Loading images...

Skolēni iepazīst medicīnas nozari

Balvu Valsts ģimnāzijas 12.klašu skolēni 2018.gada 10.oktobrī apmeklēja Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitāti (RSU), LU P.Stradiņa medicīnas koledžu un Neatliekamās medicīniskas palīdzības dienestu organizēto semināru “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”.
Semināra laikā bija iespēja iepazīties ar medicīnas nozari, tās profesijām un nozares attīstības perspektīvām, izaicinājumiem un jaunumiem, kā arī uzzināt par plašo izglītības iespēju klāstu medicīnas jomā. RSU 5.kursa studente iepazīstināja klātesošos ar medicīnas un veselības aprūpes izglītību augstskolā, studentu mācību un prakses iespējām. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieces stāstīja par komandas darbu cīņā par cilvēku dzīvībām, kā arī demonstrēja savas prasmes ārkārtas situācijā, kad jāglābj autoavārijā cietušais. Jauniešiem varēja iejusties pacientu lomās. SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” izpilddirektores Marikas Jermaševičas pavadībā semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīt medicīnas darbinieku ikdienu Gulbenes slimnīcā.
Informāciju sagatavoja:
Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes karjeras konsultante Anita Laurena

Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Tiekas pensionētie skolotāji.

26. oktobrī Izglītības, kultūras un sporta pārvalde organizēja ikgadējo aktīvās darba gaitas beigušo pedagogu tikšanos. Tas ir pasākums, kas rada daudz sirsnīgu un prieka pilnu brīžu par atkalredzēšanos.
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva un Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova ar patiesu mīlestību uzrunāja klātesošos, veltot gan sirsnības pilnus vārdus, gan trāpīgas dzejas rindas.
Skaistu koncertu bija sagatavojuši Balvu Mūzikas skolas audzēkņi, programmu atraktīvi pieteica Mūzikas skolas direktors Egons Salmanis.
Iezīmējot Latvijas simtgadi, pensionētie skolotāji tikšanās gaitā izspēlēja erudīcijas spēli par Latvijas vēsturi, dabu un ģeogrāfiju.
Balvu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas jomā sveica savus skolotājus un pasniedza skolas sarūpētās dāvaniņas.
Paldies IKS pārvaldei par pasākumu, kas izrāda cieņu, uzmanību un mīlestību mūsu skolotājiem-senjoriem.

„Gada balva izglītībā 2018”

12.oktobrī jau piecpadsmito reizi notika ikgadējais Skolotāju dienas pasākums „Gada balva izglītībā 2018”, kurā tika sumināti pedagogi un mācību iestādes dažādās nominācijās. Pasākumu Kubulu kultūras namā vadīja aktieris Kristaps Rasims, bet pasākuma otrā daļa noritēja kopā ar grupu “Vēja runa”.
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva svētku uzrunā aicināja katram atceraties savu skolotāju un uzsvēra, ka būt par skolotāju ir kas īpašs, tas ir kas vairāk kā darbs, jo skolotājs ir tas, kas māca skolēnus kļūt par labiem cilvēkiem.
Klātesošos sveikt bija ieradusies arī Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova, kura Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Aigara Pušpura un savā vārdā sveica skolotājus svētkos un novēlēja, lai tas, ko skolotāji dara ikdienā, ejot blakus bērniem, rāda priekšzīmi un iedvesmo!
Balvu Valsts ģimnāzijas pedagogi un kolektīvs „Gada balvai izglītībā 2018” tika pieteikts trīs nominācijās un saņēma galveno balvu nominācijā „Par sasniegumiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā”. BVĢ direktore Inese Paidere, saņemot balvu, uzsvēra, ka 18. vieta eksāmenu kopvērtējumā ir pagājušā mācību gada skolotāju, audzinātāju, pašu skolēnu un vecāku KOPDARBS, kura rezultāti, protams, priecē.
Nominācijā „Par inovācijām izglītības iestādes darbībā” Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs izvirzīja skolotāju Irīnu Krivošejevu, kura profesionāli un radoši veic projektu izstrādes un realizācijas procesu, sadarbojoties ar vairāku valstu izglītības iestādēm.
Nominācijā „Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību” tika izvirzīta Balvu Valsts ģimnāzijas direktora vietniece metodiskajā darbā Valija Muldiņa. V.Muldiņas neatlaidīga darba rezultātā ir pārstrukturizēta metodiskā darba sistēma, izveidotas starpdisciplinārā darba grupas, notiek skolotāju dalīšanās pieredzē ne tikai skolas, bet arī starpnovadu un reģiona līmenī.
Lepojamies ar Irīnas Krivošejevas un Valijas Muldiņas ieguldījumu Balvu Valsts ģimnāzijas attīstībā un kvalitātes nodrošināšanā! Lai gandarījums par padarīto un daudzu jaunu ieceru piepildījums turpmākajos gados!

