Category: Uncategorized

Rezultāti konkursā “Es Zinu Latviju” 10. – 12. klašu gurpā

 

Rezultāti konkursā “Es Zinu Latviju” 7.-9. klašu grupā

BVĢ devīto klašu skolēni piedalās nodarbībā “Cilvēku tirdzniecība”

  1. aprīlī devīto klašu skolēni piedalījās tiešsaistes nodarbībā par cilvēku tirdzniecību, kuru vadīja Zanda Rūsiņa.

40 minūšu  garajā nodarbībā jaunieši guva priekšstatu par izplatītākajiem cilvēku tirdzniecības veidiem, uzzināja gan  kā atpazīst, gan kā reaģēt iespējamās riska situācijās.

Izplatītākais pieņēmums par cilvēku tirdzniecību ir “tas jau nenotiek manā valstī”, taču 2020. gadā vien Latvijā ir reģistrēti 48 upuri, un tie ir tikai zināmie gadījumi.

Lai palīdzētu šo problēmu risināt, Tiesībsarga birojs skolu programmas “Dzīvei Gatavs” ietvaros piedāvā Latvijas skolām  tiešsaistes stundu par šiem jautājumiem.

 Ģimnāzijas jaunieši atzina šo nodarbību par noderīgu, jo uzzināja daudz jauna.

 

Ģimnāzijas skolēni – konkursa “Tatjanas diena” laureāti.

Krievu kultūras un izglītības svētkus “Tatjanas diena” Latvijā sāka svinēt pirms 21 gada. Daudzus gadus arī mūsu skolas skolēni piedalās šajos svētkos un gūst panākumus. Šīgada svētku tēma bija ”Tatjanas diena turpinās -mēs esam kopā!”, tie tika rīkoti ar mērķi popularizēt krievu kultūras vērtību saglabāšanu, attīstīt radošās prasmes skolēnos un stiprināt toleranci jauniešu vidū.

Ģimnāzijas skolēni piedalījās četros konkursos un guva godalgotas vietas:

  • zīmējumu konkursā “Būt vajadzīgam grūtā brīdī- lūk, ko nozīmē būt īstam, uzticīgam draugam” Katrīna Buglova ieguva 3.vietu, piedalījās arī Evelīna Bule un Diāna Daniela Voika”;
  • krievu kaligrāfijas konkursā tika novērtēts labākais, skaistākais rokraksts, kurā Karīna Ozola ieguva 1.vietu, bet 2.vietu ieguva Līva Klimoviča;
  • literatūras konkursā 3.vietu ieguva EvelīnaKrakope, bet Karīna Ozola bija laureāte nominācijā par dzīves vērtībām lirikā;
  • zinātniski pētniecisko darbu konkursā “Krievi Latvijā- kultūra, saknes, likteņi” par laureāti tika atzīta Jūlija Kuzņecova.

Visi skolēni tika uzaicināti piedalīties tiešsaistes apbalvošanas pasākumā un bija gandarīti par paveikto. Katrīna atzīst, ka pasākums bija interesants un aizraujošs, patika tas, ka apbalvošanas pasākumā katrs darbs tika komentēts un žūrija izteica savus iespaidus par tiem.

Karīna Ozola stāsta: “Laureātu darbu prezentācija likās ļoti interesanta, jo darbi bija izpildīti ļoti dažādi, kas parādīja vien to, cik ļoti mēs visi atšķiramies radošajā darbībā. Pasākums radīja ļoti patīkamu un siltu atmosfēru, jo gan vadītāji bija smaidīgi un laipni, gan arī pārējie dalībnieki. Patika arī tas, ka komentēja katra darbu atsevišķi, tas lika sajusties īpaši. Kopumā ir gūta lieliska pieredze, kas noteikti atmiņā paliks vēl ilgi.”.

Paldies krievu valodas skolotājai Valentīnai Kravalei par uzņēmību, atbalstu skolēniem un ieguldīto darbu.

Vecāku kopsapulce

Lai mazliet zinātu, jums jāiemācās daudz!

7.klašu skolēnu radošie darbi “Rotājumi kokmateriālā”

Mācību priekšmetā “Dizains un tehnoloģijas” 7.klasēs tika veikts uzdevums temata “Kā rotā kokmateriāla izstrādājumus?” ietvaros, skolotājas Guntas Salmanes vadībā. Darbi izdevās patiesi skaisti un tapa virtuālā izstāde, kā arī darbus klātienē var aplūkot BVĢ foajē. Prieks, ka arī attālināto mācību laikā top radoši darbi!

BVĢ skolotāju un darbinieku kopā būšanas pasākums 1. aprīlī.

Svinēt un baudīt kolēģu klātbūtni var arī attālināti, tas jau otro reizi apstiprinājās pirmajā aprīlī, kad  Balvu Valsts ģimnāzijas pedagogi un darbinieki tikās neformālā pasākumā, kura mērķis bija jautrā joku dienas noskaņā  kopā baudīt atpūtas mirkļus platformā ZOOM. Direktores vietniece audzināšanas jomā bija apguvusi vairākus izjokošanas trikus, kurus iemācīja arī klātesošajiem, kopā, nenopietnā gaisotnē tika krāsotas Lieldienu olas, radīti Lieldienu aksesuāri un apgūti salvešu locīšanas paņēmieni. Tika atklātas skolotāju bērnībā pastrādātās blēņas un rīkoti anekdošu dueļi. Kopā bija tik jauki, ka pasākumam paredzētais  laiks tika krietni pārsniegts, jo ikviens ilgojās pabūt pozitīvu emociju pārņemtā vidē. Kā atzīst viena no pazīstamākajām pozitīvās psiholoģijas autorēm Barbara Fredriksone- pozitīvas emocijas veicina radošu domāšanu, spēju domāt plašāk un izmantot dažādus rīcības modeļus. Šīs spējas īpaši nepieciešamas attālinātā mācību procesa laikā, tālab ģimnāzijā regulāri cenšamies organizēt kolektīva labizjūtu veicinošus pasākumus.

Kopā top Lieldienu sveiciens.

Šogad, mācoties attālināti, katra klase saņēma olas formas šablonu, kuru klases stundā visiem kopā bija jāizrotā, izmantojot Zoom piedāvātās iespējas. Izrotātās olas tika ievietotas virtuālā Lieldienu apsveikuma kartītē, kura tika  izsūtīta Balvu Valsts ģimnāzijas vecākiem, skolotājiem un skolēniem. Prieks vairojas, ja to radām kopā!

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

25. MARTS Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

1949. gada 25. martā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem Padomju Savienības reģioniem. Šajā dienā uz Sibīriju deportēja aptuveni 44 000 cilvēku – ģimenes ar bērniem un sirmgalvjiem. Aicinām mājās iedegt svecīti vai nolikt ziedus piemiņas vietās.