Category: Ekoskola

Starptautiskais Zaļais Karogs 2017./2018. mācību gadam piešķirts 135 izglītības iestādēm- arī BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJAI!

Šogad par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē starptautisko Zaļā karoga balvu saņēmušas 135 Ekoskolas.
Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notiks pēc nedēļas 14. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Sirsnīgs paldies skolotājai Ievai Useniecei, Eko Padomes pārstāvjiem, Eko pulciņam un visiem, visiem, kuru darba rezultāts vainagojies panākumiem!

EKO pulciņš saka: “ Be fresh, make less trash!” (Esi svaigs, radi mazāk atkritumu!)

28.martā Balvu Valsts ģimnāzijas EKO pulciņš rīkoja pārdomu un sadarbības pasākumu vecāku padomes pārstāvjiem. Vecākiem bija iespēja uzzināt ar ko nodarbojas jaunieši, ko jau ir paveikuši. Vecāki ne tikai uzklausīja iegūto informāciju, bet arī aktīvi diskutēja savā starpā. Našķu meistarklasē vecāki veidoja veselīgas uzkodas, taču kafijas pauzē bija iespēja nogaršot turku jogurtu. Pasākuma noslēgumā EKO pulciņš sniedza pāris idejas , kā dzīvot ekoloģiskāk, kā arī publicēja pirmo video savā YouTube kanālā. Cerot uz turpmāko sadarbību , EKO pulciņš saka: “ Be fresh, make less trash!” (Esi svaigs, radi mazāk atkritumu!)

Noslēgusies ekopulciņa plastmasas pudeļu vākšanas akcija

30. novembrī noslēdzās pirms mēneša uzsāktā plastmasas pudeļu vākšanas akcija. Skolas foajē tika organizēta publiska savākto pudeļu placināšana. Tajā iesaistījās gan skolēni, gan skolas vadība un tehniskais personāls. Gandrīz 20 minūtes pagāja, kopīgi placinot pudeles un tās sagatavojot pārstrādei.
Šis notikums iezīmēja noslēgumu ekopulciņa apjomīgākajam pirmā semestra darbam un iedvesmoja tālākajiem uzdevumiem vides labā.
Šī gada pirmais semestris ekopulciņam un BVĢ saimei būs pagājis plastmasas pudeles zīmē.

Balvu Valsts ģimnāzija organizē eko nodarbības Balvu pamatskolas skolēniem.

29.novembrī Balvu pamatskolas 6.klašu skolēni ieradās BVĢ, lai piedalītos radošās un izzinošās nodarbībās par plastmasas ietekmi uz vidi un cilvēka lomu piesārņojuma samazināšanā.
Rīcības nedēļas ietvaros ekopulciņš organizēja izglītojošas nodarbības Balvu Valsts ģimnāzijas skolēniem, tās bija interesantas un radošas, tāpēc tika nolemts šīs nodarbības parādīt arī Balvu pamatskolas sestklasniekiem.
Bija liels prieks sagaidīt lieliskos pamatskolas sesto klašu skolēnus un viņu skolotājas. Ģimnāzijas direktore sveica visus dalībniekus un novēlēja interesanti pavadīt laiku un gūt jaunas zināšanas.
Skolēni tika sadalīti trīs grupās, lai iepazītu trīs dažādas ekosistēmas un to problēmas. Katra no telpām bija iekārtota atbilstoši kādai no ekosistēmām.
Pirmajā telpā skolēni iepazina koraļļu jūru un tās problēmas. Otrā telpa bija veltīta Grenlandes ledājiem, bet trešā lietusmežiem. Vienojošais elements visās telpās bija plastmasas pudele, kas tika integrēta visās ekosistēmu dekorācijās kā cilvēka ietekmes simbols uz apkārtējo vidi.
Ekopulciņa jaunieši prezentēja pašu izveidoto un uzņemto videostāstu angļu valodā par plastmasas atkritumu problēmu. Aktivitātes katrā telpā bija atšķirīgas. Skolēni gan klausījās ekopulciņa skolēnu sagatavotos stāstījumus, vēroja prezentācijas un iesaistījās praktiskās nodarbībās. Mācījās pareizi sašķirot atkritumus, atbildēja uz jautājumiem, piedalījās spēlēs un viktorīnās, kā arī ļāva vaļu iztēlei, pāŗvēršot plastmasas pudeles radošos darbos.
Prieks, ka šī pasākuma tapšanā aktīvi darbojās Cemre Bulut, kurš veic brīvprātīgā darbu Balvu Valsts ģimnāzijā.
Ekojautājumi kļūst arvien aktuālāki, tāpēc tiem jāpievērš liekāka uzmanība, par tiem jārunā biežāk, vairāk un agrākā vecumā.

