Author's posts

Balvu Valsts ģimnāzijas Padomi vadīs Līga Moroza – Ušacka

Ievērojot valstī īstenotos epidemioloģiskos pasākumus, 21.oktobrī notika Balvu Valsts ģimnāzijas Padomes sēde, kurā piedalījās 16 dalībnieki. Darba kārtībā bija sekojoši jautājumi: 2020./2021.mācību gada akatualitātes, pārmaiņu process izglītībā ,,Līderis manī’’, Eko skolas pulciņa darbības virzieni, izglītojoša prezentācija par atbildīgu dabas resursu izmantošanu, skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ārpusstundu aktivitāšu iespējas un ģimnāzijas Padomes priekšsēdētāja vēlēšanas. Par …

Continue reading

Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļa 2020 | Animācija: Dēls vēlas iegūt profesiju + karjeras speciālistu komentāri     Karjeras nedēļa 2020 | Animācija: Vecāki virza meitu medicīnā + karjeras konsultantu komentāri   Karjeras nedēļa 2020 | Animācija: Jaunieša saruna ar vecākiem + karjeras konsultantu komentāri  

Lepojamies!

Karjeras nedēļa 2020

Norises laiks 26.-30.oktobris Galvenais uzdevums: akcentēt jauniešu karjeras plānošanā iesaistīto pušu-skolotāju karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, uzņēmumu un darba devēju-lomu mērķtiecīgu karjeras lēmumu pieņemšanā. Sauklis: “Klau! Sadzirdi savas iespējas!”   Interaktīva jauniešu diskusija tiešraidē 10.-12. klašu skolēniem Jauniešu diskusija notiks trešdien, 28. oktobrī plkst.10.00- 11.00 un tai varēs pieslēgties tiešraidē VIAA Facebook kontā “TavaiKarjerai”.    Diskusiju moderēs Magnuss Eriņš un …

Continue reading

KONKURSS „ Rudens krāsas Latvijā”

Nolikums ir atrodams šeit.

Mācību evakuācija

15. oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika mācību evakuācija piedaloties VUGD pārstāvjiem. PALDIES saimniecības daļas vadītājai Monikai Baikovai un visiem skolotājiem, skolēniem un skolas darbiniekiem par operatīvu rīcību!

Informācija no Valsts izglītības satura centra

  ‼️Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība šodien, 13. oktobrī, pieņēma lēmumu, ka no… Posted by Valsts izglītības satura centrs on Otrdiena, 2020. gada 13. Oktobris

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes ģimnāzijas skolēniem.

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros ģimnāzijas skolēni 2020./2021.mācību gadā turpina pilnveidot prasmes, padziļināt zināšanas gan teorētiskās un praktiskās nodarbībās, gan mācību vizītēs. “Jauno informātiķu skolā” ģimnāzisti praktiskajās nodarbībās guva papildus iemaņas kompetenču attīstīšanai par datorikas, programmēšanas, ekonomikas  un angļu valodas  pielietojumu pilnvērtīgai informatīvo tehnoloģiju apguvei. Nodarbības vadīja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mācībspēki.  Savukārt …

Continue reading

Lepojamies ar Valentīnu Kravali un Gintu Keišu – konkursa ,,Gada Balva Izglītībā” nominantēm!

Piektdien, mājīgā un priekpilnā atmosfērā Kubulu kultūras namā aizritēja 21. Balvu novada organizētais pasākums: ,,Gada balva izglītībā” . Priecājamies par mūsu nominantēm- Valentīnu Kravali ( par ieguldījumiem darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem) un Gintu Keišu ( par inovācijām izglītības procesā). Pasākumā piedalījās arī Ināra Konivale, Aija Nagle, Ārita Andrejeva, Anna Barbaniška, Eva Zučika-Kuzņecova, Irēna Šaicāne un …

Continue reading