Lepojamies ar Valentīnu Kravali un Gintu Keišu – konkursa ,,Gada Balva Izglītībā” nominantēm!

Piektdien, mājīgā un priekpilnā atmosfērā Kubulu kultūras namā aizritēja 21. Balvu novada organizētais pasākums: ,,Gada balva izglītībā” . Priecājamies par mūsu nominantēm- Valentīnu Kravali ( par ieguldījumiem darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem) un Gintu Keišu ( par inovācijām izglītības procesā). Pasākumā piedalījās arī Ināra Konivale, Aija Nagle, Ārita Andrejeva, Anna Barbaniška, Eva Zučika-Kuzņecova, Irēna Šaicāne un Jānis Zakarīts – pedagogi, kuri pagājušajā mācību gadā dalījās pieredzē ar savām profesionālajām prasmēm.
Dalībniekus priecēja mūziķis Mārtiņš Ruskis, katram kolektīvam saldo balvu bija sarūpējis Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs. Uz tikšanos nākamajā gadā!

BVĢ skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas

Septembra sākumā ģimnāzijā  tika izsludināta pieteikšanās skolēnu pašpārvaldes prezidenta amatam. Pieteikties varēja 9.-11. klases skolēni, līdz 30. septembrim iesniedzot savu vēlēšanu programmu. Šogad pieteicās divas jaunietes no desmitās un vienpadsmitās klases.

8. oktobrī skolēnu pašpārvaldes prezidenta kandidātes Evelīna Krakope un Beāte Dārziņa skolas aktu zāle iepazīstināja vēlētājus ar savām vēlēšanu programmām, bet 9. oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni, skolotāji un darbinieki devās pie vēlēšanu urnām.

Par skolēnu pašpārvaldes prezidenti tika ievēlēta 10.a klases skolniece Beāte Dārziņa. Apsveicam!

Otra kandidāte- Evelīna Krakope- pildīs viceprezidenta pienākumus.

Paldies skolēnu pašpārvaldes vēlēšanu un balsu skaitīšanas komisijai- Gustavam Vanagam, Laurai Rožkalnei, Anastasijai Klijai, Sigitai Keišai, Sindijai Saidei un skolotājai Dainai Mediniecei, kā arī informācijas, mūzikas, sporta un saimniecības ministrijām par  ieguldīto darbu organizējot vēlēšanu procesu.

JAUNĀ SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES PREZIDENTE

Inženierzinības uzņēmumā BTRS

8.oktobrī SIA “BTRS” teritorijā ciemojās Balvu Valsts Ģimnāzijas 7.klašu skolēni, lai nostiprinātu skolā iegūtās zināšanas par siltumizolāciju, to materiālu veidiem un izmantošanas iespējām māju būvniecībā.
Pielietojot speciālu aprīkojumu, audzēkņiem tika sniegts priekšskatījums, kā notiek siltumizolācijas materiāla iestrāde, veikta informatīva rakstura lekcija ar atjautības piesitienu!
Būtiski pieminēt jauniešu dalību aktivitātēs, kas piesaistīja uzmanību un radīja brīvu atmosfēru informācijas uztveršanai!
Pateicība SIA ,,BTRS” vadītājam Raimondam Trubņikam!
Pateicība RTA profesoram, BVĢ pedagogam Artim Teilānam par sadarbību un uzņēmuma uzrunāšanu, radot jauniešos praktiskas zināšanas!

Septīto un desmito klašu uzņemšana ģimnāzistu saimē jeb iesvētības

 Skolā ir tradīcija mācību gada sākumā organizēt septīto un desmito klašu uzņemšanu ģimnāzistu saimē. Šo pasākumu organizē astotās un vienpadsmitās klases kopā ar audzinātājiem. Tiek izdomāti dažādi jautri uzdevumi, kuri jāveic vairāku dienu garumā.

Pirmā iesvētību nedēļas diena sākās ar to, ka septītie uz skolu devās cimdos un cepurēs, taču desmitie bija gatavi ceļojumam uz Havaju salām.

Otrajā dienā desmitie uz skolu nāca ģērbušies laucinieku stilā,  somu vietā visiem nācās izmantot groziņus, maisiņus un spaiņus.

Trešajā dienā desmitie nāca uz skolu tērpušies savās bērnības sapņu profesiju drēbēs, turpretī septītie iejutās pretējā dzimuma lomā, jo meitenes tika pārģērbtas par zēniem, taču zēni – par meitenēm.

Īstā jautrība sākās pēc stundām, kad septīto un desmito klašu skolēniem bija jāpārvar visdažādākie astoto un vienpadsmito klašu skolēnu sagatavotie uzdevumi, kas prasīja gan spēku, gan izturību, gan atjautību.

Arī skolēnu pašpārvalde bija sagatavojusi jautru uzdevumu jaunajiem septīto un desmito klašu skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem.

Šajā dienā desmitās klases ļoti atraktīvā veidā prezentēja savu kolektīvu, īpaši amizantas bija viņu sagatavotās dejas.