BVĢ skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas

Šogad septembris Balvu Valsts ģimnāzijā aizritēja pirmsvēlēšanu gaisotnē, jo skolā ritēja skolēnu pašpārvaldes prezidenta pirmsvēlēšanu kampaņa. Prezidenta amatam pieteicās trīs kandidāti- 11. B klases skolnieks Ernests Mežals un divi 10.a klases skolēni- Dinija Zača un Lauris Eizāns.
Kandidāti izstrādāja un iesniedza savas darba programmas, tikās ar klašu kolektīviem, veidoja priekšvēlēšanu aģitācijas kampaņas. Vēlētājiem bija iespēja tikties ar prezidenta kandidātiem pirmsvēlēšanu debatēs, kuras tika organizētas divās kārtās, pirmajā reizē kandidāti tikās ar 7.-9. klašu skolēniem, bet otrajā reizē ar 10.-12. klašu skolēniem, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem. Debates vadīja pašpārvaldes prezidente Arta Smirnova, kura aicināja pašpārvaldes prezidenta kandidātus prezentēt savas vēlēšanu programmas, atbildēt uz dažādiem jautājumiem, ko bija sagatavojusi skolēnu pašpārvalde un klātesošie, kā arī prezidenta kandidāti varēja iztaujāt viens otru.
10. oktobrī notika pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas, kurās piedalījās 299 vēlētāji- 258 skolēni, 29 skolotāji un 12 tehniskie darbinieki. Par nederīgām balsu skaitīšanas komisija atzina 4 vēlēšanu zīmes.
Par Diniju Začu nobalsoja 46 vēlētāji, par Lauri Eizānu-104 vēlētāji.
Par skolēnu pašpārvaldes prezidentu kļuva Ernests Mežasls, par viņu nobalsoja 145 vēlētāji.
Paldies visiem par aktīvu iesaistīšanos vēlēšanās!
Vēlam veiksmi jaunajam skolēnu pašpārvaldes prezidentam!

Izglītojošs pasākums atkarību mazināšanai

3. oktobrī Eiropas Sociāla fonda projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” ietvaros 7.-11. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar Balvu novada pašvaldības sabiedrības veselības speciālisti Ilzi Kozlovsku, lai pārrunātu atkarību profilakses jautājumus. Ar skolēniem tika aplūkoti alkohola, nikotīna un narkotisko vielu atkarības cēloņi un sekas, tik runāts par atbildību, ja tiek konstatēta atkarību izraisošo vielu iegāde vai nodošana citām nepilngadīgām personām. Skolēniem bija iespēja uzdot interesējošus jautājumus.

Pirmo reizi Erasmus + projekta ietvaros īstermiņa mācību/mācīšanās un mācīšanas aktivitātes skolēniem notika Balvu Valsts ģimnāzijā, Balvos.


