Category: Uncategorized

12.klašu izglītojamie uzsāk darbību projektā “Uzņēmējdarbības skola”

      Šajā mācību gadā divdesmit trīs Balvu Valsts ģimnāzijas 12.klašu izglītojamie uzsāka darbību Biznesa augstskolas “Turība” projektā “Uzņēmējdarbības skola”. Projekts paredz vienreiz mēnesī piedalīties augstskolas organizētajās teorētiskās un praktiskās nodarbībās, lai vidusskolēnos raisītu interesi par uzņēmējdarbību, kas nākotnē pozitīvi ietekmētu reģionu ekonomiku un kopējo tautsaimniecību. Projekta noslēgumā dalībnieki kārtos pārbaudes darbu un pretendēs uz uzņēmējdarbības …

Continue reading

Pašpārvaldes un skolas vadības sanāksme

Šogad skolēnu pašpārvaldē ieviesta jauna tradīcija – katra mēneša trešajā trešdienā skolēnu pašpārvaldes prezidents un  ministriju vadītāji tiekas ar skolas vadību, lai izrunātu aktuālākos skolas dzīves  jautājumus. Pirmajā sanāksmē  pašpārvaldes prezidents Gustavs Vanags iepazīstināja skolas vadību ar skolēnu aptaujas “Ko es vēlētos uzlabot/ieviest savā skolā?” rezultātiem. Kopā tika meklēti risinājumi vairākām lieliskām idejām.

BVĢ svinīgi atklāj jauno skolēnu pašpārvaldes telpu

Pirmā šī mācību gada skolēnu domītes sanāksme un oficiālā pašpārvaldes telpas atklāšana veiksmīgi aizritējusi, sākam cītīgi darboties!

No sirds uz sirdi

Lai radītu svētku sajūt skrejošajā ikdienā reizēm vajag pavisam maz. Pietiek ar smaidu, labu vārdu, uzmundrinājumu. 22.09. Balvu Valsts ģimnāziju pārņēma bērnības smarža un skolas personālam bija iespēja uz mirkli apstāties un nobaudīt kādu smaržīgu un garšīgu krāsnī ceptu ābolu. Tāpat vien, no sirds uz sirdi!  Paldies skolas psiholoģei Gintai un skolotājai Ievai par sarūpēto …

Continue reading

Fotokonkurss jauniešiem

Labdien! Gatavojoties janvāra barikāžu 30.gadadienai un Lāčplēša dienai, parlaments aicina jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem piedalīties fotokonkursā “Barikāžu stāsts”. Konkursa mērķis ir veicināt patriotismu, jauniešu izpratni par mūsu valsts vēsturiskajiem notikumiem, piederību savai valstij, kā arī radošumu. Jaunieši aicināti iesūtīt pašu uzņemtas fotogrāfijas, kurās atspoguļoti barikāžu dalībnieki, priekšmeti vai citas 1991.gada janvāra liecības, …

Continue reading

Panākumi skatuves runas konkursā

“Zelta sietiņš, sidraba stīgas, Dimanta sēkliņas sijājamas…”, saka J.Rainis. Kā spoža dimanta pērlīte Daugavpils novada kultūras pārvaldes rīkotajā izteiksmīgas runas konkursā “Zelta sietiņš” iemirdzējās arī mūsu skolas 9.b klases skolniece Krista Arule.  Viņa ieguva galveno balvu. Var tikai apbrīnot Kristas runas mākslas meistarību, prasmi sadarboties ar publiku.  Žūrijas komisija augstu vērtēja Kristas prasmi iejusties dzejas …

Continue reading

Drošības diena

2. septembrī Balvu Valsts ģimnāzija nāca klajā ar jaunu iniciatīvu – tradicionālo Drošības dienu novadīt attālināti kopā ar citām novada skolām, izmantojot interneta platformu „Zoom”. Ideju izdevās sekmīgi realizēt – vairāku drošības struktūrvnienību pārstāvju sagatavotās informatīvās nodarbības „Zoom” platformā noskatījās 300 Balvu Valts ģimnāzijas, 148 Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas, 75 Tilžas vidusskolas un 14 …

Continue reading

Dalība izglītības satura izvērtēšanas seminārā

14. septembrī Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere piedalījās vispārējās izglītības skolotāju pieredzes apmaiņas darbnīcā Rīgā. Tā norisinājās Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā projekta “Vispārējās izglītības, tai skaitā pirmsskolas izglītības pedagogu kompetenču modeļa izstrāde” ietvaros. Viens no projekta posmiem ietver sevī darba grupas / pieredzes apmaiņas darbnīcas pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem ar mērķi noskaidrot …

Continue reading

Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās eksprezidents Raimonds Vējonis

Ar patīkamu satraukumu Balvu Valsts ģimnāzijas vidusskolēni un skolotāji aktu zālē gaidīja tikšanos ar eksprezidentu, Latvijas Basketbola savienības prezidentu Raimondu Vējoni, Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretāru Kasparu Ciprusu un LBS valdes locekli Klāvu Olšteinu. Raimonds Vējonis stāstīja skolēniem par prezidenta vēlēšanu procesu, prezidenta pienākumiem un ikdienu, atbildēja uz skolēnu jautājumiem. Viņš skaidroja, kāpēc ir svarīgi katram …

Continue reading

Zinību dienas svinīgajā pasākumā “Ar vasaru sirdī!”

septembra rītā BVĢ kolektīvs pulcējās skolas sporta laukumā, lai svinētu Zinību dienu. Direktore savā svētku uzrunā ar prieku uzsvēra, ka šogad skolēnu skaits ģimnāzijā ir pieaudzis līdz 311 skolēniem, ka darba gaitas mūsu skolā uzsāk vairāki skolotāji-  inženierzinātnes  un programmēšanu  mācīs  RTA profesors Artis Teilāns, dizaina un tehnoloģiju skolotāja būs Gunta Salmane, mājturību zēniem mācīs …

Continue reading