Rīcības nedēļa BVĢ

Kopš 2012. gada skolas no visas pasaules, tostarp gandrīz 200 skolas Latvijā, rīko dažāda veida un mēroga pasākumus, lai aicinātu sabiedrību pievērsties videi draudzīgākam dzīvesveidam. Ekoskolu Rīcības dienas šogad notika no 30. oktobra līdz 5. novembrim. Arī Balvu Valsts ģimnāzijas ekopulciņš parūpējās, lai skolasbiedriem būtu aizraujoša un izzinoša nedēļa.
Ekopulciņa jaunieši šo gadu nolēma veltīt plastmasas pudeles stāstam – kas notiek ar plastmasu pēc tās izmantošanas, kā tas ietekmē vidi, cilvēku pašu un mūsu planētu – mājas, pret kurām mēs tik bieži esam pārāk nesaudzīgi. Bet ne vienmēr tas ir apzināti, dažreiz mēs vienkārši nezinām, kādas ir sekas mūsu ikdienišķajai rīcībai. Tas ir arī Rīcības nedēļas galvenais pamatakmens – izzināt, saprast, uzņemties atbildību.
Gatavošanās tika uzsākta ar pudeļu vākšanas punkta izveidi skolas foajē, lai savāktu plastmasas pudeles, ko izmantot nedēļas garumā gan noformējumā, gan kā materiālu dažādām pārvērtībām. Pudeles tika savāktas arī no tuvējām daudzdzīvokļu mājām.
Pirmās trīs nedēļas dienas tika veltītas dažādiem stāstiem, kuros dalību ņēma visas BVĢ klases. Pirmdien skolēni nokļuva lietusmežā, otrdien koraļļu jūrā, bet trešdien Grenlandes ledājos. Sagatavotajās nodarbībās tika demonstrēti video, veiktas dažādas aktivitātes, rādītas prezentācijas un piedāvātas alternatīvas, lai mūsu ikdienā plastmasai būtu mazāka loma.
Ceturtdiena tika veltīta veselīgai ēšanai. Garajos starpbrīžos bija iespēja nobaudīt sezonālos našķus, ko ekopulciņš bija sagatavojis saviem skolasbiedriem un pārējiem skolas darbiniekiem. Dzērvenes, āboli, burkāni, ķirbji – viss tik ierasts, atrodams katrā mājā, bet cik tad daudzi no mums paņem līdzi kādu ekoloģisku našķi uz skolu, tā vietā, lai nopirktu cukura pilnu kārumu veikalā? Ar šo akciju centāmies pierādīt, ka paēdis vari būt arī no tā, ko daba mums dod dotajā brīdī.
Bet piektdiena tika veltīta gājienam pret plastmasu, kurā piedalīties varēja visi no skolas jauniešiem. Apbruņojušies ar plakātiem un skaļām balsīm, jaunieši devās balvu ielās, lai demonstrētu savu nostāju pret mūsu atkarību un bezatbildību, izmantojot plastmasu.
Visas nedēļas garumā, ikviens ekopulciņa dalībnieks ieguldīja savus spēkus un izdomu, lai radītu, pagaidām lielāko pasākumu, kopš BVĢ darbojas Ekoskolu programmā. Izdarītais pierādīja, ka mēs varam, ja vien gribam.