Laikā no 15.oktobra līdz 19.oktobrim Balvos bija dzirdama angļu valoda, jo starptautiskajā starpskolu stratēģiskās partnerības Erasmus+ projekta “Straightening Winding Routes to Active Citizenship” ietvaros Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās 12 skolēni un 7 skolotāji no Spānijas, Polijas un Somijas. Neskatoties uz to, ka starpskolu sadarbības projekti ģimnāzijā tiek realizēti jau trešo gadu, šī bija pirmā reize, kad mācību/mācīšanās un mācīšanas aktivitātes skolēniem tika organizētas mūsu skolā, pirmoreiz mūsu skolēni savās mājās uzņēma ārzemju viesus, pilnveidoja svešvalodas prasmes, kā arī ieguva jaunus draugus. Paldies 12 ģimenēm, kuras teica “jā” un piekrita būt par viesģimenēm. Ārzemju viesi ļoti augstu novērtēja ģimeņu viesmīlību un dāsnumu.
Nedēļa bija piesātināta ar notikumiem un daudzveidīgām aktivitātēm. Laiks lutināja, fantastiskais rudens priecēja ar savu krāšņumu. Skolēni un skolotāji atzina, ka visas aktivitātes bija labi pārdomātas un interesantas. Pirmdien (15.10.) ciemiņus sagaidīja skaisti izrotāta skola ar dalībvalstu karodziņu virtenēm, fotostūrītis ar uzrakstu “Laipni lūdzam Balvos!” latviešu, angļu, spāņu, poļu un somu valodā, ar plakātiem par valstīm, kurus gatavoja ģimnāzijas skolēni. Pēc ekskursijas skolā notika ledus laušanas aktivitātes un nodarbība par publisko runu. Pēcpusdienā devāmies uz Alūksnes pilsētu, apmeklējām muzeju “Dabas labirinti” un iepazinām pilsētu, braucot ar kuģīti.
Otrdien (16.10.) pēc trīs garām nodarbībām par tēmu “Ir viena rase – cilvēce” notika Eiropas vakariņas ar viesģimenēm. Skolēni iepazīstināja ar savas valsts tradicionālajiem ēdieniem, piedalījās dažādās atrakcijās un atraktīvi pavadīja laiku. Svinīgajām vakariņām tika sagādāta īpaša burtu torte “Erasmus+”.
Trešdien (17.10.) devāmies uz Latvijas galvaspilsētu – Rīgu. Skolēni apmeklēja Latvijas Okupācijas muzeju un piedalījās nodarbībā “Ebreju vēsture Latvijā un holokausts”. Nodarbības mērķis bija izprast cilvēka dzīvības vērtību un sabiedrības attieksmi un rīcību holokausta laikā Latvijā. Izmantojot daudzveidīgus vēstures avotus – fotogrāfijas, plakātus, atmiņas un dokumentus, skolēni gida vadībā uzzināja par ebreju dzīvi un nozīmi Latvijas politikā, ekonomikā un kultūrā vēl pirms nacistiskās Vācijas okupācijas. Nodarbības turpinājumā skolēni mēģināja izprast Latvijas iedzīvotāju attieksmi, motivāciju un rīcību holokausta laikā. Kāpēc bija ebreju glābēji? Kāpēc bija vienaldzīgie? Kāpēc citi sadarbojās ar nacistu varas iestādēm un piedalījās noziegumā? Izmantojot šo skaudro vēstures mācību, skolēni tika mudināti prezentēt un pastāstīt par uzzināto.
Pēc nodarbības muzejā sekoja aizraujoša ekskursija pa Vecrīgu, kuru saplānoja un organizēja ģimnāzijas 10. klases skolnieks Artūrs Supe. Pēc garšīgām pusdienām Lido atpūtas centrā sekoja divu stundu izzinoša programma Latvijas Brīvdabas muzejā, kuru vadīja aktieris Imants Vekmans. Skolēni un skolotāji iepazinās ar ģenerālo informāciju par zemnieku dzīvi Latvijā 17.-19.gs. un piedalījās Ganu spēlēs. Programmas mērķis bija radīt skolēnos interesi par latviešu tautas materiālās un nemateriālās kultūras mantojumu, padarīt skolēniem saistošāku muzeja ekspozīcijas uztveri, izmantojot spēļu un rotaļu elementus, kā arī veicināt komandas sadarbību un atbildību. Dalībnieki iepazinās ar zvejnieku mājām un to iekārtojumu, apmeklēja koka amatnieku darbnīcu un piedalījās rotaļās, kuras bērni spēlējuši agrākos laikos.
Ceturtdien (18.10.) projekta dalībnieki apmeklēja trīs mācību stundas Balvu Valsts ģimnāzijā, kas deva iespēju skolēniem salīdzināt mācību procesu Latvijas skolā ar savu skolu. Neskatoties uz to, ka stundas notika latviešu valodā, tās skolēniem un skolotājiem šķita interesantas un noderīgas. Pēcpusdienā skolēni gatavojās publiskajai runai un turpināja izstrādāt prezentācijas. Vakaru skolēni pavadīja viesģimenēs, bet skolotāji devās iepazīt kaimiņpilsētu Gulbeni.
Ātri pienāca projekta aktivitāšu noslēguma diena (19.10.), kad skolēni uzstājās ar publisko runu par tēmu “Ir viena rase – cilvēce”. Skolēni veica gan pašvērtējumu, gan novērtēja citu skolēnu uzstāšanos. Jāatzīst, ka visas prezentācijas un uzstāšanās bija ļoti augstā līmenī, neskatoties uz to, ka tēma šim vecumposmam (13-14 gadi) bija sarežģīta. Pēcpusdienā dalībnieki devās pastaigā pa pilsētu un apmeklēja Balvu reģionālo muzeju, bet, atgriežoties skolā, viņus gaidīja neaizmirstams koncerts, kuru sagādāja ģimnāzijas skolēni kopā ar pulciņu skolotājiem. Koncerta noslēgumā tika pasniegtas balvas, sertifikāti, visi tika aicināti iemācīties latvisku deju un nogaršot Latvijas tradicionālo gardumu – kliņģeri.
Ir patiess prieks un gandarījums par paveikto, par skolēniem, kuri piedalījās Erasmus+ projekta īstermiņa mācību/mācīšanās/mācīšanas aktivitātēs. Prieks, ka skolēni ne tikai ieguva jaunas zināšanas, bet arī paplašināja savu redzesloku, uzlaboja svešvalodas prasmes, bagātināja pieredzi un ieguva jaunus draugus.
Projekta koordinatore
Irīna Krivošejeva.

