Loading images...

Author's posts

Loading images...

Zinību dienas svinīgajā pasākumā “Ar vasaru sirdī!”

septembra rītā BVĢ kolektīvs pulcējās skolas sporta laukumā, lai svinētu Zinību dienu. Direktore savā svētku uzrunā ar prieku uzsvēra, ka šogad skolēnu skaits ģimnāzijā ir pieaudzis līdz 311 skolēniem, ka darba gaitas mūsu skolā uzsāk vairāki skolotāji-  inženierzinātnes  un programmēšanu  mācīs  RTA profesors Artis Teilāns, dizaina un tehnoloģiju skolotāja būs Gunta Salmane, mājturību zēniem mācīs …

Continue reading

Daudz laimes!

Visskaistākās dzīves veltes Dāvā vaļējām acīm ieraudzītie sapņi. Tie ļauj lidot vēl augstāk – Pretim jaunām virsotnēm, ko apbrīnot. Pretim jauniem brīnumiem, ko radīt. Pretim jauniem draugiem, ko iemīļot. Skaistas jubilejas 1. septembrī atzīmēja trīs ģimnāzijas darbinieces: Lolita Supe, Larisa Korņejeva un Marta Ločmele. Lai jubilārēm stipra veselība, darba prieks un pozitīvisms katrai dienai!

12b.klase pārgājienā iepazīst novada vēsturi un kultūrvēsturisko mantojumu

 2020.gada 3.septembrī Balvu Valsts ģimnāzijas 12b.klase un klases audzinātāja Irēna Šaicāne arī šajā mācību gadā devās pārgājienā, lai turpinātu izzināt novada vēsturi un kultūrvēsturisko mantojumu, lai labāk saprastu vēstures notikumus pēc 2.pasaules kara, kad atkal atjaunojās padomju režīms un notika sovetizācija. Taču nacionālie partizāni turpināja cīņu par neatkarīgu Latviju. 1945. gada janvāra sākumā partizāni sāka …

Continue reading

Septembris skolas bibliotēkā

1. septembris Balvu Valsts ģimnāzijā

12. klašu izlaidums

jūlijā divpadsmito klašu skolēnus un viņu ģimenes aicinājām svinēt izlaidumu. Šogad, kad tika realizēts attālinātais mācību process, arī izlaidumi notika citādi- šaurā lokā. Priecājamies, ka sveikt jauniešus izlaiduma dienā bija ieradies Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs. Viņš pasniedza Ministru prezidenta atzinības rakstu par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem 12. b klases skolniekam Ernestam …

Continue reading

Balvu Valsts ģimnāzijas 9.klašu izlaidums

Katrs rīts sniedz mums iespēju būt citādiem, nekā mēs bijām vakar, tas sniedz mums izdevību būt labākiem, nekā mēs bijām vakar, tas sniedz mums izaicinājumu sevi pāraugt, sevi pilnveidot un sevi pārspēt.  (V.Vīķe-Freiberga) Lepojamies ar 46 devīto klašu skolēniem, kuri 12. jūnijā saņēma apliecību par pamatizglītību. Paldies audzinātājām Ilgai Petrovai un Irīnai Krivošejevai!

Noslēdzies zīmējumu un sacerējumu konkurss skolēniem „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību Latvijas vēsturei, 1941.gada 14. jūnija un 1949.gada 25.marta vardarbīgajām un nelikumīgajām piespiedus izsūtīšanām uz Sibīriju konkursa organizētājs komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni”  rīkoja zīmējumu un sacerējumu konkursu  Latvijas vispārizglītojošajām un mākslas skolām. Konkursa kopējā tēma bija Latvijas vēsture – 1941. un 1949. gada deportācijas. Konkursa mērķi-neļaut aizmirst …

Continue reading

Valsts prezidenta Egila Levita sveiciens skolēniem, studentiem, mācībspēkiem un vecākiem

Mīļie skolotāji, skolēni, pasniedzēji, studenti un vecāki! Aizvadīts mācību gads, ko jūs atcerēsieties vienmēr. Un ne tāpēc, ka 2020 ir viegli iegaumējama ciparu kombinācija. Šajā gadā Latvijas skolas un augstskolas pirmo reizi vēsturē strauji un izlēmīgi pārgāja uz attālinātajām mācībām jeb mūslaiku mājmācību. Jā, šīs piespiedu pārmaiņas prasīja no jums daudz enerģijas un vēl vairāk …

Continue reading

Gaidīsim tevi Balvu Valsts ģimnāzijā.