Category: Uncategorized

Balvu Valsts ģimnāzijai 90!

,,Atklāj pasauli!”

10.maijā Balvu Valsts ģimnāzijas dabas zinību, veselības mācības un sporta skolotāju SMD grupa organizēja skolēniem Kahoot viktorīnu ,,Atklāj pasauli!”  Viktorīnā bija jautājumi par ļoti dažādām tēmām, gan no dabas pasaules, ģeogrāfijas, ķīmijas elementiem, gan arī,  kā sniegt pirmo palīdzību. Skolēni varēja paplašināt  zināšanas un parādīt savu erudīciju.  Kā jau katrā konkursā, arī šajā tika noteikti uzvarētāji.  Pamatskolas grupā tie ir :

  1. vieta -Arvis Začs 9a klase
  2. vieta- Artūrs Žugs 8b klase
  3. vieta -Kristers Ķerģis 8c klase

Vidusskolas  grupā :

  1. vieta- Kristers Leišavnieks 10b klase
  2. vieta -Anete Zakarīte 10b klase
  3. vieta Sigita Bērziņa 10b klase

Uzvarētāji saņems diplomus un nelielas balvas.

 Veiksmīgu visiem mācību gada noslēgumu!

Sandra Mozule

Sveicam skolotāju Aiju Dvinsku skaistajā dzīves jubilejā!

Skolotāja Aija!

Lai vienmēr pilns
ir Tavs dzīvības trauks
ar sauli
un debesu akām,
ar mīlestību-
tad dzīve Tev ļaus
vēl ilgi iet
jaunības takās!
Kas ievziedu laiku
pār dvēseli sedz,
kas nedzīvo acumirkļiem,
tas dzīves laivu
airēs arvien
ar laimes
un mūžības mirkļiem.
/K. Apškrūma/
Vēlam laimi, lai tā vienmēr blakus,
Sauli, lai tā sirdī vienmēr spīd,
Veselību, nerimstošu dzīves sparu,
Mīlestībā jauno dzīves gadu aizvadīt!
Sirsnīgi sveicam skaistajā dzīves jubilejā!
BVĢ saime

Balvu Valsts ģimnāzijas piedāvātie kursu komplekti vidusskolā

Ģimnāzistu diena Balvu Valsts ģimnāzijā

6. maijā platformā ZOOM notika Ģimnāzistu diena, pasākums, kas veltīts Balvu sākumskolas sesto klašu skolēniem un viņu vecākiem.

 Direktore bija sagatavojusi prezentāciju par iespējām un aktualitātēm, ko piedāvā ģimnāzija, skolas vadības komanda bija gatava atbildēt uz jebkuru sestklasniekus un viņu vecākus interesējošu jautājumu.  Pasākumu vadīja skolēnu pašpārvaldes jaunieši- aktivitātes  pieteica Sigita, izzinošas, atraktīvas spēles un aktivitātes  vadīja Līva, Megija, Sanija un Ilva. Interešu izglītības kolektīvi bija uzfilmējuši video sižetus, kuros varēja iepazīties ar pulciņos piedāvātajām iespējām.

Priecājamies, ka pasākumā piedalījās gan Balvu sākumskolas vadība, gan audzinātājas, gan kupls pulks sestklasnieku kopā ar saviem vecākiem. 

Paldies par aktīvu līdzdalību, atraktivitāti un erudīciju!

Gaidīsim sestklasniekus Balvu Valsts ģimnāzijā!

Pēdējais skolas zvans 12. klasēm

Lai bērnu dienu sapņi
Tāpat kā skolas zvans –
Ved mūs pa dzīves kāpnēm,
Kur saulains pavasars.
/A. Rode/

Divpadsmitie!
Lai skolas vadības sarūpētais sveiciens un spēka vārdi iepriecina, iedvesmo un iedrošina!
Lai klases audzinātāju šodien iestādītās  rozes ir kā mīļa piemiņa par ģimnāzijā pavadītajiem  gadiem!
Lai veiksmīgs eksāmenu laiks!

Programmas “Latvijas Skolas soma” nodarbība “Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija”.

16. aprīlī, sagaidot Latvijas Neatkarības atjaunošanas 31. gadadienu,  Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni, skolotāji un vecāki klases stundā vēroja programmas «Latvijas Skolas Soma»  nodarbību, ko piedāvāja dziedātājs Mikus Abaroniņš  ”Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija”. Tas ir patiesi aizraujošs stāsts par Latvijas vēstures būtiskākajiem notikumiem, kuru pavada kvalitatīvi izpildītas Atmodas laika dziesmas. Pēc nodarbības jaunieši ar krustvārdu mīklas palīdzību nostiprināja zināšanas par nodarbībā apgūto. Gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki atzina, ka ar lielu interesi vēroja nodarbību, dziedāja līdzi un atsvaidzināja zināšanas par Atmodas laika notikumiem.
Paldies par vērtīgo nodarbību!

Viktorīna “Es zinu Latviju”

30. maijā skolēnu pašpārvalde aicināja Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnus un skolotājus piedalīties Kahoot viktorīnā “Es zinu Latviju”. Dāvis Bisenieks bija sagatavojis 30  jautājumus gan par vēstures, gan sporta, gan citām Latvijai aktuālām tēmām. Prieks,  ka attālinātajā mācību procesā radām ideju, kā aktualizēt tuvojošos Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienas  svētkus. Atsaucība bija liela.  Erudīcijas spēlē iesaistījās lielākā daļa skolēnu un skolotāju. Katrā vecuma grupā tika noskaidroti trīs erudītākie dalībnieki.
Uzvarētāji saņems piemiņas balvas un Sindijas Saides veidotos diplomus.
Labākā dāvana, ko varam dāvāt savai Latvijai, ir mūsu zināšanas.

4. maijs

Rezultāti konkursā “Es Zinu Latviju” starp skolotājiem.