Grāmatu svētki

Balvos jau astoto reizi, šogad 19.oktobrī, norisinājās ikgadējie “Grāmatu svētki”. Balvu Valsts ģimnāzijā uz tikšanos ar grāmatu autoriem pulcējās izglītojamie un pedagogi. Pie mums viesojās Ilgonis Vilks-astronoms, zinātnes vēstures pētnieks, fizikas mācību grāmatu autors, kurš jau vairākus gadus ir arī fizikas skolotājs Jūrmalas alternatīvajā skolā. Nesen viņš atzīts par gada inovatīvāko fizikas skolotāju, par ko saņēmis Ekselences balvu. Mums tika dāvāta iespēja uzzināt daudz interesenta un jauna astronomijas zinātnes jomā, skatoties prezentāciju un klausoties aizraujošu stāstījumu. Savukārt, stāstu un detektīvromānu autore Jana Veinberga iepazīstināja ar saviem darbiem un to tapšanas detaļām. Autorei ir iznākuši vairāki detektīvromāni un divi stāstu krājumi. Rakstniece uzsvera, ka, rakstot detektīvus, viņa jo īpaši piedomā pie detaļām un sižeta plānojuma, lai nepieļautu kļūdas un nesakritības. Jana Veinberga stāstu tapšanu salīdzina ar dzejoļu rakstīšanu, tie rodas impulsīvi un visbiežāk pati autore nezina, kā tie atrisināsies. Stāsti ir ļoti atšķirīgi gan tēlu, gan vides, gan situāciju izvēlē, taču tos vieno spēcīga emocionāla stīga – alkas pēc mīlestības un vientulības smeldze. Tie nav stāsti ar noteiktām un laimīgām beigām, bet rosina lasītāju just un aizdomāties par mūsu dzīves pamatvērtībām – mājām, tuvības un mīlestības meklējumiem. Rakstniece klātesošajiem lasīja arī stāstu fragmentus.
Paldies grāmatu autoriem un Balvu Centrālajai bibliotēkai par šo iespēju tikties klātienē un jauko pasākumu!
Vineta Muzaļevska

Sveicam lielisko skolotāju Annu Barbanišku skaistajā dzīves jubilejā!

