Category: Karjeras izglītība

Projektu dienas

No 30.janvāra līdz 1.februārim BVĢ notika  projektu dienas. Pirmajā dienā 7.-9.klašu skolēniem tika piedāvāta interaktīva nodarbība, kur viņi izzināja dažas nākotnes profesijas, noskatoties video materiālu “10 jobs in the future”. Mūsu 7.d klase izlozēja savu profesionālo jomu un nozari un pēc noteiktiem kritērijiem veidoja plakātu: Nākotnes profesija transporta nozarē.  Klase prezentēja savu izdomāto nākotnes profesiju …

Continue reading

Ģimnāzisti ēno un iepazīst profesijas

  2018./2019.m.g. 2.semestrī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni iepazina sev interesējošās profesijas, izprotot to darbības principus, ielūkojoties speciālistu darba ikdienā, lai izdarītu karjeras izvēli, iegūst informāciju par izglītības iespējām. Projektu nedēļas “Iespējas tavai nākotnei” un Junior Achievement Latvia organizētās Ēnu dienas ietvaros Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni ēnoja gan savus vecākus, gan apmeklēja uzņēmumus, iestādes Balvu un …

Continue reading

Projektu nedēļas “Iespējas tavai nākotnei” aktivitātes

Š.g.janvāra beigās un februāra sākumā Balvu Valsts ģimnāzijā (BVĢ) norisinājās projektu nedēļa “Iespējas tavai nākotnei”, kuras mērķis bija nodrošināt izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, apgūt pašnovērtēšanas prasmes un izmantot tās nākotnes mērķu izvirzīšanai un lēmumu pieņemšanai  par turpmāko izglītību. Izglītības izstāde “Skola 2019” 30.janvārī BVĢ uz izglītības izstādi …

Continue reading

Iespējas tavai nākotnei

Projektu nedēļas aktivitātes vecākiem

Karjeras izglītības programma un plāns

Karjeras izglītības programma ir pieejama šeit. Karjeras izglītības plāns 2018./2019.m.g ir pieejams šeit.

Ēnu dienas

Ēnu dienu nolikums ir apskatām  šeit.

Skola 2019

Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām

Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā – no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem izglītības iestādes nereti piedāvā arī vasarā. Visbiežāk sagatavošanas kursos …

Continue reading

Atskaite par karjeras izglītību BVĢ 2017./2018.m.g.

Atskaite par karjeras izglītību BVĢ 2017./2018.m.g. ir pieejama šeit.