Category: Karjeras izglītība

Skolēni izzina Latvijas uzņēmumus

Balvu Valsts ģimnāzijas 11.b klase un klases audzinātājs Zigfrīds Lielbārdis 28.martā devās ekskursijā uz uzņēmumu: Rīgas Hes, kas ir jaunākā Daugavas hidroelektrostacija un otrā lielākā elektrostacija Latvijā. Otrais uzņēmums, ko skolēnu apmeklēja, bija Draugiem Group, kas ir 2017. gadā dibināts uzņēmums, kas apvieno sociālo mediju un tehnoloģiju uzņēmumus.  Ekskursijas mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar profesijām …

Continue reading

Tikšanās ar mākslinieci iedvesmotāju Elitu Patmalnieci

Š.g. 3.aprīlī ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Balvu Valsts ģimnāzijas  12.klases skolnieces kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Indru Keišu un Direktores vietnieci audzināšanas jomā Dainu Medinieci piedalījās karjeras atbalsta pasākumā “Amata meistari”, ko vadīja māksliniece Elita Patmalniece.             Pasākuma ietvaros E.Patmalniece klātesošos iepazīstināja ar sevi, savu bērnību, profesionālo karjeras ceļu, …

Continue reading

Balvu Valsts ģimnāzijā viesojas Jānis Stabiņš

27. martā jau piekto reizi mūsu skolā ar lekciju – meistarklasi viesojās Biznesa vadības koledžas direktors, uzņēmējs un projekta “Esi līderis” dibinātājs Jānis Stabiņš, kurš tikās ar 10. un 11. klašu skolēniem. Jānis Stabiņš ir interesanta, atraktīva personība, kas vada astoņus uzņēmumus, divus no tiem ārpus Latvijas Lekcijas laikā J.Stabiņš mudināja jauniešus neapstāties pie pirmajām …

Continue reading

12.klašu skolēni apmeklē izglītības izstādi “Skola 2019”

  Marta sākumā Balvu Valsts ģimnāzijas 12.klašu skolēni apmeklēja izglītības izstādi “Skola 2019” Ķīpsalā ar mērķi iegūt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs. Pasākuma ietvaros skolēni tika iepazīstināti ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs. Izstādes apmeklētāji sarunas laikā iepazinās ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un izglītības iestāžu prezentācijām. Jaunieši uzzināja svarīgu informāciju …

Continue reading

Projektu dienas

No 30.janvāra līdz 1.februārim BVĢ notika  projektu dienas. Pirmajā dienā 7.-9.klašu skolēniem tika piedāvāta interaktīva nodarbība, kur viņi izzināja dažas nākotnes profesijas, noskatoties video materiālu “10 jobs in the future”. Mūsu 7.d klase izlozēja savu profesionālo jomu un nozari un pēc noteiktiem kritērijiem veidoja plakātu: Nākotnes profesija transporta nozarē.  Klase prezentēja savu izdomāto nākotnes profesiju …

Continue reading

Ģimnāzisti ēno un iepazīst profesijas

  2018./2019.m.g. 2.semestrī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni iepazina sev interesējošās profesijas, izprotot to darbības principus, ielūkojoties speciālistu darba ikdienā, lai izdarītu karjeras izvēli, iegūst informāciju par izglītības iespējām. Projektu nedēļas “Iespējas tavai nākotnei” un Junior Achievement Latvia organizētās Ēnu dienas ietvaros Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni ēnoja gan savus vecākus, gan apmeklēja uzņēmumus, iestādes Balvu un …

Continue reading

Projektu nedēļas “Iespējas tavai nākotnei” aktivitātes

Š.g.janvāra beigās un februāra sākumā Balvu Valsts ģimnāzijā (BVĢ) norisinājās projektu nedēļa “Iespējas tavai nākotnei”, kuras mērķis bija nodrošināt izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, apgūt pašnovērtēšanas prasmes un izmantot tās nākotnes mērķu izvirzīšanai un lēmumu pieņemšanai  par turpmāko izglītību. Izglītības izstāde “Skola 2019” 30.janvārī BVĢ uz izglītības izstādi …

Continue reading

Iespējas tavai nākotnei

Projektu nedēļas aktivitātes vecākiem

Karjeras izglītības programma un plāns

Karjeras izglītības programma ir pieejama šeit. Karjeras izglītības plāns 2018./2019.m.g ir pieejams šeit.