Māksla vai zinātne, bērni vai kaislība – kaut kas atņem tavu mūžu pa dienai vien,
Sev pašam to nav iespējams paturēt- atdod! Atdod, kam nav žēl!
No liela augstuma raugoties, pazūd visi sīkie nevarēju, negribēju, nepratu, nezināju, nobažījos, nobijos – paliek tikai tas, ko paveici.
Ēnas pazūd, paliek izgaismoti, reti laukumi.
Caur mākoņu plīsumiem līstoša saules gaisma. Pavisam nedaudz.
Tas, ko Tu paveici. Tas, ko nepadarīji, vairs nav svarīgi, tā vispār nav, paliek tikai tas, kas ir.

/Inga Ābele/
Sveicam lielisko skolotāju Annu Barbanišku skaistajā dzīves jubilejā!

BVĢ kolektīvs

Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāde “Dzejas brauciens”


No 15. oktobra skolas bibliotēkā apskatāma un mācību procesā izmantojama Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāde “Dzejas brauciens”. Tas ir daudzvalodu literārs projekts, ko rīko dzejnieks un tulkotājs Guntars Godiņš un projekta koordinatore no Somijas Jenni Kallionsivu. Pasākuma ideja radās 2006.gadā, un projekta iniciatori bija Somijas Institūts un Latvijas vēstniecība Tallinā. Somijas Institūts darbojās kā “Dzejas brauciena” barvedis, bet šajā projektā tiek iesaistīti arī citi sadarbības partneri.
No 2006. līdz 2010.gadam mobilais dzejas festivāls noticis Igaunijā, Latvijā un Somijā, braucienos piedalījušies dzejnieki no trim Baltijas valstīm. Bet kopš 2011.gada “Dzejas brauciens” ir paplašinājies, jo kā dalībvalsts tika uzaicināta Zviedrija. 2014.gadā Zviedriju nomainīs Norvēģija. 2012.gadā tika izveidota ceļojošā “Dzejas brauciena” izstāde. Tā sniedz informatīvu un vizuālu ieskatu šajā interesantajā projektā. Izstādes apmeklētāji var apskatīt mākslinieces Alisas Javitsas fotogrāfijas un video filmu no 2011.gada brauciena, izšķirstīt albumu, kurā apkopotas fotogrāfijas no iepriekšējo gadu braucieniem. Ekspozīcijas apmeklētājiem tiek piedāvāta unikāla iespēja noklausīties “Dzejas brauciena” dalībnieku dzejoļus oriģinālvalodā. Apskatei izliktas arī dzejnieku grāmatas oriģinālvalodā un tulkojumos “Dzejas brauciena” dalībvalstu valodās. Izstādi sagatavojuši: Jenni Kallionsivu, Guntars Godiņš (ideja, administrācija, teksts), Alisa Javitsa (foto un video), Jorens Godiņš (dizains).

