras skolā, kuru organizēja Izglītības attīstības centrs projekta “21.gadsimta prasmes – līdzdalība, sadarbība, vienotība” ietvaros sadarbībā ar British Council.
Četras dienas Vasaras skolā ģimnāzijas skolotājas Ināra Konivale un Eva Zučika – Kuzņecova pilnveidoja personīgās un profesionālās prasmes kopā ar 25 skolu kolēģiem un interesantiem lektoriem. Vasaras skolas programma “Pedagoga profesionālo un personīgo kompetenču pilnveide skolēnu līdzdalības un sadarbības sekmēšanai” bija saturiski bagāta, izglītojoša un pārdomāta.
Skolotājas apmeklēja nodarbības par efektīvas komandas veidošanu, kritisko domāšanu, medijpratības būtību, mūsdienu jauniešiem un viņu vajadzībām, piederības un vietas izjūtu, vērtībām un globālajiem izaicinājumiem. Interesantas bija praktiskās nodarbības komandas saliedēšanai, izmantojot īpaši izstrādātu aplikāciju, mūsdienu jaunieša vērtību skalas veidošana, kā arī līdzdarbošanās Dirty Deal Teatre izrādē “Piramīda”.
Vasaras skolas nodarbības apliecināja, ka 21.gadsimta prasmes ir būtiskas katram no mums, gan skolotājiem, gan vecākiem, gan arī jauniešiem, kuri šobrīd mācās. Tās ir pamats veiksmīgai tālākizglītībai, karjeras izvēlei un konkurētspējai darba tirgū.
Paldies Izglītības attīstības centra komandai par aizraujošajām nodarbībām Vasaras skolā Ratniekos.