Category: Karjeras izglītība

Ēnu dienas

Ēnu dienu nolikums ir apskatām  šeit.

Skola 2019

Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām

Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā – no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem izglītības iestādes nereti piedāvā arī vasarā. Visbiežāk sagatavošanas kursos …

Continue reading

Atskaite par karjeras izglītību BVĢ 2017./2018.m.g.

Atskaite par karjeras izglītību BVĢ 2017./2018.m.g. ir pieejama šeit.

Aizvadīta projektu nedēļa „Es ceļā uz nākotni”

Laika posmā no 12. līdz 16.februārim Balvu Valsts ģimnāzijā norisinājās projektu nedēļa „Es ceļā uz nākotni”. Projektu nedēļas mērķis bija organizēt izglītības saturu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, apgūt pašnovērtēšanas prasmes un izmantot tās nākotnes mērķu izvirzīšanai un lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību. Projektu nedēļas viens no …

Continue reading

7a.klase ciemos VUGD Balvu nodaļā

2018.gada 14.februārī Balvu Valsts ģimnāzijas 7a.klases skolēni viesojās VUGD Balvu nodaļā, lai projektu nedēļas ietvaros iepazītu ugunsdzēsēja profesiju un ikdienas darba gaitas. Bērni bija sajūsmā par iespēju tuvumā apskatīt lielās ugunsdzēsēju mašīnas, to aprīkojumu, darba specifiku. Darbinieki ļāva arī iekāpt mašīnās un izbaudīt, kā ir tur atrasties. Skolēni paši apgalvoja, ka tas ļoti patika. Viņi …

Continue reading

„Iekāpjot mūziķa profesiju kurpēs”

Š.g. 2.februārī Balvu Valsts ģimnāzijā tika organizēts karjeras attīstības atbalsta pasākums „Iekāpjot profesiju kurpēs”, kura mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar mūziķa Artura Gruzdiņa profesionālo karjeras izaugsmes ceļu. Pasākumā piedalījās 9.-12.klašu skolēni un pedagogi. Arturs iepazīstināja skolēnus ar savu profesionālo karjeras ceļu, darba pieredzi, sākot no bērnības līdz šim brīdim: „Mans karjeras ceļš”. Mūziķis dalījās pārdomās …

Continue reading

Tiek uzsākts projekts par karjeras atbalsta īstenošanu

11.09.2017. Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Baltinavas novada pašvaldību ir parakstījusi sadarbības līgumu ar VIAA par pilotprojekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Projekts uzsākts 2017. gada septembrī un to paredzēts īstenot līdz 2020.gada 31.decembrim. Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Specifiskā atbalsta mērķa …

Continue reading