Ekskursija uz Stokholmu

Šī gada 7.oktobrī 10.a klases jaunieši un audzinātāja Vineta devās ekskursijā uz
Stokholmu. Uz pilsētu, kura spēj patīkami pārsteigt jebkurā gadalaikā.
Šīs ekskursijas mērķis bija klases kolektīva saliedēšana, kuģa apkalpes personāla daudzveidīgo profesiju iepazīšana, kruīza prāmja apskate, Stokholmas ievērojamāko tūrisma objektu apmeklēšana,vēstures izzināšana.
No Balviem, izmantojot Balvu novada pašvaldības autotransportu, devāmies uz Rīgu. Galvaspilsētā apmeklējām tirdzniecības centru “Alfa”, lai veiktu naudas maiņu, daži jaunieši to darīja pirmo reizi un tā viņiem bija noderīga pieredze. Pirms tālā ceļa ieturējām maltīti un devāmies uz ostu. Rīgas pasažieru ostā mūs sagaidīja Igaunijas kuģniecības Tallink kruīza prāmis “Isabelle”- milzīgs, balts un skaists. Nokārtojot formalitātes, turpinājām ceļu uz kuģi. Iekārtojāmies mājīgās kajītēs un devāmies nelielā ekskursijā pa prāmi. Noskaidrojām, ka tā garums ir 169,40 metri, platums 28,2 metri, iegrime-6,35 metri un tas var uzņemt 2480 cilvēkus, iepazināmies ar kuģa apsardzi, uzzinājām, kur atrodas informāciju punkti, veikali, kafejnīcas, šovu, koncertu, diskotēku un karaokes zāles. Plkst.17:30 devāmies jūrā, uz kuģa augšējā klāja vērojām Rīgas jūras līci, iebraucot atklātā jūrā gan devāmies atpakaļ telpās. Jūra bija rāma, bet līņāja lietus. Izmantojām biļetes cenā iekļauto, mums piedāvāto konferenču zāli, lai novadītu Drošības stundu un vēlreiz pārrunātu uzvedības noteikumus, rīcību arī ekstremālās situācijās. Vakara gaitā apmeklējām jauniešu vecumposmam atbilstošus un atļautos pasākumus, proti, grupas “Sestā jūdze” koncertu, zviedru “Dance factory” grupas šova izrādi, dziedājām “Karaoke” klubiņā. Šoruden kruīzos ar kuģi “Isabelle” var piedzīvot īstu zviedru populārās mūzikas karuseli. Elpu aizraujoši šovi ar talantīgiem māksliniekiem, žilbinošiem kostīmiem un izcilu horeogrāfiju. Dziedājām līdzi leģendāro grupu “ABBA” un “Roxette” spilgtākajiem hītiem, kā arī ļāvāmies mūsdienu zviedru populārāko melodiju valdzinājumam. Piedalījāmies arī piedāvātajā loterijā un mūsu kolektīvam piecas lozes izrādījās laimīgas. Divi puiši- Rihards un Vladislavs katrs vinnēja četras biļetes kruīza ceļojumam Rīga-Stokholma-Rīga, Līva – milzīgu saldumu paku, Uvis- vīriešu parfimērijas komplektu, bet Signe rokas pulksteni 100 eiro vērtībā. Bijām bezgala priecīgi un ar ovācijām un skaļiem aplausiem sveicām katru mūsu uzvarētāju. Šajā vakarā visi klātesošie uzzināja, ka esam no Balvu Valsts ģimnāzijas, jo bijām ļoti vienoti un draudzīgi. Ceļojuma otrā diena iesākās ar brokastīm kuģa restorānā “Grande Bufett”, kur mūs gaidīja ļoti bagātīgi klāts zviedru galds. Brokastojot, uz kuģa 8.klāja, mums pavērās brīnišķīga ainava-viena no Zviedrijas skaistākajām niansēm- tās neatkārtojamais arhipelāgs. Lieliskā un unikālā jūras ainava sastāv no vairāk nekā 30 000 salām, saliņām un šērām, no kurām vien daži tūkstoši zemes pleķīšu ir apdzīvoti. Skandināvijas gleznainās ainavas mūs neatstāja vienaldzīgus un baudot šo skaistumu mēs pietuvojāmies Stokholmas ostai “Värtahamnen” un jaunizbūvētajam, iespaidīgajam terminālam- “Frihamnsterminalen”. Terminālā dalījāmies divās grupās, viena grupa ar tūrisma autobusu, gida pavadībā devās triju stundu ekskursijā pa Stokholmu, otra grupa izvēlējās uz pilsētas centru doties kājām 5 km pārgājienā, pa ceļam iegriežoties Vāsas muzejā. Tas ir jūras tipa muzejs, kurā tiek izrādīts karaliskais karakuģis “Vāsa”, tā fizelāža un citi eksponāti, kas rada priekšstatu par dzīvi uz 17. gadsimta kuģa klāja. Vāsas muzejs ir Stokholmas populārākais un visapmeklētākais muzejs.
