Attālinātā izglītības izstāde BVĢ

Vingrošanas vakars BVĢ vecākiem un skolotājiem kopā ar Nikolas mammu Lindu Tokarevu- Kušneri

Paldies Nikolas mammai par lielisko nodarbību! 

Vecāku un skolas satikšanās Zoom platformā

9. februārī Balvu Valsts ģimnāzijas administrācija un vecāki satikās informatīvi – izglītojošā sanāksmē Zoom komunikācijas platformā. Prieks, ka kopā bijām 116! Ģimnāzijas direktore Inese Paidere vecākus informēja par attālinātā mācību procesa raksturojumu valstī un Balvu Valsts ģimnāzijā, iepazīstinot vecākus ar skolēnu un vecāku aptauju rezultātiem, atbalsta grupas darbu, Balvu novada pašvaldības sniegto atbalstu, pārmaiņu procesa ,,Līderis manī’’ nodarbībām vecākiem. Direktores vietniece Ināra Konivale runāja par vērtēšanu kā mācību procesa sastāvdaļu, par mācību saturu attālināto mācību laikā un informēja par valsts pārbaudes darbu norisi šajā mācību gadā.

Savukārt vietnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos informēja par sniegto atbalstu skolēniem tehnoloģiju jomā, to, ka visiem ģimnāzistiem būs pieejams bez maksas Office 365, lai nodrošinātu iespēju mācīties attālinātā režīmā.

Foto mirkļu pastaigā vecākus aizveda direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece, aktualizējot attālinātā mācību procesa laikā notikušos pasākumus, tajos gūtās godalgotās vietas. Tika sniegta informācija par to, ka 10.februārī vecākiem tiek piedāvātas kopīgas fiziskas aktivitātes Lindas Tokarevas vadībā, 11. februārī – karjeras izglītības nodarbības.

Sporta skolotājs Valters Duļevskis informēja vecākus par kameru lietošanas nozīmi sporta nodarbībās ar mērķi veikt pareizas disciplīnu izpildes un nenodarīt pāri savam ķermenim.

Satikšanās noslēgumā Angelīnas Krivošejevas izpildītās dziesmas pavadījumā vecāki devās virtuālā ekskursijā pa Balviem.

Veselību un izturību visiem un uz jaunām tikšanās reizēm!

Direktore Inese Paidere

9.februāris ir Silto džemperu diena!

9.februāris ir Silto džemperu diena! Balvu Valsts ģimnāzija kopīgi, bet reizē attālināti, uzvilka džemperus. Mazs solītis pretī pārmaiņām, bet iesildīties vajag ! Reāla rīcība kimata labā! #UzvelcDžemperi #Ekoskolas

Vecāku nedēļa Balvu Valsts ģimnāzijā

  • 09.02. plkst. 18.00- Vecāku sapulce platformā Zoom

  • 10.02. plkst. 19.00-20.00- Vingrošanas vakars vecākiem un skolotājiem kopā ar Nikolas mammu Lindu Tokarevu

  • 11. 02. plkst 18.00-20.00 -“Start Strong ” nodarbība vecākiem “Kā runāt ar jaunieti par karjeru?”

“Mana zeme skaistā”

Latvijas skolās tiek organizēts projekts “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””, kura mērķis ir stiprināt Latvijas skolēnos piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot radošas aktivitātes.

Aicinām Balvu Valsts ģimnāziju iesaistīties projektā “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””, dodot iespēju skolēniem radoši izpausties, justies piederīgākiem savai dzimtenei un padarīt savu skolu skaistāku.

Ar projekta aprakstu un nolikumu var iepazīties projekta mājaslapā www.manazemeskaista.lv.

“Silto džemperu diena”

Silto džemperu diena

Silto džemperu diena! 09.02.2021.

9. februāris – ikgadējā akcija klimata pārmaiņu mazināšanai “Silto džemperu diena” (‘Thick Jumper Day’).

Vides izglītības fonds aicina Latvijas skolas, uzņēmumus un citas organizācijas 9. februārī piedalīties ikgadējā akcijā “Silto džemperu diena”, lai uzsvērtu dažādos veidus, kā mēs ikdienā varam mazināt pasaules “sildīšanu”. Šīs kampaņas mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus.

Kampaņas iniciatori Beļģijā uzsver, ka kaut arī šis ir savāds laiks mums visiem, šobrīd visas cerības un gaidas liekam uz Covid vakcīnu, tomēr jāatcerās, ka nav vakcīnas pret globālo sasilšanu. Klimata vīrusa ārstēšana ir mūsu ikdienas rīcības klimata labā. Ja katru dienu paveicam ko labu – kopīgi varam sasniegt daudz! Tāpēc mūsu sauklis “Silto džemperu dienā” šogad ir šāds: Reāla rīcība klimata labā! Ņemiet vērā to, kas ir drošs un iespējams noteiktajos apstākļos.

Latvijā “Silto džemperu diena” Ekoskolās un citās sadarbības organizācijās notiks jau sesto gadu un mēs aicinām skolas 9.februārī organizēt izglītojošas aktivitātes par klimata pārmaiņām un turpināt iesākto tradīciju, aicinot visu skolas kolektīvu šajā dienā saģērbties siltāk un nedaudz samazināt gaisa temperatūru skolas telpās.

Tie, kuri nav dzirdējuši par Silto džemperu dienu un to rīkos pirmoreiz, var iepazīties ar īsu aprakstu. Viss pieejams šeit.

Materiāli par klimata pārmaiņām pieejami šeit: www.ej.uz/ekoklimats

 

Vairāk informācijas par starptautisko kampaņu atrodams šeit : www.dikketruiendag.be

“Balvos ne kalnu, ne pilsdrupu, tomēr tie mīļi man šķiet…”

Balvu Valsts ģimnāzijas Kultūras, Mākslas, Pilsonisko un sociālo zinātņu SMD grupas aktivitātes

08.02.2021. – 12.02.2021. “Ieklausies vēstures soļos: Balviem – 93 gadi:” (vēstures un literatūras skolotājas Irēna, Mudīte, Ināra, Aija, Ilga, Rudīte, Valija) 11.02. 4.st.(plkst.11.30 – 12.10) Zoom platformā vēstures stunda 12b. klasē “Balvu ģimnāzijas pirmā desmitgade (1930 – 1940) (skolotāja Irēna) Tradīcijas balvos(10. kalse) (vizuālās mākslas skolotāja Indra) Aptauja skolēniem par Balvu ģimnāziju (vēstures skolotājas Irēna un Mudīte)

(No title)

Karjeras seminārs vecākiem.

Karjeras seminārs vecākiem. Kā runāt ar jaunieti par karjeru. Nodarbība notiks šī gada 11. februārī, plkst. 18:00 – 20:00 ZOOM platformā. Pieteikšanās pie klašu audzinātājiem vai arī sūtot e-pastu uz lidija.locmele@inbox.lv, tālrunis +37125440049

Līderības diena Balvu Valsts ģimnāzijā