Author's posts

Infografiku konkurss “Ceļš uz nākotni”

Nākotne klauvē pie mūsu durvīm, un jebkurai domai, izņemot tās, ko apvij aizspriedumi, būs iespēja sevi pieteikt….

                                                                         /Paulu Koelju /

    Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” ietvaros no 22.marta līdz 12.aprīlim norisinājās infografiku konkurss “Ceļš uz nākotni”. Tajā piedalījās 32 skolēni no Balvu Valsts ģimnāzijas 7.c, 9.d, 10.a, 8.b, 9.a 11.a, 8.a un 7.a klases. Konkursam skolēni iesniedza 21 radošo darbu.

Radošajos darbos tika vērtētas gan informācijas tehnologiju pielietošanas prasmes, gan atbilstība infografikas prasībām, gan skolēna nākotnes ceļa plānojums.

    Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni, kā liecina viņu veidotās infografikas, nākotnē vēlas kļūt par programmētājiem, uzņēmumu vadītājiem, kosmetologu, arhitektiem, veterinārārstiem, dīdžeju, mediķiem, kibersportistu, lauksaimnieku, advokātu, robežsargu.

   9.d klases skolniece Līna Ivanova savā infografikā atainoja ceļu uz nākotnes profesiju- veterinārārsts. Līnas infografikas ieguva augstāko novērtējumu un ieguva 1. vietu. 

  1. vieta 8.a klases skolniekam Danam Kristiānam Kupčam, kurš plāno nākotnē kļūt par robežsargu.

   Atzinību ieguva 8.c klases skolniece Sanija Skalova ar infografiku par ķirurga profesiju .

 

  Lai pietiek pacietības, uzcītības un velmes sasniegt iecerēto!

Paldies skolēniem par radošajiem darbiem-infografikām!

Paldies Balvu Valsts ģimnāzijas direktores vietniecei audzināšanas jomā Dainai Mediniecei par sadarbību ar klašu audzinātājiem un šī konkursa aktualizāciju!

Balvu novada IKS pārvaldes

pedagoģe-karjeras konsultante

Lidija Ločmele

 

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Programmas “Latvijas Skolas soma” nodarbība “Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija”.

16. aprīlī, sagaidot Latvijas Neatkarības atjaunošanas 31. gadadienu,  Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni, skolotāji un vecāki klases stundā vēroja programmas «Latvijas Skolas Soma»  nodarbību, ko piedāvāja dziedātājs Mikus Abaroniņš  ”Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija”. Tas ir patiesi aizraujošs stāsts par Latvijas vēstures būtiskākajiem notikumiem, kuru pavada kvalitatīvi izpildītas Atmodas laika dziesmas. Pēc nodarbības jaunieši ar krustvārdu mīklas palīdzību nostiprināja zināšanas par nodarbībā apgūto. Gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki atzina, ka ar lielu interesi vēroja nodarbību, dziedāja līdzi un atsvaidzināja zināšanas par Atmodas laika notikumiem.
Paldies par vērtīgo nodarbību!

Viktorīna “Es zinu Latviju”

30. maijā skolēnu pašpārvalde aicināja Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnus un skolotājus piedalīties Kahoot viktorīnā “Es zinu Latviju”. Dāvis Bisenieks bija sagatavojis 30  jautājumus gan par vēstures, gan sporta, gan citām Latvijai aktuālām tēmām. Prieks,  ka attālinātajā mācību procesā radām ideju, kā aktualizēt tuvojošos Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienas  svētkus. Atsaucība bija liela.  Erudīcijas spēlē iesaistījās lielākā daļa skolēnu un skolotāju. Katrā vecuma grupā tika noskaidroti trīs erudītākie dalībnieki.
Uzvarētāji saņems piemiņas balvas un Sindijas Saides veidotos diplomus.
Labākā dāvana, ko varam dāvāt savai Latvijai, ir mūsu zināšanas.

4. maijs

Rezultāti konkursā “Es Zinu Latviju” starp skolotājiem.