Ekskursijas laikā redzējām iespaidīgo vēstniecību rajonu, nozīmīgākos Stokholmas kvartālus, pilsētas centru un vecpilsētu. Vērojām brīnišķīgo pilsētas panorāmu, kas pavērās no Fjällgatan, Stokholmas katedrāli, karaļpili, parlamentu, muzejus, rātsnamu- Nobela prēmijas pasniegšanas ēku un uzzinājām daudzas interesantas lietas par Stokholmu un tās vēsturi. Gides stāstījums aizrāva ikvienu ekskursantu. Pastaigājoties pa vecpilsētas šaurajam ieliņām patiesi sajutām tās senatnīgo elpu. Stokholmas vecpilsēta atrodas uz saliņas “Galma Stad” un ir arhitektūras un mākslas baudījums ikvienam. Pilsēta ir bagāta ar vēstures liecības glabājošiem pieminekļiem, celtnēm, turklāt to apskate mijas ar citu neparastu vietu izpēti. Piemēram, klīstot pa vecpilsētas ielām, apskatījām vien 88,9 centimetrus plato gatvi – “Marten Trotzigs”. Pilsētā šaurāku ielu par šo neatrast. Vecpilsētā-pašā Stokholmas sirdī atrodas lielākā Eiropas pils, kas joprojām ir apdzīvota, – Stokholmas pils. Pie karaļpils uzgājām nelielu pavārti, kurā atrodas sīciņa skulptūra “Jarnpoike”. Tas ir piemineklis mazam zēnam, kurš sēž un skatās uz Mēnesi. Tūristi uzskata – ja noglaudīsi zēna galvu, būs laime. Tāpēc Jarnpoikes galva spīd no miljoniem roku pieskārienu un tagad arī no mūsējiem. Kāds vietējais iedzīvotājs zēnam regulāri noada cepurīti, lai nesalst galva, taču tūristi cepuri pastāvīgi paņem līdz kā suvenīru. Ekskursijas noslēgumā mums pievienojās klases kolektīva otra grupiņa un, tad kopīgi devāmies pastaigā pa pilsētu, iegriežoties zviedru “MC Donalds” restorānā. Tā kā mums šoreiz ar laika apstākļiem nebija paveicies, nolēmām atpakaļ uz ostu doties, izmantojot sabiedrisko transportu, kurš zviedru vidū ir ļoti populārs pārvietošanās līdzeklis. Uzzinājām, kuros kioskos var iegādāties biļetes, sameklējām pieturu, kur piestāj autobuss nr.76 un devāmies braucienā. Un tas mums visiem bija jautrs piedzīvojums!
Vienas dienas Stokholmā pietiek, lai uz visu mūžu iemīlētu šo pilsētu un dotu sev solījumu vēlreiz tur atgriezties.
Kuģī, “Grande Bufett” restorānā mūs gaidīja lieliskas vakariņas: jūras veltes, aukstās uzkodas, neskaitāmi siltie ēdieni, daudzveidīgi deserti un smalkas kūciņas. Viss, ko tik sirds kāro! Pēc maltītes devāmies mazliet atpūsties, lai vēlāk izbaudītu vakara programmu. Nakts pagāja diezgan nemierīgi, jo jūra, kā jau rudenī tas notiek, bija sadumpojusies, brīžiem viļņi sasniedza 6 metru augstumu, bet viss beidzās labi, jau no rīta veiksmīgi nokļuvām Rīgā. Izkāpjot no kuģa un atvadoties no apkalpojošā personāla, apsargi mums izteica atzinību, ka šie jaunieši bijuši ar ļoti labu uzvedību un, ka viņi mūs gaidīs atkal!
Priecīgi, bagātīgu iespaidu pārņemti, devāmies mājup.
V. Muzaļevska