Sākam gatavoties Starptautiskajai Rīcības nedēļai

Skolā atklājam plastmasas pudeļu vākšanas akciju. Šīs pudeles izmantosim Rīcības nedēļā, kas norisināsies no 30.oktobra līdz 5.novembrim, vēlāk pudeles nodosim otrreizējai pārstrādei. Ja tev mājās ir jebkāda izmēra un krāsas plastmasas pudeles, atnes tās uz skolu un iemet šajā konteinerā, kas atrodas skolas pirmā stāva foajē, blakus EKO stendam! Kopā mēs varam!
Rīcības dienas ir Ekoskolu aizsākta kampaņa ar mērķi pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību jautājumiem par videi draudzīgu dzīvesveidu.
Kampaņa mudina Ekoskolu jauniešus un ikvienu skolu pārstāvi būt par pārmaiņu radītājiem vides aizsardzībā, rīkoties pašiem un par atbildīgu rīcību izglītot sabiedrību.

Jauns gads, jauns Miera koks

Balvu Valsts ğimnāzijas EKO pulciņš jau ceturto gadu skolas apkārtnē stāda Miera koku. Nu jau tā ir ierasta un pašsaprotama tradīcija, šogad piedaloties arī vispasaules akcijā ENO Treelympics , kuras iestādīt 100milj. koku visā pasaulē. Esi daļa no šīs ieceres arī tu! Ātrāk. Vairāk. Stiprāk

Balvu Valsts ģimnāzija saņem Ekoskolu programmas sertifikātu

12.septembrī Nacionālās bibliotēkas telpās notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana. Balvu Valsts ģimnāzija šajā ceremonijā saņēma Latvijas Ekoskolas sertifikātu. 

Pasākuma pirmā daļa bija veltīta apbalvojumu – Zaļais karogs vai Ekoskolas sertifikāts- pasniegšanai un labās prakses piemēriem no iepriekšējā mācību gada. Ekoskolu apbalvojumus skolām piešķir uz gadu, tāpēc to iegūšanai skolām ik gadu ir aktīvi jādarbojas vides izglītības programmā, jāiesaistās apkārtējās vides pārvaldībā, kā arī jācenšas šajā praksē iesaistīt arī apkārtējo sabiedrību.
Pasākuma otrajā daļā notika gājiens “Izmetam pārāk daudz”. Apbalvošanas ceremonijas dalībnieki devās cauri Rīgas ielām ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību tam, cik daudz pārtikas Latvijā nonāk atkritumos.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau četrpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas vairāk kā 200 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk nekā 49 000 skolas.

Vasaras zaļā skola

No 10. – 13. augustam Koknesē, Bormaņos četras Balvu Valsts ģimnāzijas jaunietes (Annija Ertmane, Māra Kokoreviča, Marija Lipāne un Laura Timofejeva) piedalījās Vides izglītības fonda organizētajā Vasaras zaļajā skolā. 100 aktīvākie Ekoskolu jaunieši no visas Latvijas mācījās gatavot ēst, neiznīcinot planētu, meklēja iespējas samazināt atkritumu kalnus visapkārt un vienkārši veselīgi atpūtās. Nometnes programmā bija iekļauta arī komandu sacensība dubļu trasē, kurā mūsu jauniešu pārstāvētā komanda izcīnīja otro vietu. Pēc rezultātu paziņošanas sekoja ballīte un pēdējā nometnes dienā katra komanda prezentēja savu Rīcības nedēļas plānu. Jaunietes lieliski pavadīja laiku, ieguva jaunus draugus, pieredzi un, galvenais, zināšanas.
Ar zaļāku skatu nākotnē!

EKO skolu salidojums

26.maijā mūsu skolas EKO pulciņš rīkoja EKO skolu salidojumu, ciemos uzņemot Stacijas pamatskolas, Rugāju vidusskolas un Eglaines pamatskolas komandas. Kopā pavadīts lielisks laiks, dalīta pieredze un radītas vēl zaļākas domas. Paldies skolotājai Ievai Useniecei un skolas EKO pulciņam!
Ar zaļāku skatu nākotnē!

18673079_416109188770520_7579845961950562705_o