Pārbaudījumu noslēgumā tika dots zvērests, kuru astotās klases bija sagatavojušas dzejas formā, bet vienpadsmitie bija iekļāvuši gan cieņu apliecinošas frāzes par savu skolu, gan humora pilnus apgalvojumus, ko jāievēro attiecībā pret vienpadsmitajiem.

Jautras izdarības un trakulīgi izaicinājumi svaigā gaisā, kā arī smiekli un pozitīvas emocijas pildīja skolas apkārtni pēc garās darba dienas.

Paldies visiem par jautro pasākumu!

 

Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas

Atzinības raksts


 

Dzejas stunda

29.septembrī 12.klašu izglītojamie pulcējās uz “ Dzejas stundu” skolas bibliotēkā. Jau otro gadu Dzejas dienu ietvaros mūs apciemo brīnišķīga dzejniece, dziesminiece, gleznotāja- Džeina Gavare. Mums  bija iespēja ieklausīties viņas autordziesmu un dzejoļu skanējumā, aplūkojot viņas gleznotos darbus un sarunāties ar patiesi dzīvesgudru cilvēku. Dzejniece akcentēja, cik svarīgi ir saglabāt cilvēcību it visā, izceļot tieši skaisto un labo, jo tam mēs esam radīti. Šie vārdi ir kļuvuši par Džeinas radošo devīzi dzejā, mūzikā, glezniecībā, lai caur mākslu radītu tādu pasauli, kādu mēs gribam redzēt – skaistu, sirsnīgu un labu.

  12.b klases audzēknis Dāvis Bisenieks dalās pārdomās: “Tikšanās ar Džeinu Gavari manī raisīja daudz domu un emociju. Jau pašā sākumā mani pārsteidza viņas daudzpusīgums – dzejniece, mūziķe un gleznotāja vienā personā. Viņas stāstītais patiešām lika aizdomāties, jo gandrīz visām Džeinas izteiktajām domām varēju piekrist. Daudzi cilvēki patiešām neapzinās to, uz ko viņi patiešām ir spējīgi, jo viņi pavada savu dzīvi, cenšoties izpatikt citiem, tā arī neatrodot savu dzīves misiju. Ikkatrs cilvēks, vai tas būtu policists, skolotājs vai apkopējs, ir zobrats mehānismā, ko saucam par sabiedrību, un katrs no tiem ir būtiska sastāvdaļa, bez kuras nevar iztikt. Es spēju saprast viņas domas, kā arī pārliecināties, ka iecietība ir ļoti svarīga. Ir svarīgi, lai tavas domas un ideālus kāds izaicinātu, jo tikai tā tava personība spēj augt.
                       Paldies Džeinai Gavarei par iedvesmojošo tikšanos!”

V. Muzaļevska

Oktobris skolas bibliotēkā

Kuldīgā – Latvijas Venēcijā un Holivudā

Skaistā, saulainā 25.septembra rītā Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs 45 cilvēku sastāvā devās iepazīt Kuldīgu.  Rīts iesākās ar ekskursiju slavenā hercorga Jēkaba dzimtenē, vietā kur atrodas platākais Eiropas ūdenskritums un vecpilsētu, kurā uzņemtas vairāk nekā 30 filmas. Ekskursiju vadīja Inga Trumsiņa- izcila gide un savas dzimtās vietas tēla popularizētāja. Pulcējāmies visi netālu no Ventas rumbas, lai nobaudītu Livonijas garšas pikniku, noklausītos Tējas raganiņas stāstījumā, degustētu medus pīrāgus, kuri gatavoti pēc 17.gs. receptes, baudītu īpašo Kuldīgas kafiju un nodziedātu :,,Daudz baltu dieniņu’’ tās dienas jubilārei Monikai. Mūs sajūsmināja gides atraktīvais stāstījums un vecpilsētas ieliņu līkloču labirinti, kuros var pat apmaldīties, nemaz nenojaušot, ka ielu plānojums 18. gadsimtā veidots tā, lai mājas netiktu celtas uz āderēm. Pēc pilsētas apskates devāmies uz Riežupes smilšu alām, tās izcirstas baltajā smilšakmenī — pēc 1999. gada mērījuma 351 m kopgarumā, bet pēc citiem avotiem 460 m. Tā ir šobrīd garākā alu sistēma Latvijā. Ekskursijas noslēgumā apmeklējām Ēdoles pili. Ēdoles pils ir viduslaiku pils Ēdolē, vienīgā Kurzemes bīskapijas pils, kas vēl ir lietošanas kārtībā. Ciemojoties skaistajā, leģendām apvītajā Kurzemes bīskapijas pilī, izbaudījām unikālo arhitektūru, senatnīgo pils iekārtojumu, uzkāpām pils tornī un skatījām Ēdoli no putna lidojuma. Mīlestības kambarī romantiskā gaisotnē tika sajaukta Mīlestības tēju, kuru baudīsim Skolotāju dienā 2.oktobrī un papildināts mīļvārdiņu krājums. Pasākuma noslēgumā pils iekšpagalmā notika Mīlestības raibās zupas baudīšana. Mūs lutināja saule, līdzi bija paņemts prieks un zinātkāre! Uz tikšanos nākamajā gadā.
Direktore.