Loading images...

Author's posts

Loading images...

Izvēlies Balvu Valsts ģimnāziju

(No title)

20.maijā uz tikšanos ar RTA dekāni Ēriku Teirumnieku un inženierzinātņu doktoru Arti Teilānu devās IKSP vadītāja I.Kaļva un BVĢ direktore I.Paidere, lai izrunātu sadarbības iespējas jaunajā 2020./21.m.g. Īpaši svarīgi šobrīd jautājumi, kas skar IT jomas mācībspēkus, lai veiksmīgi uzsāktu jauno mācību priekšmetu ”Inženierzinības” , “Robotika”, “Dizains un tehnoloģijas” apguvi BVĢ. Sarunas gaitā tika pārrunāts konkrēts  …

Continue reading

Mācību konkursa vidusskolai “Gada jaunais autovadītājs” interaktīvā nodarbība Balvu Valsts ģimnāzijas 11b.klasei

  Konkurss vidusskolēniem “Gada jaunais autovadītājs” tiek organizēts  jau septīto gadu. To  rīko Ceļu satiksmes drošības direkcija sadarbībā ar aģentūru Zebra.  Konkursa mēŗkis:  radīt interesi un priekšstatu par satiksmes drošību jauniešiem vecumā no 16 – 18 gadiem, tādējādi savlaicīgi ieaudzinot labas uzvedības kultūru uz ceļa, lai preventīvi samazinātu jauno autovadītāju izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaitu un …

Continue reading

Spēka vārdi ģimnāzistiem

Panākumi karjeras izglītības konkursā

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes karjeras konsultantes organizēja radošo darbu konkursu Balvu un Baltinavas novada vispārējās izglītības iestāžu 6.-8. klašu skolēniem ”Pasaka . Kā radās … profesija” Priecājamies, ka 7.b klases skolnieks Armands Graps ieguva 2. vietu, 8.d klases skolnieks Haralds Ambarovs ieguva 2. vietu, 8.d klases skolniece Annija Zelča ieguva 3. vietu, …

Continue reading

Uzņemšanas noteikumi Balvu Valsts ģimnāzijā

Panākumi konkursā “Paliec mājās!”

Divu nedēļu garumā bērni un jaunieši, konkursa “Paliec mājās!” ietvaros, radoši darbojās un sūtīja savus darbus Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldei! Kopumā tika saņemti 40 konkursa “Paliec mājās!” darbi, starp tiem videosižeti, fotokolāžas un prezentācijas. Vērtējot darbus, tika ņemts vērā dalībnieku vecums, dalībnieka ieguldītā darba apjoms, darba radošā puse, konkursa tēmas aktualitātes atspoguļojums, piedāvāto aktivitāšu daudzveidība, atraktivitāte …

Continue reading

Balvu Valsts ģimnāzijas piedāvātie kursu komplekti vidusskolā

Ko mums, Balvu Valsts ģimnāzijas saimei, nozīmē BRĪVĪBA?

Ko mums nozīmē brīvība?