 

Rezultāti konkursā “Es Zinu Latviju” 10. – 12. klašu gurpā

 

Rezultāti konkursā “Es Zinu Latviju” 7.-9. klašu grupā

BVĢ devīto klašu skolēni piedalās nodarbībā “Cilvēku tirdzniecība”

  1. aprīlī devīto klašu skolēni piedalījās tiešsaistes nodarbībā par cilvēku tirdzniecību, kuru vadīja Zanda Rūsiņa.

40 minūšu  garajā nodarbībā jaunieši guva priekšstatu par izplatītākajiem cilvēku tirdzniecības veidiem, uzzināja gan  kā atpazīst, gan kā reaģēt iespējamās riska situācijās.

Izplatītākais pieņēmums par cilvēku tirdzniecību ir “tas jau nenotiek manā valstī”, taču 2020. gadā vien Latvijā ir reģistrēti 48 upuri, un tie ir tikai zināmie gadījumi.

Lai palīdzētu šo problēmu risināt, Tiesībsarga birojs skolu programmas “Dzīvei Gatavs” ietvaros piedāvā Latvijas skolām  tiešsaistes stundu par šiem jautājumiem.

 Ģimnāzijas jaunieši atzina šo nodarbību par noderīgu, jo uzzināja daudz jauna.

 

Ģimnāzijas skolēni – konkursa “Tatjanas diena” laureāti.

Krievu kultūras un izglītības svētkus “Tatjanas diena” Latvijā sāka svinēt pirms 21 gada. Daudzus gadus arī mūsu skolas skolēni piedalās šajos svētkos un gūst panākumus. Šīgada svētku tēma bija ”Tatjanas diena turpinās -mēs esam kopā!”, tie tika rīkoti ar mērķi popularizēt krievu kultūras vērtību saglabāšanu, attīstīt radošās prasmes skolēnos un stiprināt toleranci jauniešu vidū.

Ģimnāzijas skolēni piedalījās četros konkursos un guva godalgotas vietas:

  • zīmējumu konkursā “Būt vajadzīgam grūtā brīdī- lūk, ko nozīmē būt īstam, uzticīgam draugam” Katrīna Buglova ieguva 3.vietu, piedalījās arī Evelīna Bule un Diāna Daniela Voika”;
  • krievu kaligrāfijas konkursā tika novērtēts labākais, skaistākais rokraksts, kurā Karīna Ozola ieguva 1.vietu, bet 2.vietu ieguva Līva Klimoviča;
  • literatūras konkursā 3.vietu ieguva EvelīnaKrakope, bet Karīna Ozola bija laureāte nominācijā par dzīves vērtībām lirikā;
  • zinātniski pētniecisko darbu konkursā “Krievi Latvijā- kultūra, saknes, likteņi” par laureāti tika atzīta Jūlija Kuzņecova.

Visi skolēni tika uzaicināti piedalīties tiešsaistes apbalvošanas pasākumā un bija gandarīti par paveikto. Katrīna atzīst, ka pasākums bija interesants un aizraujošs, patika tas, ka apbalvošanas pasākumā katrs darbs tika komentēts un žūrija izteica savus iespaidus par tiem.

Karīna Ozola stāsta: “Laureātu darbu prezentācija likās ļoti interesanta, jo darbi bija izpildīti ļoti dažādi, kas parādīja vien to, cik ļoti mēs visi atšķiramies radošajā darbībā. Pasākums radīja ļoti patīkamu un siltu atmosfēru, jo gan vadītāji bija smaidīgi un laipni, gan arī pārējie dalībnieki. Patika arī tas, ka komentēja katra darbu atsevišķi, tas lika sajusties īpaši. Kopumā ir gūta lieliska pieredze, kas noteikti atmiņā paliks vēl ilgi.”.

Paldies krievu valodas skolotājai Valentīnai Kravalei par uzņēmību, atbalstu skolēniem un ieguldīto darbu.

Seši praktiski rīki sev un savai ģimenei